Откриване на нови места и преживявания

За да научите за места и събития в райони, които ви интересуват, разгледайте Google Карти. Ще видите лични препоръки, скорошни отзиви и популярни места. Тази информация може да включва съдържание от различни източници, включително от наши партньори, потребители или от обществената мрежа. Тази функция не е налице във всички държави.

Забележка: Google може да премахва съдържание, за което се установи, че нарушава правилата ни за съдържанието или приложимото законодателство. Резултатите в раздела „Актуализации“ в Google Карти не се влияят от заплащане от други дружества. Платеното съдържание в Google Карти е означено.

Използваме сигнали за персонализиране, извлечени от История на местоположенията и Активност в мрежата и приложенията, за да създаваме съдържание. Използвайте връзките, за да научите повече за тези функции и как да ги изключите.

Забележка: Тази функция не е налице навсякъде.

Преглед на предложените ви места

 1. На телефона си с Android отворете приложението Google Карти Карти.
 2. В долната част докоснете Актуализации Актуализации.
 3. Ще виждате препоръки и актуализации за местата и събитията в районите ви.

Изследване на предложените места

 • За да видите новите и интересните неща, превъртете актуализациите.
 • За да видите къде се намира дадено място, докоснете „Карта“ Карта горе вдясно в картата.
 • Когато намерите място, което искате да посетите, докоснете Искам да посетя Want to go. То ще бъде запазено в списъка „Искам да посетя“.
 • За да видите списъка „Искам да посетя“, докоснете Запазени Запазване на мястото и след това Списъци и след това Искам да посетя Want to Go.

Как се получават предложенията и актуализациите

В Google Карти ще виждате препоръки за места и преживявания в квартали, градове и региони, които смятаме, че ще ви харесат. Тези предложения се базират на данните ви в „История на местоположенията“ и на запазените ви домашен и служебен адрес. Класирането на предложенията е въз основа на хронологиите и степента на уместност на местата и събитията спрямо предпочитанията ви.

В секцията „За вас“ се показват актуализации за:

 • районите, които следвате;
 • местата, които сте запазили в списъците си „Искам да посетя“ и „Любими“;
 • местата, които според Google Карти може да ви интересуват.

Промяна на следваните райони

 1. На телефона си с Android отворете приложението Google Карти Google Карти.
 2. В долната част докоснете За вас.
 3. В горната част докоснете „Настройки“ Настройки и след това Вашите райони.
 4. Изберете опция:
  • За да престанете да виждате актуализации за даден район, докоснете Следвате.
  • За да промените район, докоснете името му и преместете района.
  • За да добавите нов район, докоснете Добавяне на район и преместете картата.
   Забележка: За да добавите бързо район, предложен от Карти, докоснете Следване.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?