Använda Google Maps på din funktionsmobil

Du kan använda Google Maps på din funktionsmobil för att

 • söka efter platser med hjälp av rösten eller genom att skriva
 • få detaljerade vägbeskrivningar
 • visa din aktuella plats på kartan
 • utforska och välja platser på kartan.
Sök efter en plats
 1. Öppna Google Maps-appen Maps.
 2. Tryck på sökfältet.
 3. Om du vill använda rösten för att söka efter en adress eller plats trycker du länge på sökfältet.
 4. Välj en plats på listan.
Tips! Välj en plats och få vägbeskrivningar till den eller visa den på kartan. Du kan även visa foton, ringa samtal, visa öppettider eller läsa recensioner av platsen.
Söka efter typer av platser
 1. Öppna Google Maps-appen Maps.
 2. Tryck på sökfältet.
 3. Om du vill använda rösten för att söka efter en kategori som ”restauranger” trycker du länge på sökfältet.
 4. Välj en plats på listan.
Tips! Du hittar genvägar för vanliga kategorier på startskärmen.
Se vägbeskrivningar
 1. Öppna Google Maps-appen Maps.
 2. Tryck på Vägbeskrivning Vägbeskrivning.
 3. Ange platsens namn eller adress eller tryck på platsen på kartan:
  • Om du vill visa vägbeskrivningen på kartan trycker du på kartan.
  • Tryck på Detaljer om du vill visa detaljerade vägbeskrivningar till din destination.
  • Tryck på Kör om du vill få en förhandsgranskning av vägbeskrivningen.
Tips! Välj transportmedel, som tåg eller buss. Du kan gå tillbaka och redigera destinationen, startpunkten och transportvalet.
Hitta din plats på kartan
 1. Öppna Google Maps-appen Maps.
 2. Välj din plats Your location.
 3. Din nuvarande plats visas som en blå punkt på kartan.

Om du har problem med din plats:

 • Starta om telefonen
 • Prova att ställa dig utomhus för att få bättre GPS-anslutning. Om det här är första gången du hämtar en plats kan det ta upp till tio minuter för att åtgärda problemet.
 • Se till att geolokalisering är aktiverad i appen Inställningar
 • Se till att du har gett åtkomst till geolokalisering i appen Inställningar
   
Utforska kartan
 1. Öppna Google Maps-appen Maps.
 2. Välj Visa karta.
 3. Om du vill justera kartans storlek zoomar du in Zoom in eller ut Zoom out.
 4. Om du vill välja en plats på kartan trycker du på en plats följt av Din plats Your location.

Tips! Du kan även zooma in och ut med 1 eller 3 på tangentbordet.

Hitta andra kartvyer och få mer information
Du hittar information om aktuell trafik eller cykelrutter i lager eller särskilda kartvyer.
Viktigt! Trafikinformation är inte tillgänglig överallt.
 1. Öppna Google Maps-appen Maps.
 2. Tryck på Kartlager Layers och välj sedan ett lager:
  • Kollektivtrafik: information om kollektivtrafiken, som tåg- och busslinjer.
  • Trafik: trafikflödet på vägarna.
  • Satellit: bilder på jorden från rymden.
 3. Om du vill inaktivera ett lager trycker du på lagret igen.

Tips! Om du vill redigera eller radera data som är kopplad till ditt konto kan du göra det på din dator eller Android- eller iOS-enhet.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?