เพิ่มกิจกรรม

คุณเพิ่มกิจกรรมสาธารณะลงใน Google Maps ได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
หมายเหตุ: อาจไม่มีใช้ฟีเจอร์นี้ให้ใช้ในผู้ใช้บางราย 

  1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. แตะแท็บมีส่วนร่วม จากนั้นกิจกรรม จากนั้น เพิ่มกิจกรรมสาธารณะ เพิ่ม
  3. ทำตามขั้นตอนต่อๆ ไป

แก้ไขกิจกรรม

  1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. ไปที่แท็บมีส่วนร่วม
  3. แตะกิจกรรม จากนั้น เลือกกิจกรรมของคุณ
  4. แตะแก้ไขกิจกรรมนี้ แก้ไข แล้วป้อนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
  5. ทำตามขั้นตอนต่อๆ ไป
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร