Dodavanje događaja

Na Google karte možete dodati javne događaje.
Napomena: značajka možda neće biti dostupna određenim korisnicima. 

  1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite Google karte Google karte.
  2. Dodirnite karticu Doprinos a zatimDogađaji a zatim Dodaj javni događaj Dodaj.
  3. Slijedite daljnje korake.

Uređivanje događaja:

  1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite Google karte Google karte.
  2. Otvorite karticu Doprinos.
  3. Dodirnite Događaji a zatim odaberite događaj.
  4. Dodirnite Uredi ovaj događaj Uredi i unesite ili promijenite pojedinosti.
  5. Slijedite daljnje korake.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?