Använda Google Maps på din funktionsmobil

Utforska och planera med Google Maps

Du kan använda Google Maps på KaiOS-funktionsmobiler för att utföra vanliga uppgifter som att hitta platser, få vägbeskrivningar, utforska kartan och orientera dig i omgivningen.

 • Välj Sök för att leta efter en plats eller en typ av plats, som restauranger.
 • Välj Visa karta följt av Zooma om du vill se kartan i mer detalj.
  Tryck på bakåtknappen när du är klar.
 • Använd navigeringsknappen för att rulla.

Se andra kartvyer och få mer information

Du kan se information om sådant som aktuella trafik- eller cykelvägar. Informationen visas i lager eller särskilda kartvyer.

 1. Öppna Maps-appen.
 2. Välj Kartlager.
 3. Välj ett kartlager:
  • Kollektivtrafik: information om kollektivtrafiken, som tåg- och busslinjer.
  • Trafik: trafikflödet på vägarna. Obs! Trafikinformation finns inte överallt.
  • Satellit: bilder på jorden från rymden.
 4. Välj lagret igen när du vill stänga det.

Söka efter specifika platser

 1. Öppna Maps-appen.
 2. Välj Sök.
 3. Skriv adressen eller namnet på en plats.
 4. Välj Alternativ följt av Vägbeskrivningar för att se en lista över vägbeskrivningar.
 5. Om du vill ändra färdsätt, till exempel buss eller motorcykel, väljer du Redigera följt av Färdsätt följt av och väljer önskat färdsätt.

Söka efter typer av platser

 1. Öppna Maps-appen.
 2. Välj Sök.
 3. Sök efter en kategori, till exempel restauranger.
 4. Välj en plats på listan.

Se din aktuella plats på kartan

 1. Öppna Maps-appen.
 2. Välj Min plats.
 3. Kartvyn visas. Den blå punkten visar din nuvarande position.

Om det tar för lång tid att hämta din position eller om det visas felmeddelanden kan du prova stegen nedan:

 • Starta om mobilen.
 • Se om du får en bättre GPS-anslutning om du förflyttar dig till ett annat område.
 • Se till att geolokalisering är aktiverad. Välj Network & Connectivity följt av Geolocation i Settings.
 • Se till att du har gett åtkomst till geolokalisering. Välj Privacy & Security följt av App Permissions följt av Maps följt av Geolocation i Settings.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?