Tips til optagelse af 360°-videoer Street View

Hvis du følger disse tips, når du optager 360°-videoer til Street View, kan du hjælpe os med at optimere den måde, dine billeder vises på på Google Maps. Der kan gå lidt tid, før der vises blå linjer, når billederne er offentliggjort. Google behandler også af og til billedernes positionering. Disse processer fuldføres normalt inden for 48 timer.

Tip! Street View er i øjeblikket ikke tilgængeligt for indendørsvideoer.

Konfigurer og placer dit kamera

 • Deaktiver en gyroskopstabilisering.
 • Hold kameraet lodret og så højt over kameraunderstøttelsessystemet som muligt.
 • Professionelle kameraer: Hvis du bruger et køretøj, skal kameraet være fast monteret og tæt på underlaget (ikke på en roterende gimbal).
 • Optag fra toppen af et køretøj. Undlad at optage fra siden eller inde fra et køretøj.
 • Placer kameraunderstøttelsessystemet således, at det fylder under 25 % af 360°-billedet. Hvis dit kamera understøtter forhåndsvisning i realtid, kan du bruge forhåndsvisningen til at tjekke kameraets placering.
 • De øverste 75 % af billedet må kun vise omgivelserne, uden at der er noget, der blokerer for udsynet. 
 • Det er kun de nederste 25 % af billedet, der må indeholde følgende:
  • Køretøjet eller noget, der er fastgjort til det.
   • Køretøjer omfatter både, cykler og andre transportmidler.
  • Personen med det håndholdte eller hjelmmonterede kamera.
  • Kunstig udfyldning, der dækker køretøjet eller personerne. 
   • Forsøg ikke at tilføje udfyldning i de øverste 75 % af billedet.
  • Overlejret grafik, som f.eks. dækker den øverste del af billedet.
 • Overvej lyssætningen i miljøet:
  • Undgå solopgang og solnedgang.
  • Juster eksponeringen efter lyse forhold.
  • Hvis dit kamera understøtter forhåndsvisning i realtid, kan du bruge skilte og butiksfacader til at tjekke, om eksponeringen er korrekt.
  • Slørede, mørke og udvaskede billeder placeres muligvis ikke præcist på kortet.
 • Overvej at bruge tilgængelige værktøjer fra producenten, f.eks. en mobilapp til at styre kameraet.

Flere tips

 • For at sikre, at GPS-data samles korrekt, skal du starte og stoppe samlingsstien i områder med åben himmel.
  • Undgå træer og bygninger.
  • Videoer, der er optaget indendørs eller i tunneller, mangler ofte de påkrævede GPS-data og bliver muligvis ikke offentliggjort.
 • GPS-koordinater:
  • Sørg for, at der højst er 5 sekunders mellemrum mellem koordinaterne.
  • Efterfølgende koordinater må ikke være frosset på stedet, mens kameraet bevæger sig.
  • Tjek, at de registrerede GPS-koordinater ikke er usandsynlige. Hvis længde- og breddegrad varierer på en helt urealistisk måde i forhold til en bils eller persons bevægelser, bliver videoen muligvis afvist.
 • For at gøre det lettere for os at sikre, at 360°-billeder automatisk placeres korrekt i forhold til hinanden, skal du så vidt muligt sikre dig, at de overlapper nogle af de områder, du allerede har optaget, f.eks. sving eller karréer på din samlingssti.
 • Hvis dit kamera understøtte denne funktion, kan du overveje at ændre indstillingen for billedfrekvensen:
  • Køre- eller cykelhastigheder: 5 billeder pr. sekund (FPS, Frames per Second)
  • Hastighed til fods: 1 billede pr. sekund (FPS)
 • Som regel bør du begrænse hastigheden til følgende:
  • Under 8 km/t ved en billedfrekvens på 1 FPS.
  • Under 45 km/t ved en billedfrekvens på 5 FPS.
  • Under 70 km/t ved en billedfrekvens på 7 FPS.
 • For at sikre en vellykket udgivelse skal billedfrekvensen være høj nok til, at billeder lige efter hinanden i store træk omfatter det samme indhold.
  • I smalle passager kan der være brug for at benytte en langsommere hastighed eller en højere FPS.
  • Videosekvenser med lange mellemrum imellem vil ikke fungere særlig godt. Du må ikke fremstille en video ud fra stillbilleder, der er taget på lang afstand.
 • Tidsstempler skal være sande.
  • Du må ikke oprette et GPS-spor eller en videosekvens med fiktive tidsstempler.
   • Det kunne f.eks. være en videosekvens med kunstige intervaller på et sekund.
  • GPS, billeder og inertimåleenhed for professionelle kameraer skal være synkroniserede og ikke forsinkede. Datoen må ikke være i fremtiden eller en fjern fortid.
 • Hvis der er behov for billedbehandling, når du har optaget en video, skal der anvendes samme FPS-indstilling.
 • Formatet til sammensatte billeder skal være ækvirektangulært panorama med et billedformat på 2:1.
 • Medmindre andet er angivet i kameraproducentens anvisninger, skal du optage 360°-videoer i mindst 2 minutter og højst 60 minutter ad gangen

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
10052801356219406377
true
Søg i Hjælp
true
true
true