יצירת רשימה של מקומות

במפות Google, אפשר לשמור רשימה של מקומות מועדפים, כדי למצוא אותם בקלות מאוחר יותר. אפשר גם לשתף את הרשימה הזו עם אחרים. 

יצירת רשימה חדשה

 1. פותחים את האפליקציה מפות Google מפות ב-iPhone או ב-iPad.
 2. מקישים על שמורים שמירת מקום. גוללים למטה לקטע "הרשימות שלך".
 3. מקישים על רשימה חדשה.
 4. מזינים שם ותיאור.
 5. מקישים על שמירה.

שמירת מקום ברשימה

 1. פותחים את האפליקציה מפות Google מפות ב-iPhone או ב-iPad.
 2. מחפשים מקום מסוים או מקישים עליו במפה.
 3. בחלק התחתון של המסך, מקישים על השם או על הכתובת של המקום.
 4. מקישים על שמירה.
 5. בוחרים רשימה. כדי ליצור רשימה חדשה, מקישים על רשימה חדשה הוספה.

הוספת הערה למקום ברשימה

 1. פותחים את האפליקציה מפות Google מפות ב-iPhone או ב-iPad.
 2. מקישים על שמורים שמירת מקום. גוללים למטה לקטע "הרשימות שלך".
 3. מקישים על רשימה.
 4. מאתרים מקום ואז מקישים על סמל האפשרויות הנוספות 더보기.
 5. מקישים על הוספת הערה.
 6. מוסיפים הערה ואז שמירה. האורך המקסימלי להערות הוא 4,000 תווים.

איתור הרשימות שלכם

כדי לאתר את הרשימות:
 1. פותחים את האפליקציה מפות Google ‏מפות ב-iPhone או ב-iPad. 
 2. מקישים על שמורים שמירת מקום. גוללים למטה לקטע "הרשימות שלך".

עריכה או מחיקה של רשימה

 1. פותחים את האפליקציה מפות Google מפות ב-iPhone או ב-iPad.
 2. מקישים על שמורים שמירת מקום. גוללים למטה לקטע "הרשימות שלך".
 3. ליד הרשימה שרוצים לערוך או למחוק, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות 더보기 ואז בוחרים אפשרות:
  • עריכת רשימה: שינוי השם או התיאור של רשימה או של המקומות שנשמרו בה.
  • מחיקת רשימה: הסרת הרשימה. 
 4. כדי לשנות רשימה, בחלק העליון מקישים על סמל העריכה עריכה. מכאן אפשר:
  • לערוך את הרשימה: בחלק העליון מקישים על השם או התיאור שרוצים לשנות.
  • להוסיף הערות: מקישים על התיבה מתחת למקום שרוצים לתאר. אפשר לכתוב עד 400 תווים.
  • למחוק מקום שמור: מקישים על סמל ההסרה הסרה.
 5. בסיום מקישים על שמירה בפינה הימנית העליונה.

הסתרה או שיתוף של רשימות

 1. פותחים את האפליקציה מפות Google מפות ב-iPhone או ב-iPad.
 2. מקישים על שמורים שמירת מקום. גוללים למטה לקטע "הרשימות שלך".
 3. ליד הרשימה שרוצים לשתף, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות 더보기 ואז בוחרים אפשרות:
  • הסתרה/הצגה במפה: הצגה או הסתרה של המקומות השמורים במפה כשאתם צופים בה.
  • עריכת רשימה: הוספה או הסרה של מקומות ברשימה.
  • שיתוף רשימה: מתן הרשאה לאחרים לראות את הרשימה שנשמרה או לערוך אותה יחד איתכם.
  • אפשרויות שיתוף: ניתן להגדיר את הרשימה כציבורית, כפרטית או כמשותפת. כדי לאפשר לכל מי שקיבל קישור לראות את הרשימה, מקישים על משותפת. כדי לאפשר לכל אחד למצוא את הרשימה ולעקוב אחריה, מקישים על גלויה לכולם

כל מי שיכול לראות את הרשימות יכול גם לראות את השמות ותמונות הפרופיל של האנשים שהצטרפו לרשימה. הם גם יכולים לראות מי הוסיף או ערך מקומות והערות ברשימה.

הגדרת המשתמשים שיכולים לערוך את הרשימות ששיתפתם

שליחת הזמנה לאחרים לערוך את הרשימה

אפשר להזמין אנשים אחרים להצטרף לרשימות המשותפות והציבוריות שלכם כדי לערוך אותן.

 1. פותחים את האפליקציה מפות Google מפות ב-iPhone או ב-iPad.
 2. מקישים על שמורים שמירת מקום. גוללים למטה לקטע "הרשימות שלך".
 3. לצד הרשימה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות ואז שיתוף רשימה.
 4. מפעילים את האפשרות "קישור מאפשר לערוך".
 5. בוחרים עם מי לשתף את הקישור לעריכה.

שינוי המשתמשים שיכולים לערוך את הרשימה

כדי לשתף מחדש קישור לעריכת רשימה או להוסיף עורכים:

 1. פותחים את האפליקציה מפות Google מפות ב-iPhone או ב-iPad.
 2. מקישים על שמורים שמירת מקום. גוללים למטה לקטע "הרשימות שלך".
 3. מקישים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות ואז אפשרויות שיתוף.
 4. בקטע "עורכים" מקישים על שליחת הזמנה לאחרים.
 5. בוחרים עם מי לשתף את הקישור.

כדי להסיר את כל העורכים הנוכחיים, משביתים את אפשרות העריכה:

 1. פותחים את האפליקציה מפות Google מפות ב-iPhone או ב-iPad.
 2. מקישים על שמורים שמירת מקום. גוללים למטה לקטע "הרשימות שלך".
 3. לצד הרשימה מקישים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות ואז אפשרויות שיתוף.
 4. בקטע "אפשרויות עריכה" משביתים את האפשרות אחרים יוכלו לערוך רשימה זו.
  1. מפעילים את האפשרות אחרים יוכלו לערוך רשימה זו כדי לקבל קישור חדש לשיתוף עם אחרים.

השלמת הרשימה

רשימות עם המאפיינים שבהמשך יוכלו להופיע (הרשימות מופיעות בכרטיסייה 'גילוי' במפות Google ובמקומות אחרים ב'מפות' ובחיפוש). כדי להשלים את הרשימה:

 1. יוצרים רשימה חדשה עם שם משלכם.
 2. מוסיפים תיאור לגבי הרשימה.
 3. מוסיפים 4 מקומות לפחות.
 4. מוסיפים תיאורים לגבי כל מקום ברשימה.
 5. מקישים על פרסום.

אפשר גם להשאיר את האפשרות "פרטית" כדי שהרשימה תוצג רק לכם. כדי להגדיר רשימה כפרטית, לצד הרשימה מקישים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספותואז אפשרויות שיתוף ואז פרטית.

מעקב אחר רשימה

אם אתם עוקבים אחר רשימה שמישהו אחר יצר, המקומות השמורים שלו יופיעו בקטע 'המקומות שלך'. המקומות יופיעו גם כמיקומים מוצעים במפות Google.

מעקב אחר רשימה באמצעות קישור

 1. מקישים על הקישור שקיבלתם כדי לפתוח אותו.
 2. מקישים על לעקוב. הרשימה תתווסף לקבוצת הרשימות שאחריהן אתם עוקבים.
 3. אופציונלי: כדי לבטל את המעקב אחרי רשימה שמישהו שיתף איתכם, בוחרים את הרשימה ואז במעקב.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?