Bumoto sa isang lugar para puntahan kasama ng iba

Kung hindi makapagpasya ang iyong grupo kung saan pupunta, puwede kang mag-imbita ng mga tao sa isang listahan ng mga lugar. Pagkatapos, makakaboto ang lahat kung saan pupunta.

Tandaan: Ang "Mga Shortlist" at "mga shortlist ng grupo" ay tinatawag na ngayong "mga listahan ng grupo."

Gumawa ng listahan ng mga lugar ng grupo

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Google Maps.
 2. Maghanap ng partikular na lugar, o pumili ng lugar na inirerekomenda ng Maps para sa iyo.
 3. I-tap ang lugar at pagkatapos ay I-save at pagkatapos ay Bagong listahan.
 4. Sa itaas, pangalanan ang iyong listahan ng grupo.
 5. I-tap ang Grupo at pagkatapos ay Susunod at pagkatapos ay Tapos na.
Tip: Puwede ka ring gumawa ng listahan ng grupo sa "Iyong Mga Lugar." I-tap ang Menu Menuat pagkatapos ay Iyong Mga Lugar at pagkatapos ay Mga Listahan.

Magdagdag ng lugar sa iyong listahan ng grupo

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Google Maps.
 2. I-tap ang Menu Menuat pagkatapos ay Iyong mga lugar at pagkatapos ay Mga Listahan.
 3. Sa ilalim ng "Mga Listahan ng Grupo," mag-tap ng listahan at pagkatapos ay Magdagdag.
 4. Maghanap ng lugar.
Tip: Para magdagdag ng lugar sa isang listahan ng grupo, puwede mo ring i-tap ang I-save pagkatapos mong maghanap ng lugar.

I-edit ang iyong listahan ng grupo

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Google Maps.
 2. I-tap ang Menu Menuat pagkatapos ay Iyong Mga Lugar at pagkatapos ay Mga Listahan.
 3. Sa ilalim ng "Mga Listahan ng Grupo," mag-tap ng listahan.
 4. Pumili ng opsyon:
 • Para i-delete ang buong listahan ng grupo mo, i-tap ang Higit pa at pagkatapos ay I-delete.
 • Para i-delete ang isang lugar sa iyong listahan, i-swipe ito pakaliwa at i-tap ang Alisin.
 • Para umalis sa isang listahang ibinahagi sa iyo ng isang tao, i-tap ang Higit pa at pagkatapos ay umalis.
 • Para i-edit ang pangalan ng listahan ng grupo, i-tap ang Higit pa at pagkatapos ay Palitan ang pangalan.

Ibahagi ang iyong listahan ng grupo

Ang mga taong kasali sa iyong listahan ng grupo ay makakapagdagdag at makakapag-alis ng mga lugar, makakapag-imbita ng iba pang tao, at makakaboto kung saan pupunta.

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Google Maps.
 2. Magbukas ng listahan ng grupo.
 3. I-tap ang Imbitahan.
 4. Sa ibaba, ilagay kung kanino mo gustong ibahagi ang iyong listahan. Puwede ka ring mag-imbita ng mga tao sa pamamagitan ng text, chat, o iba pang app sa pagmemensahe.

Bumoto sa isang lugar sa iyong listahan ng grupo

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Google Maps.
 2. I-tap ang Menu Menuat pagkatapos ay Iyong mga lugar at pagkatapos ay Mga Listahan.
 3. Sa ilalim ng "Mga Listahan ng Grupo," mag-tap ng listahan.
 4. Sa ilalim ng isang lugar, i-tap ang thumbs up thumbs up blue o thumbs down thumbs down.

Tip: Para hanapin ang lugar na may pinakamataas na boto sa Map view, i-tap ang Mapa.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?