Planuhin ang iyong pag-commute o pagbiyahe

Bago ka magsimulang magmaneho o mag-commute pauwi, papunta sa trabaho, o papunta sa iba pang lugar, planuhin ang iyong biyahe at tumingin ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Sa ganitong paraan, maaari mong malaman kung kailan dapat umalis, ano ang dapat asahang trapiko, aling ruta ang dapat daanan, at kung may anumang abala sa daraanan.

Tingnan kung paano pumunta sa mga kaugnay na lugar

  1. Sa iyong computer, buksan ang Google Maps. Tiyaking naka-sign in ka.
  2. Sa kaliwa, pumili ng opsyon:
    • Tumingin ng mga direksyon sa mga kaugnay na lugar: Mag-click ng lugar sa listahan. Makakakita ka ng mga lugar batay sa iyong history sa Gmail, Calendar, at kamakailang history ng paglalakbay.
    • Tumingin ng mga direksyon sa mga naka-save na lugar: Kung na-save mo ang iyong address ng trabaho o tahanan sa Google Maps, i-click ang Tahanan o Trabaho.
  3. Para baguhin kung paano ka pupunta roon, sa ilalim ng listahan ng mga lugar, mag-click ng opsyon, gaya ng Pagmamaneho Pagmamaneho o Pampublikong sasakyan Pampublikong Sasakyan.

Tip: Para itago ang panel sa gilid, sa ibaba, i-click ang Itago Pataas na arrow.

Matuto pa tungkol sa iyong kapaligiran

  • Tumingin ng mga kawili-wiling lugar: Mag-click ng opsyon, gaya ng Mga Restaurant, Mga Hotel, o Higit pa.

 

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?