Tạo danh sách địa điểm

Trong Google Maps, bạn có thể lưu các vị trí ưa thích vào một danh sách để tìm lại sau. Bạn cũng có thể chia sẻ danh sách này với người khác. 

Tạo danh sách mới

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Địa điểm của bạn sau đó Đã lưu.
 3. Ở bên phải phía dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm.
 4. Nhập tên và mô tả.
 5. Nhấn vào Lưu.

Lưu địa điểm vào danh sách

 1. Mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Tìm kiếm địa điểm hoặc nhấn vào địa điểm trên bản đồ.
 3. Ở phía dưới cùng, hãy nhấn vào tên hoặc địa chỉ của địa điểm.
 4. Nhấn vào Lưu.
 5. Chọn danh sách. Để tạo danh sách mới, hãy nhấn vào biểu tượng Danh sách mới Thêm.

Thêm ghi chú vào một địa điểm trong danh sách

 1. Mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Địa điểm của bạn sau đó Đã lưu.
 3. Nhấn vào một danh sách.
 4. Tìm một địa điểm sau đó nhấn vào biểu tượng Thêm 더보기.
 5. Nhấn vào Thêm nhận xét.
 6. Thêm nội dung ghi chú của bạn sau đó Lưu. Bạn có thể ghi chú tối đa 400 ký tự.

Tìm danh sách

Bạn có thể tìm thấy tất cả các danh sách của mình, chẳng hạn như danh sách của nhóm và danh sách bạn theo dõi, trong một khu vực.

Danh sách của bạn được chia thành 2 phần:
 • Danh sách của bạn: Có tất cả các danh sách của bạn, sắp xếp theo ngày bạn chỉnh sửa gần đây nhất. Các danh sách “Mục ưa thích”, “Muốn đến” và “Địa điểm có gắn dấu sao” được ghim lên đầu.
 • Danh sách bạn theo dõi: Có tất cả các danh sách bạn theo dõi trên Maps.
Cách tìm danh sách của bạn:
 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Maps Google Maps
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơnsau đó Địa điểm của bạn sau đó Danh sách.

Nếu một mục có hơn 20 danh sách, bạn sẽ thấy nút "Hiển thị thêm danh sách" ở cuối danh sách. Để tìm tất cả danh sách của bạn trong một mục, hãy nhấn vào Hiển thị thêm danh sách.

Chỉnh sửa hoặc xóa danh sách

 1. Mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Địa điểm của bạn sau đó Đã lưu.
 3. Bên cạnh danh sách mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm 더보기 sau đó chọn một tùy chọn:
  • Chỉnh sửa danh sách: Thay đổi tên danh sách, nội dung mô tả hoặc địa điểm.
  • Xóa danh sách: Xóa danh sách của bạn. 
 4. Để thay đổi danh sách, ở phía trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa. Từ đây, bạn có thể:
  • Chỉnh sửa danh sách: Hãy nhấn vào tên hoặc mô tả bạn muốn thay đổi ở phía trên cùng.
  • Thêm ghi chú: Nhấn vào hộp bên dưới địa điểm bạn muốn mô tả. Bạn có thể ghi chú tối đa 400 ký tự.
  • Xóa một địa điểm đã lưu: Nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa.
 5. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn vào Lưu ở bên phải phía trên cùng.

Hoàn thiện danh sách

Danh sách có các thuộc tính bên dưới đủ điều kiện để hiển thị nổi bật (danh sách nổi bật có thể xuất hiện trong tab Khám phá của Google Maps cũng như các địa điểm khác trên Maps và Tìm kiếm). Sau đây là hướng dẫn để hoàn thiện danh sách của bạn:

 1. Tạo một danh sách mới bằng tiêu đề của chính bạn.
 2. Thêm thông tin mô tả về danh sách.
 3. Thêm ít nhất 4 địa điểm.
 4. Thêm thông tin mô tả về từng địa điểm trong danh sách.
 5. Nhấn vào Xuất bản.

Lưu ý: Bạn có thể duy trì danh sách ở chế độ riêng tư bằng cách bật chế độ "riêng tư" để chỉ một mình bạn có thể xem danh sách của mình. Để bật chế độ riêng tư cho danh sách, bên cạnh danh sách của bạn, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Tùy chọn chia sẻ sau đó Riêng tư.

Ẩn hoặc chia sẻ danh sách

Lưu ý: Bạn không thể chia sẻ các địa điểm có gắn dấu sao.

 1. Mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Địa điểm của bạn sau đó Đã lưu.
 3. Bên cạnh danh sách mà bạn muốn chia sẻ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm 더보기 sau đó chọn một tùy chọn:
  • Ẩn/Hiển thị trên bản đồ: Hiển thị hoặc ẩn địa điểm đã lưu của bạn khi xem bản đồ.
  • Chia sẻ danh sách: Cho phép người khác xem danh sách đã lưu của bạn.
  • Tùy chọn chia sẻ: Bạn có thể đặt danh sách của mình ở chế độ công khai, riêng tư hoặc được chia sẻ. Để cho phép bất kỳ ai có liên kết xem danh sách của bạn, hãy nhấn vào Chia sẻ. Để cho phép bất cứ ai tìm và theo dõi danh sách của bạn, hãy nhấn Công khai

Theo dõi danh sách

Nếu bạn theo dõi danh sách do người khác tạo, các địa điểm đã lưu của họ sẽ hiển thị trong Địa điểm của bạn. Các địa điểm cũng sẽ xuất hiện là vị trí được đề xuất trong Google Maps.

Theo dõi danh sách bằng liên kết

 1. Nhấn vào liên kết mà bạn nhận được để mở liên kết.
 2. Nhấn vào Theo dõi. Danh sách này hiện sẽ được thêm vào nhóm danh sách mà bạn theo dõi.
 3. Không bắt buộc: Để hủy theo dõi một danh sách mà người khác đã chia sẻ với bạn, hãy chọn danh sách sau đó Theo dõi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?