Používejte službu Google Sky Maps

Google Sky Maps je mapa hvězdného nebe, na níž najdete například planety, hvězdy, souhvězdí a galaxie nebo třeba měsíc planety Země. Tuto službu naleznete na adrese www.google.com/sky.

Vyhledávejte na obloze

Chcete-li hledat nebeská tělesa nebo místa ve vesmíru, zadejte vyhledávací dotaz a klikněte na tlačítko Vyhledat. Níže uvádíme několik příkladů.

 • Krabí mlhovina
 • Orion
 • NGC 2437
 • 5:34:32.01, 32:00:45.96

Pohybujte se po nebi

Změnit zobrazený pohled na nebe lze dvěma způsoby.

Posun

Mapu lze posunout takto:

 • posunout zobrazení libovolným směrem,
 • šipkou nahoru (posun na sever),
 • šipkou dolů (posun na jih),
 • šipkou doprava (posun na východ),
 • šipkou doleva (posun na západ).

Podívejte se zblízka či zdálky

Přiblížit a oddálit oblohu lze několika způsoby:

 • stiskem klávesy + nebo -,
 • posunem ukazatele na nějaké místo na mapě a použitím kolečka myši,
 • přetažením posuvníku změny velikosti zobrazení nahoru nebo dolů.

Tip: Dvojím kliknutím na určité místo tam mapu vycentrujete a přiblížíte.

Poznámka: Vlevo dole jsou zobrazeny souřadnice ukazatele, které se při jeho pohybu průběžně aktualizují.

Prohlédněte si různě zobrazenou mapu

Služba Google Sky Maps nabízí několik zobrazení mapy, která lze zapnout a vypnout v pravém horním rohu obrazovky. Opětovným kliknutím zobrazení vypnete.

Poznámka: Lze používat více způsobů zobrazení současně. 

 • Infračervená: Zobrazí aktuální snímek v infračerveném spektru. Posuvníkem lze nastavit průhlednost této vrstvy.
 • Mikrovlnná: Zobrazí aktuální snímek v mikrovlnném spektru. Posuvníkem lze nastavit průhlednost této vrstvy.
 • Historická: Zobrazí historickou mapu oblohy. Posuvníkem lze nastavit průhlednost této vrstvy. Pro lepší názornost mapu oddalte.

Prohlédněte si sbírky snímků

Kliknutím na miniatury v dolní části stránky zobrazíte zajímavé sbírky snímků, například Hubbleovu přehlídku. Je-li zobrazen posuvník, můžete pomocí něj nastavit průhlednost snímku.

Sdílejte odkaz

Odkaz na aktuální zobrazení můžete sdílet a přidat ho na web nebo ho předat ostatním. Odkaz lze sdílet takto:

 1. Klikněte na volbu Odkaz na tuto stránku vlevo nahoře.
 2. Zkopírujte webovou adresu uvedenou v adresním řádku.
 3. Vložte adresu do e-mailu nebo do pole pro psaní zpráv a někomu ji pošlete.

Vytiskněte si obrázek

Chcete-li si obrázek oblohy vytisknout, klikněte na odkaz Tisk vpravo nahoře.

Poznámka: Vytisknout lze pouze základní mapu, nikoli její další vrstvy, například infračervenou nebo historickou.

Podívejte se na obsah KML

Po vytvoření mapy si můžete prohlédnout obsah souboru ve formátu KML. Zobrazíte ho tak, že do vyhledávacího pole zadáte adresu URL příslušného souboru KML a kliknete na tlačítko Hledat.

Poznámka: V jednom okamžiku lze zobrazovat pouze jeden soubor KML. Značky míst se prozatím ve službě Google Sky Maps nezobrazují.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?