รับข้อมูลอัปเดตจากธุรกิจและสถานที่ต่างๆ

คุณจะติดตามสถานที่ที่สนใจ เช่น ร้านอาหารหรือธุรกิจ และรับแจ้งเมื่อมีโพสต์หรือการอัปเดตใหม่ได้

หลังจากติดตามสถานที่แล้ว การอัปเดตสำหรับสถานที่นั้นจะปรากฏในแท็บสำหรับคุณใน Google Maps 

ธุรกิจที่คุณติดตามจะดูโปรไฟล์สาธารณะของคุณใน Google Maps ได้เว้นแต่คุณจะเลือกติดตามแบบส่วนตัว

  1. เปิดแอป Google Maps Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. ค้นหาธุรกิจหรือสถานที่
  3. แตะสถานที่ในรายการ จากนั้น ติดตาม ติดตามจากนั้น ตกลง หรือติดตามแบบส่วนตัว
    หมายเหตุ: ธุรกิจที่คุณติดตามจะเห็นโปรไฟล์สาธารณะของคุณใน Google Maps เว้นแต่คุณจะเลือกติดตามแบบส่วนตัว
  4. แตะเครื่องหมายถูก Checkmark เพื่อเลิกติดตามธุรกิจหรือสถานที่แต่ละแห่ง

คุณควบคุมได้ว่าจะให้ธุรกิจที่ติดตามอยู่เห็นโปรไฟล์สาธารณะของคุณหรือไม่ หากต้องการหยุดแชร์โปรไฟล์กับธุรกิจที่คุณติดตาม ให้แตะเมนู เมนูจากนั้น การตั้งค่า จากนั้น เนื้อหาส่วนตัวจากนั้นปิดแชร์โปรไฟล์กับธุรกิจ

ดูทุกธุรกิจที่คุณติดตาม

คุณดูและจัดการสถานที่ทุกแห่งที่คุณติดตามได้ในรายการเดียว

  1. เปิดแอป Google Maps Maps
  2. แตะเมนู เมนูจากนั้น สถานที่ของคุณ จากนั้น ติดตามอยู่ แล้วคุณจะเห็นรายการสถานที่ที่คุณติดตามอยู่
    เคล็ดลับ: แตะกำลังติดตามเพื่อเลิกติดตามธุรกิจหรือสถานที่แต่ละแห่ง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร