ใช้ Google Maps บนฟีเจอร์โฟน

คุณใช้ Google Maps บนฟีเจอร์โฟนทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ค้นหาสถานที่โดยใช้เสียงหรือการพิมพ์
 • ดูคำแนะนำทีละขั้นตอน
 • ดูตำแหน่งปัจจุบันของคุณในแผนที่
 • สำรวจและเลือกสถานที่บนแผนที่
ค้นหาสถานที่
 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. แตะแถบค้นหา
 3. หากต้องการใช้เสียงเพื่อค้นหาที่อยู่หรือสถานที่ ให้พิมพ์หรือแตะแถบค้นหาค้างไว้
 4. เลือกสถานที่จากรายการ
เคล็ดลับ: เลือกสถานที่ จากนั้นดูเส้นทางหรือดูสถานที่นั้นบนแผนที่ นอกจากนี้ยังดูรูปภาพ โทรออก ดูเวลาทำการ หรืออ่านรีวิวเกี่ยวกับสถานที่ได้อีกด้วย
ค้นหาประเภทของสถานที่
 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. แตะแถบค้นหา
 3. หากต้องการใช้เสียงเพื่อค้นหาหมวดหมู่ เช่น "ร้านอาหาร" ให้พิมพ์หรือแตะแถบค้นหาค้างไว้
 4. เลือกสถานที่จากรายการ
เคล็ดลับ: คุณใช้ทางลัดสำหรับหมวดหมู่ทั่วไปได้ที่หน้าจอเริ่มต้น
ดูเส้นทาง
 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. แตะเส้นทาง เส้นทาง
 3. ป้อนชื่อหรือที่อยู่ของสถานที่ หรือแตะสถานที่ตั้งบนแผนที่:
  • หากต้องการดูเส้นทางบนแผนที่ ให้แตะแผนที่
  • แตะรายละเอียด เพื่อดูวิธีการไปถึงจุดหมายทีละขั้นตอน
  • หากต้องการให้แสดงตัวอย่างเส้นทาง ให้แตะไป
เคล็ดลับ: เลือกวิธีการเดินทาง เช่น "รถไฟหรือรถประจำทาง" คุณจะกลับไปแก้ไขจุดหมาย จุดเริ่มต้น หรือวิธีเดินทางได้
ค้นหาตำแหน่งของคุณในแผนที่
 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. เลือกตำแหน่งของคุณ Your location
 3. ตำแหน่งปัจจุบันของคุณจะแสดงเป็นจุดสีน้ำเงินบนแผนที่

หากมีปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งของคุณ ให้ทำดังนี้

 • รีสตาร์ทโทรศัพท์
 • ลองไปที่กลางแจ้งเพื่อการเชื่อมต่อ GPS ที่ดีขึ้น หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณค้นหาตำแหน่ง โปรดลองรอประมาณ 10 นาทีเพื่อแก้ไขปัญหา
 • ตรวจสอบว่าตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เปิดอยู่ในแอปการตั้งค่า
 • ตรวจสอบว่าได้อนุญาตให้ระบบเข้าถึงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในแอปการตั้งค่า
สำรวจแผนที่
 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. เลือกแสดงแผนที่
 3. กดซูมเข้า Zoom in หรือซูมออก Zoom out เพื่อปรับขนาดของแผนที่
 4. แตะสถานที่ จากนั้น ตำแหน่งของคุณ Your location เพื่อเลือกสถานที่บนแผนที่

เคล็ดลับ: คุณใช้ปุ่ม 1 หรือ 3 บนแป้นพิมพ์เพื่อซูมเข้าและออกได้

ค้นหามุมมองแผนที่อื่นๆ และดูข้อมูลเพิ่มเติม
คุณค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการจราจรปัจจุบันหรือเส้นทางจักรยานและให้แสดงข้อมูลเป็นเลเยอร์ต่างๆ หรือมุมมองแผนที่แบบพิเศษได้
สำคัญ: อาจไม่มีข้อมูลการจราจรในบางพื้นที่
 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
 2. แตะเลเยอร์แผนที่ Layers แล้วเลือกเลเยอร์ดังนี้
  • ขนส่งสาธารณะ: ข้อมูลขนส่งมวลชน เช่น เส้นทางรถไฟและเส้นทางรถประจำทาง
  • การจราจร: การเคลื่อนตัวของการจราจรบนท้องถนน
  • ดาวเทียม: รูปภาพของโลกเมื่อมองจากบนท้องฟ้า
 3. หากต้องการปิดเลเยอร์ ให้แตะเลเยอร์อีกครั้ง

เคล็ดลับ: หากต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบัญชี ให้ใช้เดสก์ท็อป อุปกรณ์ Android หรือ iOS

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
76697
false