Nhận thông tin cập nhật từ doanh nghiệp và địa điểm

Bạn có thể theo dõi những địa điểm mà bạn quan tâm, như nhà hàng hoặc doanh nghiệp và nhận thông tin cập nhật khi họ có bài đăng hoặc thông tin cập nhật mới.

Sau khi bạn theo dõi một địa điểm, các thông tin cập nhật cho địa điểm đó sẽ xuất hiện trong tab Đề xuất trên Google Maps. 

Các doanh nghiệp bạn theo dõi có thể xem hồ sơ công khai trên Google Maps của bạn, trừ khi bạn chọn theo dõi riêng tư.

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
  2. Tìm kiếm một doanh nghiệp hoặc địa điểm.
  3. Nhấn vào một địa điểm trong danh sách sau đó biểu tượng Theo dõi Theo dõi sau đó OK hoặc Theo dõi riêng tư.
    Lưu ý: Các doanh nghiệp bạn theo dõi có thể xem hồ sơ công khai của bạn trên Google Maps, trừ khi bạn chọn theo dõi riêng tư.
  4. Để hủy theo dõi riêng từng doanh nghiệp hoặc địa điểm, hãy nhấn vào dấu kiểm Checkmark.

Bạn có thể kiểm soát việc doanh nghiệp bạn theo dõi có thể xem hồ sơ công khai của bạn hay không. Để ngừng chia sẻ hồ sơ của bạn với các doanh nghiệp bạn theo dõi, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Menusau đó Cài đặt sau đó Nội dung. Sau đó, hãy tắt Chia sẻ thông tin hồ sơ với các doanh nghiệp.

Xem tất cả doanh nghiệp bạn theo dõi

Bạn có thể xem và quản lý tất cả các địa điểm bạn theo dõi trong một danh sách.

  1. Mở ứng dụng Google Maps Maps.
  2. Nhấn vào biểu tượng Menu Menusau đó Địa điểm của bạn sau đó Đang theo dõi. Danh sách đầy đủ các địa điểm bạn theo dõi sẽ hiển thị.
    Mẹo: Để hủy theo dõi một doanh nghiệp hoặc địa điểm riêng lẻ, hãy nhấn Theo dõi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?