Откриване на нови места и преживявания

За да научите за места и събития в райони, които ви интересуват, разгледайте Google Карти. Ще видите лични препоръки, скорошни отзиви и популярни места.

Забележка: Тази функция не е налице във всички държави.

Преглед на предложените ви места

 1. На телефона си с Android отворете приложението Google Карти Google Карти.
 2. В долната част докоснете За вас.
 3. Ако не сте използвали този инструмент досега, ще бъдете помолени да изберете районите, които искате да следвате:
  • Ако има предложения, прегледайте ги и премахнете онези, които не ви интересуват. За да включите свои райони, докоснете Добавяне на район.
  • Ако няма предложения, докоснете Избор на район. След това преместете картата до района, който искате да следвате. Запазете го и му дайте име.
 4. Ще виждате препоръки и актуализации за местата и събитията в районите ви.

Изследване на предложените места

 • За да видите новите и интересните неща, превъртете актуализациите.
 • За да видите къде се намира дадено място, докоснете „Карта“ Map горе вдясно в картата.
 • Когато намерите място, което искате да посетите, докоснете „Запазване на мястото“ Save Place. То ще бъде запазено в списъка ви „Искам да посетя“.
 • За да видите списъка, докоснете „Искам да посетя“ Want to Go в горната част.

Как се получават предложенията и актуализациите

В Google Карти ще виждате предложения да следвате квартали, градове и региони, които смятаме, че ще ви харесат. Тези предложения се базират на данните ви в История на местоположенията и на запазените ви домашен и служебен адрес.

В секцията „За вас“ се показват актуализации за:

 • районите, които следвате;
 • местата, които сте запазили в списъците си „Искам да посетя“ и „Любими“.

Промяна на следваните райони

 1. На телефона си с Android отворете приложението Google Карти Google Карти.
 2. В долната част докоснете За вас.
 3. В горната част докоснете „Настройки“ Настройки и след това Райони.
 4. Изберете опция:
  • За да престанете да виждате актуализации за даден район, докоснете Следвате.
  • За да промените район, докоснете името му и преместете района.
  • За да добавите нов район, докоснете Добавяне на район и преместете картата.
   Забележка: За да добавите бързо район, предложен от Карти, докоснете Следване.

Скриване на актуализациите за дадено място

За да престанете да получавате актуализации за дадено място, но то да остане в списъка ви за бъдещи справки:

 1. На телефона си с Android отворете приложението Google Карти Google Карти.
 2. В долната част докоснете За вас.
 3. Докоснете „Още“ Още до мястото, което искате да скриете и след това Скриване на място.

Забележка: За да управлявате спрените места, докоснете За вас и след това „Настройки“ Настройки и след това Места.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?