Používání Map Google v mobilních telefonech střední třídy

Na mobilním telefonu střední třídy můžete Mapy Google používat pro běžné úlohy, jako je vyhledávání míst, zobrazení tras, zjišťování vlastní polohy a průzkum mapy.

Hledání konkrétního místa
 1. Spusťte aplikaci Mapy.
 2. Vyberte Vyhledávání.
 3. Chcete-li vyhledat adresu nebo název místa, můžete zadat text NEBO dlouze stisknout vyhledávací pole a použít hlasové vyhledávání.
 4. V seznamu zvolte požadované místo. 

Vybrané místo a trasu k němu si můžete zobrazit na mapě nebo si můžete přečíst podrobné informace.

Vyhledávání typů míst
 1. Spusťte aplikaci Mapy.
 2. Vyberte Vyhledávání.
 3. Chcete-li vyhledat určitou kategorii, například Restaurace, zadejte příslušný text NEBO dlouhým stisknutím aktivujte hlasové vyhledávání.
 4. V seznamu zvolte požadované místo.

Nebo použijte praktické zkratky pro běžné kategorie, například Restaurace, které najdete na úvodní obrazovce.

Zobrazení trasy
 1. Spusťte aplikaci Mapy.
 2. Vyberte možnost Trasa.
 3. Vyberte místo, do kterého chcete trasu vyhledat, tedy svůj cíl. Můžete zadat adresu, název místa nebo vybrat místo na mapě, případně použít svou aktuální polohu.
 4. Vyberte místo, ze kterého chcete trasu vyhledat, tedy svůj výchozí bod. Můžete zadat adresu, název místa nebo vybrat místo na mapě, případně použít svou aktuální polohu.
 5. Vyberte způsob dopravy, například vlak nebo autobus.
 6. Chcete-li změnit způsob dopravy, cíl nebo výchozí bod, případně jen zobrazit informace o cestě nebo trasu v mapě, klikněte na Možnosti.
See your location on the map
 1. Spusťte aplikaci Mapy.
 2. Vyberte svou polohu.
 3. V aplikaci se zobrazí mapa. Modrý bod označuje vaši polohu.
Pokud zjištění polohy trvá příliš dlouho nebo dochází k chybám, vyzkoušejte tento postup:
 1. Restartujte telefon.
 2. Vyzkoušejte, zda nebudete mít lepší signál GPS, když se přesunete jinam. Systém GPS má obvykle lepší příjem ve venkovním prostředí.
 3. Zkontrolujte, zda je v aplikaci Nastavení zapnuta geolokace.
 4. Zkontrolujte, zda jste v aplikaci Nastavení udělili funkci geolokace přístup.
Prozkoumání mapy
 1. Spusťte aplikaci Mapy.
 2. Vyberte Zobrazit mapu.
 3. Vyberte Změna velikosti.
 4. Chcete-li mapu přiblížit nebo oddálit, stiskněte klávesu 1 nebo 3.
Zobrazení dalších druhů map a získání bližších informací
Můžete si zobrazit různá data, jako jsou informace o aktuálním stavu dopravy a cyklistických trasách. Tyto informace se zobrazují v dalších vrstvách nebo ve zvláštních náhledech mapy.
 1. Spusťte aplikaci Mapy.
 2. Vyberte položku Vrstvy mapy.
 3. Zvolte vrstvu mapy:
  1. ExTransit: Informace o veřejné dopravě, například o trasách vlaků a autobusových linkách.
  2. Provoz: Informace o aktuálním provozu na silnicích. Poznámka: Informace o provozu nejsou k dispozici všude.
  3. Satelitní: Snímky Země z vesmíru.
 4. Chcete-li vrstvu vypnout, vyberte ji znovu.

Poznámka: Pokud potřebujete upravit nebo smazat data přidružená k vašemu účtu (například recenze), musíte aplikaci Mapy spustit na jiné platformě, například na zařízení se systémem Android nebo iOS, popřípadě na počítači.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?