Προσθήκη εκδήλωσης

Μπορείτε να προσθέσετε δημόσιες εκδηλώσεις στους Χάρτες Google:
Σημείωση: Η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένους χρήστες. 

  1. Από τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε τους Χάρτες Google Χάρτες Google.
  2. Πατήστε την καρτέλα Συνεισφορά και μετά Εκδηλώσεις και μετά Προσθήκη δημόσιας εκδήλωσης Προσθήκη.
  3. Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα.

Επεξεργασία της εκδήλωσής σας:

  1. Από τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε τους Χάρτες Google Χάρτες Google.
  2. Μεταβείτε στην καρτέλα Συνεισφορά.
  3. Πατήστε Εκδηλώσεις και μετά επιλέξτε την εκδήλωσή σας.
  4. Πατήστε Επεξεργασία αυτής της εκδήλωσης Επεξεργασία και καταχωρίστε ή αλλάξτε τις λεπτομέρειες.
  5. Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;