ติดตามธุรกิจและสถานที่ใน Google Maps

คุณจะติดตามสถานที่ที่สนใจ เช่น ร้านอาหารหรือธุรกิจ และรับแจ้งเมื่อมีโพสต์หรือการอัปเดตใหม่ได้

หลังจากติดตามสถานที่แล้ว การอัปเดตสำหรับสถานที่นั้นจะปรากฏในแท็บกำลังติดตามใน Google Maps 

ธุรกิจที่คุณติดตามจะเห็นโปรไฟล์สาธารณะของคุณใน Google Maps เว้นแต่คุณจะเลือกติดตามแบบส่วนตัว

ติดตามธุรกิจใน Google Maps

เคล็ดลับ: คุณอาจติดตามบางธุรกิจไม่ได้

  1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. ค้นหาธุรกิจหรือสถานที่
  3. แตะสถานที่ในรายการ จากนั้น ติดตาม ติดตาม จากนั้น ตกลง หรือติดตามแบบส่วนตัว
    หมายเหตุ: ธุรกิจที่คุณติดตามจะเห็นโปรไฟล์สาธารณะของคุณใน Google Maps เว้นแต่คุณจะเลือกติดตามแบบส่วนตัว
  4. แตะเครื่องหมายถูก Checkmark เพื่อเลิกติดตามธุรกิจหรือสถานที่แต่ละแห่ง

คุณควบคุมได้ว่าจะให้ธุรกิจที่ติดตามอยู่เห็นโปรไฟล์สาธารณะของคุณหรือไม่ หากต้องการหยุดแชร์โปรไฟล์กับธุรกิจที่คุณติดตาม ให้แตะรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น เนื้อหาส่วนตัว จากนั้นปิดแสดงให้ธุรกิจเห็น

ดูทุกธุรกิจที่คุณติดตาม

คุณดูและจัดการสถานที่ทุกแห่งที่คุณติดตามได้ในรายการเดียว

  1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
  2.  แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่ แตะกำลังติดตามที่ด้านล่าง แล้วคุณจะเห็นรายการสถานที่ทั้งหมดที่คุณติดตามอยู่

เคล็ดลับ: แตะกำลังติดตามเพื่อเลิกติดตามธุรกิจหรือสถานที่แต่ละแห่ง

รับข้อมูลอัปเดตจากธุรกิจและผู้ที่คุณติดตาม

  1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
  2. ที่ด้านขวาล่าง ให้แตะอัปเดต

เคล็ดลับ: ระบบจะเลือกแท็บ "กําลังติดตาม" ไว้อยู่แล้ว และคุณจะเห็นข้อมูลอัปเดตจากธุรกิจและผู้ที่คุณติดตาม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
76697
false