Makatanggap ng mga update mula sa mga negosyo at lugar

Maaari mong subaybayan ang mga lugar na iyong kinaiinteresan, tulad ng mga restaurant o negosyo, at makatanggap ng mga update kapag may bago silang mga post o update.

Pagkatapos mong subaybayan ang isang lugar, lalabas ang mga update para sa lugar na iyon sa tab na Para sa iyo sa Google Maps. 

Makikita ng mga negosyong sinusubaybayan mo ang iyong pampublikong profile sa Google Maps, maliban na lang kung pipiliin mong subaybayan sila nang pribado.

  1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
  2. Maghanap ng negosyo o lugar.
  3. Mag-tap ng lugar sa listahan at pagkatapos ay Subaybayan Subaybayanat pagkatapos ay OK o Subaybayan nang pribado.
    Tandaan: Makikita ng mga negosyong sinusubaybayan mo ang iyong pampublikong profile sa Google Maps, maliban na lang kung pipiliin mong subaybayan sila nang pribado.
  4. Para huwag nang subaybayan ang isang indibidwal na negosyo o lugar, i-tap ang checkmark Checkmark.

Puwede mong kontrolin kung makikita o hindi ng mga negosyong sinusubaybayan mo ang iyong pampublikong profile. Para ihinto ang pagbabahagi ng iyong profile sa mga negosyong sinusubaybayan mo, i-tap ang Menu Menuat pagkatapos ay Mga Setting at pagkatapos ay Personal na content. Pagkatapos, i-off ang Ibahagi ang profile sa mga negosyo.

Tingnan ang lahat ng negosyong sinusubaybayan mo

Puwede mong tingnan at pamahalaan ang lahat ng lugar na sinusubaybayan mo sa isang listahan.

  1. Buksan ang Google Maps app Maps.
  2. I-tap ang Menu Menuat pagkatapos ay Iyong mga lugar at pagkatapos ay Sinusubaybayan. Ipapakita ang isang kumpletong listahan ng mga negosyong sinusubaybayan mo.
    Tip: Para huwag nang subaybayan ang isang indibidwal na negosyo o lugar, i-tap ang Sinusubaybayan.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?