ใช้ Google Sky Map

Google Sky Map เป็นแผนที่ท้องฟ้าที่จะแสดงให้คุณเห็นวัตถุต่างๆ เช่น ดวงดาว กลุ่มดาว กาแล็กซี ดาวเคราะห์ หรือดวงจันทร์บริวารของโลก หากต้องการใช้ Google Sky Map ให้ไปที่ www.google.com/sky

สำรวจท้องฟ้า

หากต้องการค้นหาวัตถุและตำแหน่งบนท้องฟ้า ให้ป้อนข้อความค้นหาและคลิกค้นหา ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่ง

 • Crab Nebula
 • Orion
 • NGC 2437
 • 5:34:32.01, 32:00:45.96

ท่องไปในท้องฟ้า

การเปลี่ยนมุมมองท้องฟ้าทำได้ 2 วิธีด้วยกันดังนี้

เลื่อน

หากต้องการเลื่อน หรือเลื่อนแผนที่ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ลากมุมมองไปในทิศทางใดก็ได้
 • ในการเลื่อนไปทางเหนือ ให้กดลูกศรชี้ขึ้น
 • ในการเลื่อนไปทางใต้ ให้กดลูกศรชี้ลง
 • ในการเลื่อนไปทางตะวันออก ให้กดลูกศรชี้ไปทางขวา
 • ในการเลื่อนไปทางตะวันตก ให้กดลูกศรชี้ไปทางซ้าย

ซูมเข้าหรือออก

วิธีการซูมเข้าและออกบนท้องฟ้ามี 2-3 วิธีดังนี้

 • กดปุ่ม + หรือ -
 • เลื่อนเคอร์เซอร์ไปบนสถานที่บนแผนที่แล้วใช้ปุ่มเลื่อนบนเมาส์
 • ลากตัวเลื่อนการซูมขึ้นหรือลง

เคล็ดลับ: หากต้องการตั้งศูนย์กลางและซูมเข้าไปที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ให้ดับเบิลคลิกที่สถานที่นั้น

หมายเหตุ: คุณจะเห็นพิกัดของเคอร์เซอร์ที่ด้านล่างซ้าย พิกัดนี้จะเปลี่ยนไปในขณะที่คุณเลื่อนเคอร์เซอร์

ดูมุมมองอื่น

หากต้องการดูมุมมองอื่นใน Google Sky Map ให้ไปที่ด้านขวาบนแล้วเลือกมุมมอง หากต้องการหยุดดูมุมมอง ให้คลิกอีกครั้ง

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้มุมมองได้ครั้งละมากกว่า 1 มุมมอง 

 • อินฟราเรด: ดูภาพอินฟราเรดของมุมมองปัจจุบัน หากต้องการปรับความโปร่งแสง ให้เลื่อนตัวเลื่อน
 • ไมโครเวฟ: ดูภาพไมโครเวฟของมุมมองปัจจุบัน หากต้องการปรับความโปร่งแสง ให้เลื่อนตัวเลื่อน
 • ประวัติศาสตร์: ดูแผนที่เชิงประวัติศาสตร์ของท้องฟ้า หากต้องการปรับความโปร่งแสง ให้เลื่อนตัวเลื่อน คุณอาจดูแผนที่ได้ชัดเจนขึ้นด้วยการซูมออก

ดูคอลเล็กชันภาพ

คุณสามารถดูคอลเล็กชันภาพที่น่าสนใจได้โดยการคลิกที่ภาพขนาดย่อที่อยู่ด้านล่างของหน้า เช่น หน้าแสดงผลงานของฮับเบิล หากต้องการปรับความโปร่งแสง ให้เลื่อนตัวเลื่อน (หากมี)

แชร์ลิงก์

คุณสามารถแชร์ลิงก์ที่ไปยังมุมมองปัจจุบันของคุณ และโพสต์ไว้บนเว็บไซต์หรือส่งให้ผู้อื่นได้ หากต้องการแชร์ลิงก์ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. คลิกลิงก์ไปยังหน้านี้ที่ด้านซ้ายบน
 2. คัดลอกที่อยู่เว็บในแถบที่อยู่เว็บ
 3. วางที่อยู่ในช่องอีเมลหรือข้อความ แล้วส่งให้คนที่คุณต้องการ

พิมพ์ภาพ

หากต้องการพิมพ์ภาพ ให้ไปที่ด้านขวาบนแล้วคลิกพิมพ์

หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์ได้เฉพาะภาพพื้นฐานเท่านั้น ไม่ใช่ภาพจากมุมมองอย่างเช่น อินฟราเรดหรือประวัติศาสตร์

ดูเนื้อหา KML

หลังจากที่สร้างแผนที่แล้ว คุณจะสามารถดูเนื้อหาแบบ KML ได้ หากต้องการดูเนื้อหาแบบ KML ให้ป้อน URL ของไฟล์ KML ลงในช่องค้นหา แล้วคลิกค้นหา

หมายเหตุ: คุณสามารถแสดงไฟล์ KML ได้แค่ครั้งละ 1 ไฟล์ ในขณะนี้ หมุดจะไม่ปรากฏใน Google Sky Map

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
76697
false