โหวตสถานที่ที่จะไปกับคนอื่น

หากกลุ่มตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปที่ใด ให้เชิญคนในกลุ่มเข้าสู่รายการสถานที่ และให้ทุกคนโหวตว่าจะไปที่ใด

หมายเหตุ: “รายการโปรด” และ “รายการโปรดของกลุ่ม” เปลี่ยนชื่อเป็น “รายการโปรด”

สร้างรายสถานที่โปรด

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาสถานที่ที่ต้องการหรือเลือกสถานที่ที่ Maps แนะนำ
 3. แตะสถานที่ จากนั้น บันทึก จากนั้น รายการใหม่
 4. ตั้งชื่อรายการโปรดที่ด้านบน
 5. แตะกลุ่ม จากนั้น ถัดไป จากนั้น เสร็จ
เคล็ดลับ: คุณยังสร้างรายการโปรดใน “สถานที่ของคุณ” ได้เช่นกัน แตะเมนู เมนูจากนั้น สถานที่ของคุณ จากนั้น รายการ

เพิ่มสถานที่ลงในรายการโปรด

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนูจากนั้น สถานที่ของคุณ จากนั้น รายการ
 3. ภายใต้ “รายการโปรด” ให้แตะรายการ จากนั้น เพิ่ม
 4. ค้นหาสถานที่
เคล็ดลับ: แตะบันทึกหลังจากค้นหาสถานที่เพื่อเพิ่มลงในรายการโปรด

แก้ไขรายการโปรด

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนูจากนั้น สถานที่ของคุณ จากนั้น รายการ
 3. ภายใต้ “รายการโปรด” ให้แตะรายการ
 4. เลือกตัวเลือก
 • หากต้องการลบรายการโปรดทั้งรายการ ให้แตะเพิ่มเติม จากนั้น ลบ
 • หากต้องการลบสถานที่เพียงแห่งเดียวออกจากรายการ ให้เลื่อนสถานที่นั้นไปทางซ้าย แล้วแตะนำออก
 • หากต้องการออกจากรายชื่อที่มีคนแชร์กับคุณ ให้แตะเพิ่มเติม จากนั้น ออก
 • หากต้องการแก้ไขชื่อรายการของโปรด ให้แตะเพิ่มเติม จากนั้น เปลี่ยนชื่อ

แชร์รายการโปรด

คนที่เข้าร่วมรายการโปรดจะเพิ่มและลบสถานที่ เชิญคนอื่น และโหวตว่าจะไปที่ไหนได้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. เปิดรายการโปรด
 3. แตะเชิญ
 4. ป้อนบุคคลที่คุณต้องการแชร์รายการด้วยที่ด้านล่าง คุณยังเชิญคนอื่นผ่านทางข้อความ แชท หรือแอปรับส่งข้อความอื่นๆ ได้อีกด้วย

โหวตสถานที่ในรายการโปรด

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนูจากนั้น สถานที่ของคุณ จากนั้น รายการ
 3. ภายใต้ “รายการโปรด” ให้แตะรายการ
 4. แตะยกนิ้วขึ้น thumbs up blue หรือคว่ำนิ้ว thumbs down ใต้สถานที่

เคล็ดลับ: หากต้องการค้นหาสถานที่ที่มีคะแนนโหวตสูงสุดในมุมมองแผนที่ ให้แตะแผนที่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร