Tìm địa điểm bạn thích

Khi sử dụng Google Maps thường xuyên hơn, bạn sẽ thấy các kết quả phù hợp cho các địa điểm khác nhau. Các kết quả phù hợp này cho thấy mức độ phù hợp của một địa điểm với sở thích của bạn.

Cách nhận điểm phù hợp

Để xem điểm phù hợp, bạn cần phải:

Lưu ý: Nếu không thấy kết quả phù hợp hoặc kết quả rất không chính xác, bạn có thể cần xếp hạng các địa điểm và đặt thông tin sở thích (xem bên dưới).

Độ phù hợp là gì

Độ phù hợp với bạn cho thấy các địa điểm khác nhau phù hợp với sở thích của bạn đến mức nào. Độ phù hợp là thông tin dành riêng cho bạn và sẽ cải thiện theo thời gian. Độ phù hợp được căn cứ trên:

 • Chế độ dinh dưỡng hoặc ẩm thực mà bạn liệt kê trong danh sách sở thích
 • Các loại món ăn và nhà hàng bạn thường ghé thăm hoặc tránh
 • Bạn đã lưu, xếp hạng hoặc ghé thăm một địa điểm hay nơi nào đó tương tự hay chưa
 • Hoạt động tương tác của bạn với các địa điểm trên Google Maps hoặc Google Tìm kiếm
Xếp hạng ảnh hưởng đến kết quả phù hợp của bạn như thế nào

Khi xếp hạng và đánh giá các địa điểm trong Google Maps, bạn cung cấp cho chúng tôi ý tưởng tốt hơn về những địa điểm bạn yêu thích. Càng xếp hạng nhiều địa điểm, độ phù hợp với bạn càng chính xác hơn.

Cải thiện kết quả phù hợp

Kết quả phù hợp căn cứ vào Lịch sử vị trí trên Google và Hoạt động web và ứng dụng, bao gồm cả nội dung tìm kiếm trên Google của bạn. Để làm cho các kết quả phù hợp của bạn chính xác hơn, hãy làm theo các bước sau:

Bật Lịch sử vị trí

Tìm hiểu cách quản lý Lịch sử vị trí.

Cập nhật tùy chọn sở thích

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn vào Khám phá địa điểm sau đó Sở thích ăn uống
  • Tùy chọn: Để xem các mục đề xuất cho bạn và thực hiện chỉnh sửa, hãy nhấn vào Xem lại.
 4. Chọn món ăn hoặc sở thích của bạn. Bạn cũng có thể tìm kiếm các hạn chế về chế độ ăn uống, như đồ ăn chay.
 5. Để liệt kê các mục khác, trong mục "Quan tâm" hoặc "Ít quan tâm hơn", hãy nhấn vào biểu tương Thêm Thêmsau đó chọn một tùy chọn sau đó Thêm tùy chọn.

Xếp hạng các địa điểm khác

Tìm hiểu cách đánh giá địa điểm bạn đã ghé thăm trong Google Maps.

Thêm địa điểm làm địa điểm yêu thích

Càng lưu nhiều địa điểm làm địa điểm yêu thích thì kết quả phù hợp của bạn càng chính xác.

Tìm hiểu cách lưu địa điểm bạn yêu thích trong Google Maps.

Xóa phản hồi về địa điểm

Để xóa địa điểm khỏi danh sách "Quan tâm" hoặc "Không quan tâm":

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn vào Khám phá địa điểm sau đó Phản hồi của bạn về địa điểm.
 4. Bên cạnh địa điểm bạn muốn xóa, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?