Намирайте места, които ще ви харесат

С по-честото използване на Google Карти ще започнете да виждате съответствия за различни места. Тези съответствия показват колко добре едно място отговаря на предпочитанията ви.

Как да получавате съответствия

За да виждате съответствия, е необходимо следното:

Забележка: Ако не виждате съответствията си или те не са точни, може да е необходимо да оцените места и да зададете предпочитанията си (вижте по-долу).

Как се създават съответствията

Съответствията показват степента, в която дадени места съответстват на предпочитанията ви. Те са уникални за вас и се подобряват с течение на времето. Съответствията се базират на следното:

 • хранителни ограничения или видове кухня, които посочвате в предпочитанията си;
 • видовете кухня и ресторанти, които обикновено посещавате или избягвате;
 • дали сте запазвали, оценявали или посещавали дадено или подобно място;
 • взаимодействията ви с места в Google Карти или Google Търсене.
Как оценките се отразяват върху съответствията ви

Когато оценявате и изготвяте отзиви за места в Google Карти, ни давате по-добра представа за местата, които харесвате. Колкото повече места оценявате, толкова по-точни ще бъдат съответствията ви.

Подобряване на съответствията ви

Съответствията ви се базират на Google История на местоположенията, както и на Активността в мрежата и приложенията, която включва и търсенията ви в Google. За да направите съответствията си по-точни, изпълнете тези стъпки:

Включване на История на местоположенията

Научете как да управлявате своята История на местоположенията.

Актуализиране на предпочитанията

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Карти Google Карти.
 2. Докоснете иконата за менюто Меню и след това Настройки.
 3. Докоснете Изследване на места и след това Предпочитания за храни и напитки.
  • По избор: За да видите предложения за вас и да направите корекции, докоснете Преглед.
 4. Изберете кухнята или интересите си. Можете да търсите и по хранителни ограничения, като например „вегетарианско“.
 5. За да посочите още елементи, под „Предпочитания, от които се интересувате“ или „Предпочитания, към които проявявате по-слаб интерес“ докоснете „Добавяне“ Добавянеи след това опция и след това Добавяне на предпочитания.

Оценете още места

Научете как да изготвяте отзиви за места, които сте посетили, в Google Карти.

Добавяйте места като любими

Колкото повече места запазвате като любими, толкова по-точни ще бъдат съответствията ви.

Научете как да запазвате местата, които харесвате, в Google Карти.

Изчистете отзивите си за места

За да премахнете места от списъците си „Предпочитания, от които се интересувате“ или „Предпочитания, към които проявявате по-слаб интерес“:

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google Карти Google Карти.
 2. Докоснете иконата за менюто Меню и след това Настройки.
 3. Докоснете Изследване на места и след това Отзивите ви за места.
 4. Докоснете „Изчистване“ Изчистване до мястото, което искате да премахнете.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?