การใช้ Google Sky Maps

Google Sky Maps ช่วยให้คุณสามารถดูวัตถุบนท้องฟ้า ซึ่งได้แก่ ดวงดาว กลุ่มดาว กาแล็กซี ดาวเคราะห์ และดวงจันทร์บริวารของโลก หากต้องการดูวัตถุเหล่านี้ ให้ไปที่ www.google.com/sky

คุณสามารถดูเนื้อหาใน Google Sky Maps ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้:

การค้นหาใน Sky

ในการค้นหาวัตถุและตำแหน่งบนท้องฟ้า ให้ป้อนข้อความค้นหาและคลิก ค้นหา ตัวอย่าง:

 • เนบิวลาปู
 • นายพราน
 • NCG 2437
 • 5:34:32.01, 32:00:45.96

การนำทางใน Sky

คุณสามารถควบคุมทิศทาง (เลื่อนภาพของคุณ) ได้แบบสองมิติใน Google Sky Maps หากต้องการแพน (เลื่อนแผนที่) ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • คลิกและลากมุมมองภาพ
 • กดลูกศรขึ้นบนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อเลื่อนไปทางทิศเหนือ
 • กดลูกศรลงบนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อเลื่อนไปทางทิศใต้
 • กดลูกศรขวาบนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อเลื่อนไปทางทิศตะวันออก
 • กดลูกศรซ้ายบนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อเลื่อนไปทางทิศตะวันตก

นอกจากนี้ คุณสามารถขยายหรือย่อ ด้วยการกดปุ่ม + หรือ - เลื่อนเคอร์เซอร์ไปบนตำแหน่งที่ต้องการแล้วใช้ปุ่มเลื่อนบนเมาส์เพื่อย่อหรือขยายภาพในตำแหน่งนั้น หากต้องการตั้งตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางและขยายภาพ ให้ดับเบิลคลิกที่ตำแหน่งนั้น

หมายเหตุ - พิกัดเคอร์เซอร์ของคุณจะปรากฏที่ด้านล่างซ้ายของภาพ พิกัดนี้จะเปลี่ยนไปในขณะที่คุณเลื่อนเคอร์เซอร์

การใช้ตัวควบคุมทิศทาง


ตัวควบคุมทิศทาง

ตัวควบคุมทิศทางที่คุณเห็นที่ www.google.com/sky แสดงทางด้านซ้าย ตัวควบคุมทิศทางประกอบด้วย:

 1. ลูกศร - คลิกปุ่มลูกศรที่เหมาะสมเพื่อไปเคลื่อนมุมมองไปทางทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก หรือตะวันตก คลิก ปุ่มจัดให้อยู่กึ่งกลาง เพื่อกลับไปยังมุมมองเดิม
 2. ย่อ/ขยาย - คลิก + เพื่อขยายที่กึ่งกลางของแผนที่ คลิก - เพื่อย่อภาพ
 3. ตัวเลื่อนย่อ/ขยาย - ลากตัวเลื่อนย่อ/ขยายขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มปริมาณการย่อหรือขยาย
spacerตัวควบคุมทิศทางขนาดเล็ก      ตัวควบคุมทิศทางขนาดเล็ก

การใช้มุมมอง

ใน Google Sky Maps คุณสามารถเลือกใช้มุมมองได้โดยการคลิกแท็บที่มุมด้านบนขวาของหน้า คุณสามารถใช้มุมมองมากกว่าหนึ่งมุมมองพร้อมกันได้ และยกเลิกการเลือกแต่ละมุมมองได้ทุกเวลา มุมมองเหล่านี้ได้แก่:

 • ดาราศาสตร์ที่สนามหลังบ้าน - เมื่อคุณคลิกที่มุมมองนี้ วัตถุที่น่าสนใจจะปรากฏขึ้นพร้อมกับไอคอนวงกลม คลิกที่ไอคอนเหล่านี้เพื่อแสดงหน้าต่างข้อมูล ซึ่งจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุ เช่น ภาพเพิ่มเติม รายละเอียด ข่าว บล็อก และอื่นๆ
 • อินฟราเรด - มุมมองนี้จะแสดงภาพอินฟราเรดของมุมมองปัจจุบัน คุณสามารถปรับความทึบของภาพนี้ได้โดยการเลื่อนแถบเลื่อนที่ปรากฏอยู่ใต้ปุ่มอินฟราเรด
 • ไมโครเวฟ - มุมมองนี้จะแสดงภาพคลื่นไมโครเวฟของมุมมองปัจจุบัน คุณสามารถปรับความทึบของภาพนี้ได้โดยการเลื่อนแถบเลื่อนที่ปรากฏอยู่ใต้ปุ่มไมโครเวฟ
 • ประวัติศาสตร์- มุมมองนี้จะแสดงแผนที่เชิงประวัติศาสตร์ของท้องฟ้า คุณสามารถปรับความทึบของภาพนี้ได้โดยการเลื่อนแถบเลื่อนที่ปรากฏอยู่ใต้ปุ่มประวัติศาสตร์ คุณอาจจะเห็นมุมมองที่ดีกว่าของภาพนี้ด้วยการย่อ

การใช้ภาพขนาดย่อ

คุณสามารถเลื่อนดูคอลเล็กชันของภาพที่น่าสนใจได้ด้วยการคลิกที่ภาพขนาดย่อที่อยู่ด้านล่างของหน้า (ตัวอย่าง: หน้าแสดงผลงานของฮับเบิล) เมื่อคุณคลิกภาพขนาดย่อแล้ว บางคอลเล็กชันอนุญาตให้คุณตั้งค่าความทึบของภาพได้ด้วยการเลื่อนแถบเลื่อนที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างซ้ายของหน้า

การแบ่งปันลิงก์

คุณสามารถแบ่งปันลิงก์ที่ไปยังมุมมองปัจจุบันของคุณ และโพสต์ไว้บนเว็บไซต์หรือส่งให้ผู้อื่นได้ คลิก ลิงก์ไปยังหน้านี้ คัดลอกที่อยู่เว็บจากฟิลด์ วางลิงก์ในอีเมลหรือ IM และวางลงไป คุณยังสามารถคลิกขวาที่ ลิงก์ไปยังหน้านี้ และเลือกคัดลอกลิงก์ดังกล่าวได้

การพิมพ์ภาพ

คลิก "พิมพ์" ที่มุมด้านขวาบนของหน้า เพื่อพิมพ์ภาพที่ปรากฏอยู่ใน Google Sky Maps โปรดทราบว่าคุณสามารถพิมพ์ได้เฉพาะภาพพื้นฐานเท่านั้น ไม่ใช่ภาพจากมุมมอง

การดู KML

เมื่อคุณสร้างแผนที่แล้ว คุณสามารถดูเนื้อหาที่อิงตาม KML ใน Google Sky Maps ในการทำเช่นนี้ ให้ป้อน URL ของไฟล์ KML ในช่องค้นหาและคลิก ค้นหา หากต้องการใช้งานแผนที่นี้ร่วมกับผู้อื่น ให้คลิกลิงก์ไปที่หน้านี้ (เรียนรู้เพิ่มเติม)

โปรดทราบว่าคุณสามารถแสดงไฟล์ KML ได้ครั้งละหนึ่งไฟล์เท่านั้น ในตอนนี้ เครื่องหมายบอกตำแหน่งจะไม่ปรากฏใน Google Maps Sky

บทความนี้มีประโยชน์ไหม