การใช้ Google Sky Maps

Google Sky Maps ช่วยให้คุณสามารถดูวัตถุบนท้องฟ้า ซึ่งได้แก่ ดวงดาว กลุ่มดาว กาแล็กซี ดาวเคราะห์ และดวงจันทร์บริวารของโลก หากต้องการดูวัตถุเหล่านี้ ให้ไปที่ www.google.com/sky

คุณสามารถดูเนื้อหาใน Google Sky Maps ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้:

การค้นหาใน Sky

ในการค้นหาวัตถุและตำแหน่งบนท้องฟ้า ให้ป้อนข้อความค้นหาและคลิก ค้นหา ตัวอย่าง:

 • เนบิวลาปู
 • นายพราน
 • NCG 2437
 • 5:34:32.01, 32:00:45.96

การนำทางใน Sky

คุณสามารถควบคุมทิศทาง (เลื่อนภาพของคุณ) ได้แบบสองมิติใน Google Sky Maps หากต้องการแพน (เลื่อนแผนที่) ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • คลิกและลากมุมมองภาพ
 • กดลูกศรขึ้นบนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อเลื่อนไปทางทิศเหนือ
 • กดลูกศรลงบนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อเลื่อนไปทางทิศใต้
 • กดลูกศรขวาบนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อเลื่อนไปทางทิศตะวันออก
 • กดลูกศรซ้ายบนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อเลื่อนไปทางทิศตะวันตก

นอกจากนี้ คุณสามารถขยายหรือย่อ ด้วยการกดปุ่ม + หรือ - เลื่อนเคอร์เซอร์ไปบนตำแหน่งที่ต้องการแล้วใช้ปุ่มเลื่อนบนเมาส์เพื่อย่อหรือขยายภาพในตำแหน่งนั้น หากต้องการตั้งตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางและขยายภาพ ให้ดับเบิลคลิกที่ตำแหน่งนั้น

หมายเหตุ - พิกัดเคอร์เซอร์ของคุณจะปรากฏที่ด้านล่างซ้ายของภาพ พิกัดนี้จะเปลี่ยนไปในขณะที่คุณเลื่อนเคอร์เซอร์

การใช้ตัวควบคุมทิศทาง


ตัวควบคุมทิศทาง

ตัวควบคุมทิศทางที่คุณเห็นที่ www.google.com/sky แสดงทางด้านซ้าย ตัวควบคุมทิศทางประกอบด้วย:

 1. ลูกศร - คลิกปุ่มลูกศรที่เหมาะสมเพื่อไปเคลื่อนมุมมองไปทางทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก หรือตะวันตก คลิก ปุ่มจัดให้อยู่กึ่งกลาง เพื่อกลับไปยังมุมมองเดิม
 2. ย่อ/ขยาย - คลิก + เพื่อขยายที่กึ่งกลางของแผนที่ คลิก - เพื่อย่อภาพ
 3. ตัวเลื่อนย่อ/ขยาย - ลากตัวเลื่อนย่อ/ขยายขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มปริมาณการย่อหรือขยาย
spacerตัวควบคุมทิศทางขนาดเล็ก      ตัวควบคุมทิศทางขนาดเล็ก

การใช้มุมมอง

ใน Google Sky Maps คุณสามารถเลือกใช้มุมมองได้โดยการคลิกแท็บที่มุมด้านบนขวาของหน้า คุณสามารถใช้มุมมองมากกว่าหนึ่งมุมมองพร้อมกันได้ และยกเลิกการเลือกแต่ละมุมมองได้ทุกเวลา มุมมองเหล่านี้ได้แก่:

 • ดาราศาสตร์ที่สนามหลังบ้าน - เมื่อคุณคลิกที่มุมมองนี้ วัตถุที่น่าสนใจจะปรากฏขึ้นพร้อมกับไอคอนวงกลม คลิกที่ไอคอนเหล่านี้เพื่อแสดงหน้าต่างข้อมูล ซึ่งจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุ เช่น ภาพเพิ่มเติม รายละเอียด ข่าว บล็อก และอื่นๆ
 • อินฟราเรด - มุมมองนี้จะแสดงภาพอินฟราเรดของมุมมองปัจจุบัน คุณสามารถปรับความทึบของภาพนี้ได้โดยการเลื่อนแถบเลื่อนที่ปรากฏอยู่ใต้ปุ่มอินฟราเรด
 • ไมโครเวฟ - มุมมองนี้จะแสดงภาพคลื่นไมโครเวฟของมุมมองปัจจุบัน คุณสามารถปรับความทึบของภาพนี้ได้โดยการเลื่อนแถบเลื่อนที่ปรากฏอยู่ใต้ปุ่มไมโครเวฟ
 • ประวัติศาสตร์- มุมมองนี้จะแสดงแผนที่เชิงประวัติศาสตร์ของท้องฟ้า คุณสามารถปรับความทึบของภาพนี้ได้โดยการเลื่อนแถบเลื่อนที่ปรากฏอยู่ใต้ปุ่มประวัติศาสตร์ คุณอาจจะเห็นมุมมองที่ดีกว่าของภาพนี้ด้วยการย่อ

การใช้ภาพขนาดย่อ

คุณสามารถเลื่อนดูคอลเล็กชันของภาพที่น่าสนใจได้ด้วยการคลิกที่ภาพขนาดย่อที่อยู่ด้านล่างของหน้า (ตัวอย่าง: หน้าแสดงผลงานของฮับเบิล) เมื่อคุณคลิกภาพขนาดย่อแล้ว บางคอลเล็กชันอนุญาตให้คุณตั้งค่าความทึบของภาพได้ด้วยการเลื่อนแถบเลื่อนที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างซ้ายของหน้า

การแบ่งปันลิงก์

คุณสามารถแบ่งปันลิงก์ที่ไปยังมุมมองปัจจุบันของคุณ และโพสต์ไว้บนเว็บไซต์หรือส่งให้ผู้อื่นได้ คลิก ลิงก์ไปยังหน้านี้ คัดลอกที่อยู่เว็บจากฟิลด์ วางลิงก์ในอีเมลหรือ IM และวางลงไป คุณยังสามารถคลิกขวาที่ ลิงก์ไปยังหน้านี้ และเลือกคัดลอกลิงก์ดังกล่าวได้

การพิมพ์ภาพ

คลิก "พิมพ์" ที่มุมด้านขวาบนของหน้า เพื่อพิมพ์ภาพที่ปรากฏอยู่ใน Google Sky Maps โปรดทราบว่าคุณสามารถพิมพ์ได้เฉพาะภาพพื้นฐานเท่านั้น ไม่ใช่ภาพจากมุมมอง

การดู KML

เมื่อคุณสร้างแผนที่แล้ว คุณสามารถดูเนื้อหาที่อิงตาม KML ใน Google Sky Maps ในการทำเช่นนี้ ให้ป้อน URL ของไฟล์ KML ในช่องค้นหาและคลิก ค้นหา หากต้องการใช้งานแผนที่นี้ร่วมกับผู้อื่น ให้คลิกลิงก์ไปที่หน้านี้ (เรียนรู้เพิ่มเติม)

โปรดทราบว่าคุณสามารถแสดงไฟล์ KML ได้ครั้งละหนึ่งไฟล์เท่านั้น ในตอนนี้ เครื่องหมายบอกตำแหน่งจะไม่ปรากฏใน Google Maps Sky

คลาราเป็นผู้เชี่ยวชาญของ Google Maps และผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ แสดงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับหน้านี้ให้เธอทราบได้

บทความนี้มีประโยชน์เพียงใด:

บันทึกความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ
 • ไม่มีประโยชน์เลย
 • ไม่มีประโยชน์มากนัก
 • มีประโยชน์บ้าง
 • มีประโยชน์มาก
 • มีประโยชน์มากที่สุด