วางแผนการเดินทาง

ก่อนที่จะเริ่มขับรถหรือใช้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อกลับบ้าน ไปทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ให้วางแผนการเดินทางและดูข้อมูลที่มีประโยชน์ วิธีนี้จะช่วยให้ทราบว่าควรออกเดินทางเมื่อใด จะพบสภาพการจราจรอย่างไร ควรใช้เส้นทางใด และมีเหตุขัดข้องระหว่างทางไหม

ค้นหาข้อมูลสถานที่ การจราจร และขนส่งสาธารณะ

ใช้ Google Maps เพื่อดูทั้งข้อมูลสถานที่ การจราจร และขนส่งสาธารณะได้อย่างรวดเร็วในที่เดียว

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ "การเดินทาง" Commute ที่ด้านล่าง ดูข้อมูลการจราจร ดูเวลาเดินทางโดยประมาณ และนำทางไปยังบ้านหรือที่ทำงาน นอกจากนี้ยังขอเส้นทางแนะนำหรือเส้นทางอื่นๆ โดยมีที่อยู่บ้านและที่ทำงานเป็นต้นทางหรือปลายทางได้ 
 3. หากต้องการสลับข้อมูลระหว่างของที่บ้านกับที่ทำงาน ให้แตะ "กลับบ้าน" หรือ "ไปทำงาน" ที่ด้านบนของหน้าจอและเลือกตัวเลือกที่ต้องการจากรายการแบบเลื่อนลง 

เคล็ดลับ: หากต้องการดูแผนที่ ให้แตะที่ใดก็ได้บนแผนที่หรือลากแท็บกลับลงไปด้านล่าง

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนที่อยู่บ้านและที่ทำงาน

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น สถานที่ของคุณ 

หากต้องการแก้ไขสถานที่ที่บันทึกไว้ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไข [ชื่อสถานที่ที่บันทึกไว้] นอกจากนี้ยังเปลี่ยนไอคอนหรือนำสถานที่ที่บันทึกไว้ออกได้ด้วย

เปลี่ยนวิธีการเดินทาง

ดูเส้นทางและข้อเสนอแนะอื่นๆ สำหรับการเดินทางได้โดยเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ "การเดินทาง" Commute ที่ด้านล่าง
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่าการเดินทาง จากนั้น วิธีการเดินทาง จากนั้น เลือกตัวเลือก

ปิดเส้นทางที่ใช้ประจำ

หากประวัติตำแหน่งเปิดอยู่ เราอาจแสดงคำแนะนำเส้นทางที่คุณใช้ประจำ คุณปิดประวัติตำแหน่งได้หากไม่ต้องการให้เส้นทางที่ใช้ประจำเชื่อมโยงกับบัญชี Google

หมายเหตุ: มีเพียงคุณเท่านั้นที่เห็นเส้นทางที่ใช้ประจำ

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น เนื้อหาส่วนตัว
 3. เลื่อนไปที่ "การตั้งค่าตำแหน่ง"
 4. แตะตำแหน่งเปิดอยู่
 5. ปิดประวัติตำแหน่งที่ด้านบน

ดูการจราจรปัจจุบันและภายหลัง

หากต้องการถึงจุดหมายโดยเร็วที่สุด ให้ตรวจสอบสภาพการจราจรทั่วไปก่อนเริ่มขับขี่ คุณสามารถเลี่ยงช่วงเวลาที่รถติดที่สุดได้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาจุดหมาย หรือแตะสถานที่บนแผนที่
 3. แตะคำแนะนำที่ด้านล่าง
 4. แตะ "ขับรถ" การขับขี่ ที่ด้านบน
 5. แตะแถบสีขาวที่ด้านล่างของหน้าจอ คุณจะเห็นข้อมูลดังนี้
  • สภาพการจราจรของเส้นทาง
  • สภาพการจราจรทั่วไปตามชั่วโมง และการชะลอตัวในระหว่างทาง

บอกเราเกี่ยวกับการเดินทางของคุณ

โปรดบอกให้ Google Maps ทราบเกี่ยวกับการเดินทางของคุณเพื่อช่วยทำให้เราแสดงคำแนะนำและข้อมูลการเดินทางที่ถูกต้องและเชื่อถือได้มากขึ้น โดยคุณสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับเวลาถึง เวลาออกเดินทาง และวันที่เดินทางเป็นประจำ

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ "การเดินทาง" Commute ที่ด้านล่าง
 3. แตะตั้งค่าการอัปเดตการเดินทาง หากไม่เห็นตัวเลือกนี้ ให้แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่าการเดินทาง
 4. ทำตามวิธีการ

หลังตั้งค่าการเดินทาง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการจราจร ความล่าช้าหรือเหตุขัดข้อง และเวลาเดินทางในระหว่างที่เดินทาง

 

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร