Bình chọn một địa điểm để đi cùng với người khác

Nếu nhóm của bạn không thể quyết định nơi sẽ đến, bạn có thể mời mọi người vào danh sách các địa điểm. Sau đó, mọi người có thể bình chọn một địa điểm sẽ đi.

Lưu ý: “Danh sách chọn lọc” và “danh sách chọn lọc của nhóm” giờ được gọi là “danh sách nhóm”.

Danh sách chọn lọc chỉ có ở chế độ chỉ đọc trên máy tính để bàn. Để cộng tác và bỏ phiếu, hãy tải Google Maps xuống thiết bị di động của bạn từ Cửa hàng Google Play hoặc Apple App Store.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?