เล่นเกมงูใน Google Maps

เล่มเกมงูและสำรวจสถานที่สำคัญในเมืองที่น่าตื่นตาทั่วโลกได้ จะเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนๆ ก็ได้ทั้งนั้น

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก่อนเล่นเกม

เล่นคนเดียว

  1. เปิด snake.googlemaps.com ในคอมพิวเตอร์
  2. คลิกเริ่ม
  3. เลือกเมืองที่จะสำรวจขณะเล่นเกม

หลังจากเล่นเกมจบ คุณจะแชร์เกม เลือกเมืองใหม่ หรือออกจากเกมได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร