Thêm sự kiện

Bạn có thể thêm các sự kiện công khai vào Google Maps:
Lưu ý: Chỉ một số người dùng có thể sử dụng tính năng. 

  1. Từ điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Google Maps Google Maps.
  2. Nhấn vào tab Đóng góp sau đó Sự kiện sau đó biểu tượng Thêm sự kiện công khai Thêm.
  3. Thực hiện theo các bước tiếp theo.

Chỉnh sửa sự kiện:

  1. Từ điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Google Maps Google Maps.
  2. Chuyển đến tab Đóng góp.
  3. Nhấn vào Sự kiện sau đó chọn sự kiện của bạn.
  4. Nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa sự kiện này Chỉnh sửa và nhập hoặc thay đổi thông tin chi tiết.
  5. Thực hiện theo các bước tiếp theo.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?