Vietu saraksta izveide

Pakalpojumā Google Maps varat saglabāt savas iecienītās atrašanās vietas sarakstā, lai vēlāk varētu tās atrast. Varat arī kopīgot šo sarakstu ar citiem lietotājiem. 

Jauna saraksta izveide

 1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Google Maps.
 2. Pieskarieties vienumam Menu (Izvēlne) Izvēlne un pēc tam Your places (Jūsu vietas)un pēc tam Lists (Saraksti).
 3. Apakšējā labajā stūrī pieskarieties vienumam Add (Pievienot) Pievienot.
 4. Ievadiet nosaukumu un aprakstu.
 5. Pieskarieties vienumam Saglabāt.

Vietas saglabāšana sarakstā

 1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Google Maps.
 2. Meklējiet vajadzīgo vietu vai pieskarieties tai kartē.
 3. Apakšdaļā pieskarieties vietas nosaukumam vai adresei.
 4. Pieskarieties vienumam Saglabāt.
 5. Izvēlieties sarakstu. Lai izveidotu jaunu sarakstu, pieskarieties vienumam New list (Jauns saraksts) Pievienot.

Piezīmes pievienošana kādai vietai sarakstā

 1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Google Maps.
 2. Pieskarieties vienumam Menu (Izvēlne) Izvēlne un pēc tam Your places (Jūsu vietas) un pēc tam Lists (Saraksti).
 3. Pieskarieties sarakstam.
 4. Atrodiet vietu un pēc tam pieskarieties vienumam More (Vēl) 더보기.
 5. Pieskarieties Add comment (Pievienot komentāru).
 6. Pieskarieties savai piezīmei un pēc tam Save (Saglabāt). Piezīmes var ietvert ne vairāk kā 400 rakstzīmju.

Sarakstu atrašana

Lai atrastu savus sarakstus, izpildiet tālāk redzamos norādījumus.
 1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Google Maps
 2. Pieskarieties vienumam Menu (Izvēlne) Izvēlne un pēc tam Your places (Jūsu vietas) un pēc tam Lists (Saraksti).
Jūsu saraksti ir sadalīti divās tālāk aprakstītajās sadaļās.
 • Jūsu saraksti: visi jūsu numurētie saraksti, kas sakārtoti pēc datuma, kurā tos pēdējoreiz rediģējāt. Jūsu saraksti “Izlase”, “Vēlaties doties” un “Ar zvaigznīti atzīmētās vietas” ir piesprausti augšdaļā.
 • Saraksti, kuriem sekojat: visi saraksti, kuriem sekojat pakalpojumā Maps.
Ja sadaļā ir vairāk nekā 20 sarakstu, saraksta sadaļas apakšdaļā atradīsiet “Rādīt vairāk sarakstu”. Lai sadaļā atrastu visus sarakstus, pieskarieties Rādīt vairāk sarakstu.

Saraksta rediģēšana vai dzēšana

 1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Google Maps.
 2. Pieskarieties vienumam Menu (Izvēlne) Izvēlne un pēc tam Your places (Jūsu vietas) un pēc tam Lists (Saraksti).
 3. Blakus sarakstam, kuru vēlaties rediģēt vai dzēst, pieskarieties vienumam More (Vēl) 더보기un pēc tam izvēlieties vajadzīgo opciju.
  • Edit list (Rediģēt sarakstu): mainiet saraksta nosaukumu, aprakstu vai vietas.
  • Delete list (Dzēst sarakstu): noņemiet sarakstu.
 4. Lai mainītu sarakstu, augšdaļā pieskarieties vienumam Edit (Rediģēt) Rediģēt. Šajā sadaļā varat veikt tālāk norādītās darbības.
  • Edit the list (Rediģēt sarakstu): augšdaļā pieskarieties nosaukumam vai aprakstam, kuru vēlaties mainīt.
  • Add notes (Pievienot piezīmes): pieskarieties lodziņam zem vietas, kuru vēlaties aprakstīt. Varat pievienot ne vairāk kā 400 rakstzīmju.
  • Delete a saved place (Dzēst saglabāto vietu): pieskarieties vienumam Remove (Noņemt) Noņemt.
 5. Kad esat pabeidzis, augšējā labajā stūrī pieskarieties vienumam Save (Saglabāt).

Sarakstu slēpšana vai kopīgošana

 1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Google Maps.
 2. Pieskarieties vienumam Menu (Izvēlne) Izvēlneun pēc tamYour places (Jūsu vietas) un pēc tamSaved (Saglabātās).
 3. Blakus sarakstam, kuru vēlaties kopīgot, pieskarieties vienumam More (Vēl) 더보기un pēc tam izvēlieties vajadzīgo opciju.
  • Hide/Show on your map (Paslēpt/rādīt jūsu kartē): izvēlieties, vai kartē rādīt vai paslēpt saglabātās vietas.
  • Edit list (Rediģēt sarakstu): pievienojiet vietas sarakstam vai noņemiet no tā.
  • Share list (Kopīgot sarakstu): ļaujiet citiem skatīt jūsu saglabāto sarakstu vai līdzdarboties ar to.
  • Sharing options (Kopīgošanas opcijas): varat iestatīt savu sarakstu kā publisku, privātu vai kopīgotu. Lai ikviens, kam ir saite, varētu skatīt sarakstu, pieskarieties vienumam Shared (Kopīgots). Lai ikviens varētu atrast jūsu sarakstu un sekot tam, pieskarieties vienumam Public (Publisks).

Ikviens, kam ir atļauts skatīt jūsu sarakstus, redzēs arī to lietotāju vārdus un profila attēlus, kuri ir pievienojušies attiecīgajam sarakstam. Viņi arī redzēs, kurš lietotājs sarakstam ir pievienojis vietas un piezīmes vai tās rediģējis.

Lietotāju, kuriem ir atļauts rediģēt kopīgotos sarakstus, pārvaldība

Lietotāju uzaicināšana rediģēt sarakstu

Varat uzaicināt lietotājus pievienoties jūsu kopīgotajiem vai publiskajiem sarakstiem un rediģēt tos.

 1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Google Maps.
 2. Pieskarieties vienumam Menu (Izvēlne) Izvēlne un pēc tam Your places (Jūsu vietas) un pēc tam Lists (Saraksti).
 3. Blakus sarakstam pieskarieties vienumam More (Vēl) Vēl un pēc tam Share list (Kopīgot sarakstu).
 4. Ieslēdziet “Link allows editing” (Saite ir rediģējama).
 5. Izvēlieties lietotāju, ar kuru kopīgot rediģēšanas saiti.

Lietotāju, kam ir atļauts rediģēt jūsu sarakstu, maiņa

Tālāk ir aprakstīts, kā atkārtoti kopīgot saraksta rediģēšanas saiti vai pievienot papildu redaktorus.

 1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Google Maps.
 2. Pieskarieties vienumam Menu (Izvēlne) Izvēlne un pēc tam Your places (Jūsu vietas) un pēc tam Lists (Saraksti).
 3. Pieskarieties More (Vēl) Vēl un pēc tam Sharing options (Kopīgošanas opcijas).
 4. Sadaļā “Editors” (Redaktori) pieskarieties vienumam Invite others (Uzaicināt citus).
 5. Izvēlieties lietotāju, ar kuru kopīgot saiti.

Lai noņemtu visus pašreizējos redaktorus, izslēdziet rediģēšanu, kā aprakstīts tālāk.

 1. Savā iPhone tālrunī vai iPad planšetdatorā atveriet lietotni Google Maps Google Maps.
 2. Pieskarieties vienumam Menu (Izvēlne) Izvēlne un pēc tam Your places (Jūsu vietas) un pēc tam Lists (Saraksti).
 3. Blakus sarakstam pieskarieties vienumam More (Vēl) Vēl un pēc tam Sharing options (Kopīgošanas opcijas).
 4. Sadaļā “Editing options” (Rediģēšanas opcijas) izslēdziet Let others edit this list (Ļaut citiem rediģēt sarakstu).
  1. Lai iegūtu jaunu saiti, kuru kopīgot ar citiem, ieslēdziet Let others edit this list (Ļaut citiem rediģēt sarakstu).

Saraksta pabeigšana

Saraksti ar tālāk minētajiem atribūtiem atbilst nosacījumiem, lai tiktu iekļauti pakalpojumā (iekļautie saraksti var tikt parādīti pakalpojuma Google Maps cilnē Izpētīt un citās pakalpojumu Maps un Meklēšana vietās). Lai pabeigtu savu sarakstu, veiciet tālāk minētās darbības.

 1. Izveidojiet jaunu sarakstu ar savu nosaukumu.
 2. Pievienojiet saraksta aprakstu.
 3. Pievienojiet vismaz četras vietas.
 4. Pievienojiet katras saraksta vietas aprakstu.
 5. Pieskarieties vienumam Publish (Publicēt).

Sarakstu varat arī atstāt privātu, pārslēdzoties uz opciju “Private” (Privāts), lai tas būtu redzams tikai jums. Lai savu sarakstu pārslēgtu uz privātu, blakus tam pieskarieties vienumam More (Vēl) Vēlun pēc tam Sharing options (Kopīgošanas opcijas) un pēc tam Private (Privāts).

Sekošana sarakstam

Ja sekojat kādas citas personas izveidotam sarakstam, šīs personas saglabātās vietas tiks rādītas sadaļā Jūsu vietas. Vietas tiks parādītas arī kā ieteiktās atrašanās vietas pakalpojumā Google Maps.

Sekošana sarakstam, izmantojot saiti

 1. Pieskarieties saņemtajai saitei, lai to atvērtu.
 2. Pieskarieties vienumam Sekot. Šis saraksts tiks pievienots to sarakstu grupai, kam sekojat.
 3. Neobligāti: lai pārtrauktu sekošanu sarakstam, ko kāds lietotājs ir kopīgojis ar jums, noklikšķiniet uz saraksta un pēc tam Following (Sekojat).
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?