Намирайте места, които ще ви харесат

С по-честото използване на Google Карти ще започнете да виждате съответствия за различни места. Тези съответствия показват колко добре едно място отговаря на предпочитанията ви.

Как да получавате съответствия

За да виждате съответствия, е необходимо следното:

Забележка: Ако не виждате съответствията си или те не са точни, може да е необходимо да оцените места и да зададете предпочитанията си (вижте по-долу).

Как се създават съответствията

Съответствията показват степента, в която дадени места съответстват на предпочитанията ви. Те са уникални за вас и се подобряват с течение на времето. Съответствията се базират на следното:

  • хранителни ограничения или видове кухня, които посочвате в предпочитанията си;
  • видовете кухня и ресторанти, които обикновено посещавате или избягвате;
  • дали сте запазвали, оценявали или посещавали дадено или подобно място;
  • взаимодействията ви с места в Google Карти или Google Търсене.
Как оценките се отразяват върху съответствията ви

Когато оценявате и изготвяте отзиви за места в Google Карти, ни давате по-добра представа за местата, които харесвате. Колкото повече места оценявате, толкова по-точни ще бъдат съответствията ви.

Тази функция все още не е налице за настолни компютри и таблети.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?