Намирайте места, които ще ви харесат

С по-честото използване на Google Карти ще започнете да виждате съответствия за различни места. Тези съответствия показват колко добре едно място отговаря на предпочитанията ви.

Как да получавате съответствия

За да виждате съответствия, е необходимо следното:

Забележка: Ако не виждате съответствията си или те не са точни, може да е необходимо да оцените места и да зададете предпочитанията си (вижте по-долу).

Как се създават съответствия

Съответствията показват степента, в която дадени места съответстват на предпочитанията ви. Те са уникални за вас и се подобряват с течение на времето. Съответствията се базират на следното:

  • хранителни ограничения или видове кухня, които посочвате в предпочитанията си;
  • видовете кухня и ресторанти, които обикновено посещавате или избягвате;
  • дали сте запазвали, оценявали или посещавали дадено или подобно място;
  • взаимодействията ви с места в Google Карти или Google Търсене.
Как оценките се отразяват върху съответствията

Когато оценявате и изготвяте отзиви за места в Google Карти, ни давате по-добра представа за местата, които харесвате. Колкото повече места оценявате, толкова по-точни ще бъдат съответствията ви.

Подобряване на съответствията

Съответствията се базират на Google История на местоположенията, както и на „Активност в мрежата и приложенията“, която включва и търсенията ви в Google. За да направите съответствията по-точни, изпълнете следните стъпки:

Включване на „История на местоположенията“

Научете как да управлявате своята „История на местоположенията“.

Актуализиране на предпочитанията

Оценете още места

Научете как да изготвяте отзиви за места, които сте посетили, в Google Карти.

Добавяйте места като любими

Колкото повече места запазвате като любими, толкова по-точни ще бъдат съответствията ви.

Научете как да запазвате местата, които харесвате, в Google Карти.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
76697
false
false