Beräknade kör- och bränslekostnader

Körkostnader

Körkostnader är för närvarande bara tillgängligt för amerikanska städer. Det visas bredvid kostnaden för den kollektiva resan i Google Maps endast som jämförelse. Siffran är bara en uppskattning och tar inte hänsyn till vägavgifter, parkeringsavgifter eller variationer i bensinförbrukning för olika bilmodeller.

Beräkningarna baseras på en årlig undersökning av fasta och rörliga kostnader för en bil. Runzheimer International, en oberoende leverantör, utförde studien åt den amerikanska skattemyndigheten IRS. Körkostnaderna baseras på avståndet mellan start- och slutadresserna multiplicerat med den standardkostnad per mil som företagen har möjlighet att dra av enligt skattereglerna.

Bränslekostnader

Med Google Maps kan du få en uppskattning av bränslekostnaderna för nästa resa du ska göra. Bränslekostnaderna för resan visas strax under vägbeskrivningen. När du klickar på priset öppnas alternativ där du kan ange typ av bränsle och fordon samt ändra bränslepriset.

Tillgänglighet för bränslekostnad

Uppskattad bränslekostnad är för närvarande endast tillgängligt om hela resan går uteslutande genom något eller några av följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Holland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Om du till exempel åker från Polen till Tyskland utan att resa genom något annat land kan vi beräkna bränslekostnaderna för hela resan. Om du däremot åker från Polen till Ukraina kan vi inte beräkna bränslekostnaderna för någon del av rutten eftersom funktionen inte är tillgänglig i Ukraina. Vi hoppas att vi kan göra den här funktionen tillgänglig i fler länder i framtiden.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i nya Google Maps.