Jak korzystać z Google Sky Map

Google Sky Map to mapa nieba pokazująca takie obiekty, jak gwiazdy, konstelacje, galaktyki, planety i Księżyc Ziemi. Aby skorzystać z Google Sky Map, przejdź do www.google.com/sky

Wyszukiwanie obiektów na niebie

Aby wyszukać dane ciało niebieskie lub konkretną lokalizację, wpisz wyszukiwane słowa i kliknij Szukaj. Przykłady:

 • Mgławica Kraba
 • Orion
 • NGC 2437
 • 5:34:32.01, 32:00:45.96

Poruszanie się po niebie

Widok nieba możesz zmienić na dwa sposoby.

Przesuwanie

Aby przesunąć kamerę lub mapę, możesz:

 • przeciągnąć widok w dowolnym kierunku;
 • nacisnąć strzałkę w górę, by przesunąć widok na północ;
 • nacisnąć strzałkę w dół, by przesunąć widok na południe;
 • nacisnąć strzałkę w prawo, by przesunąć widok na wschód;
 • nacisnąć strzałkę w lewo, by przesunąć widok na zachód;

Powiększanie i pomniejszanie

Masz kilka możliwości powiększania i pomniejszania widoku nieba:

 • naciśnięcie klawisza + lub -;
 • przesunięcie kursora nad miejsce na mapie i użycie klawisza przewijania;
 • przeciągnięcie suwaka powiększenia w górę lub w dół.

Wskazówka: aby wyśrodkować i powiększyć widok w danym miejscu, kliknij je dwukrotnie.

Uwaga: w lewym dolnym rogu są widoczne współrzędne miejsca, w którym znajduje się kursor. Współrzędne zmieniają się wraz z ruchem kursora.

Zmiana widoku

Aby zmienić widok w Google Sky Map, wybierz inny widok w prawym górnym rogu. Aby wyłączyć dany widok, kliknij go ponownie.

Uwaga: możesz korzystać z więcej niż jednego widoku na raz. 

 • Obraz w podczerwieni: pokazuje zdjęcie nieba w podczerwieni. Aby dostosować przezroczystość, przesuń suwak.
 • Obraz mikrofalowy: pokazuje obraz mikrofalowy obecnego widoku. Aby dostosować przezroczystość, przesuń suwak.
 • Historyczne: wyświetla historyczne mapy nieba. Aby dostosować przezroczystość, przesuń suwak. Czasami można uzyskać lepszy widok po pomniejszeniu ekranu.

Wyświetlanie kolekcji zdjęć

Klikając miniatury u dołu strony, możesz wyświetlać interesujące kolekcje zdjęć, np. galerię zdjęć z teleskopu Hubble'a. Aby dostosować przezroczystość, przesuń suwak (jeśli jest dostępny).

Udostępnianie linków

Link do bieżącego widoku możesz skopiować i opublikować na stronie internetowej lub udostępnić innym osobom. Aby udostępnić link, wykonaj poniższe czynności.

 1. W lewym górnym rogu kliknij Link do tej strony.
 2. Skopiuj adres internetowy na pasku adresu.
 3. Wklej adres w polu e-maila lub komunikatora i wyślij go wybranej osobie.

Drukowanie zdjęć

Aby wydrukować zdjęcie, w prawym górnym rogu kliknij Drukuj.

Uwaga: można wydrukować tylko zdjęcie podstawowe, a nie pochodzące z takich widoków jak obraz w podczerwieni czy historyczny.

Wyświetlanie zawartości KML

Po utworzeniu mapy możesz wyświetlić zawartość w formacie KML. Aby to zrobić, wpisz URL pliku KML w polu wyszukiwania i kliknij Szukaj.

Uwaga: możesz wyświetlić tylko jeden plik KML na raz. Oznaczenia miejsc nie są obecnie dostępne w Google Sky Map.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?