Получаване на актуализации от бизнеси и места

Можете да следвате места, които ви интересуват, като ресторанти или бизнеси, и да получавате актуализации, когато имат нови публикации или актуализации.

След като последвате дадено място, актуализациите за него се показват в раздела За вас в Google Карти. 

Бизнесите, които следвате, могат да виждат обществения ви потребителски профил в Google Карти, освен ако не изберете да ги следвате частно.

  1. На своя iPhone или iPad отворете приложението Google Карти Карти.
  2. Потърсете бизнес или място.
  3. Докоснете място в списъка и след това Следване Следване и след това OK или Частно следване.
    Забележка: Бизнесите, които следвате, могат да виждат обществения ви потребителски профил в Google Карти, освен ако не изберете да ги следвате частно.
  4. За да прекратите следенето на отделен бизнес или място, докоснете отметката Checkmark.

Можете да контролирате дали бизнесите, които следвате, могат да виждат обществения ви потребителски профил. За да престанете да споделяте профила си с тях, докоснете „Настройки“ Settings и след това Лично съдържание.След това изключете Споделяне на потребителския профил с бизнеси.

Преглед на всички бизнеси, които следвате

Можете да преглеждате и управлявате всички места, които следвате, в един списък.

  1. Отворете приложението Google Карти Карти.
  2. Докоснете менюто Меню и след това Вашите места и след това Следени. Ще се покаже пълен списък на местата, които следвате.
    Съвет: За да прекратите следенето на отделен бизнес или място, докоснете Следени.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?