Upotreba Google karata na telefonu s više značajki

Pomoću Google karata na telefonu s više značajki možete obavljati uobičajene radnje kao što su traženje mjesta, preuzimanje uputa, pregled svoje lokacije na karti i istraživanje karte.

Traženje određenog mjesta
 1. Otvorite aplikaciju Karte.
 2. Odaberite Pretraživanje.
 3. Upišite ILI dugo pritisnite traku za pretraživanje da biste koristili glasovno pretraživanje za traženje adrese ili naziva mjesta.
 4. Odaberite mjesto s popisa. 

Nakon što odaberete određeno mjesto, možete pregledati pojedinosti, pogledati mjesto na karti ili dobiti upute.

Pretraživanje vrsta mjesta
 1. Otvorite aplikaciju Karte.
 2. Odaberite Pretraživanje.
 3. Da biste pretražili kategoriju kao što je Restorani, upišite taj pojam ILI pritisnite dugo da biste koristili glasovno pretraživanje.
 4. Odaberite mjesto s popisa.

Na polaznom zaslonu postoje i praktični prečaci za uobičajene kategorije kao što su Restorani.

Preuzimanje uputa
 1. Otvorite aplikaciju Karte.
 2. Odaberite Upute.
 3. Odaberite mjesto do kojeg želite upute, odnosno odredište. Možete upisati adresu ili naziv mjesta, odabrati mjesto na karti ili upotrijebiti svoju trenutačnu lokaciju.
 4. Odaberite mjesto od kojeg želite upute, odnosno polazište. Možete upisati adresu ili naziv mjesta, odabrati mjesto na karti ili upotrijebiti svoju trenutačnu lokaciju.
 5. Odaberite način prijevoza, na primjer "vlak ili autobus".
 6. Odaberite Opcije da biste uredili način prijevoza, uredili odredište ili polazište ili vidjeli samo podatke o ruti ili upute na karti.
See your location on the map
 1. Otvorite aplikaciju Karte.
 2. Odaberite svoju lokaciju.
 3. Vidjet ćete prikaz karte. Plava točka označava vašu lokaciju.
Ako preuzimanje lokacije traje predugo ili ako vam se prikazuju pogreške, pokušajte poduzeti korake u nastavku.
 1. Ponovno pokrenite telefon.
 2. Provjerite imate li bolju GPS vezu ako se premjestite na drugo područje. GPS veza obično se brže uspostavlja na otvorenom.
 3. Pazite da u aplikaciji Postavke bude uključeno geolociranje.
 4. Provjerite jeste li u aplikaciji Postavke odobrili pristup za geolociranje.
Istraživanje karte
 1. Otvorite aplikaciju Karte.
 2. Odaberite Prikaži kartu.
 3. Odaberite Zumiraj.
 4. Da biste povećali prikaz, na tipkovnici pritisnite 1, a da biste ga smanjili, pritisnite 3.
Pregled drugih prikaza karte i više informacija
Možete vidjeti podatke kao što je trenutačno stanje u prometu ili biciklističke rute. Ti se podaci prikazuju u slojevima, odnosno posebnim prikazima karte.
 1. Otvorite aplikaciju Karte.
 2. Odaberite Slojevi karte.
 3. Odaberite sloj karte:
  1. Javni prijevoz: informacije o javnom prijevozu, kao što su željezničke i autobusne linije.
  2. Promet: tijek prometa na cestama. Napomena: informacije o prometu nisu dostupne na svim mjestima.
  3. Satelit: slike Zemlje iz svemira.
 4. Da biste isključili sloj, ponovno ga odaberite.

Napomena: ako trebate urediti ili izbrisati podatke povezane sa svojim računom, na primjer recenzije, morat ćete Kartama pristupiti s druge platforme, primjerice s Android ili iOS uređaja ili stolnog računala.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?