יצירת רשימה של מקומות

במפות Google, אפשר לשמור רשימה של מקומות מועדפים, כדי למצוא אותם בקלות מאוחר יותר. אפשר גם לשתף את הרשימה הזו עם אחרים. 

יצירת רשימה חדשה

 1. ב-iPhone או ב-iPad, פותחים את האפליקציה מפות Google‏ מפות Google.
 2. מקישים על סמל התפריט תפריט ואז המקומות שלך ואז שמורים.
 3. בפינה השמאלית התחתונה, מקישים על סמל ההוספה הוספה.
 4. מזינים שם ותיאור.
 5. מקישים על שמירה.

שמירת מקום ברשימה

 1. פותחים את האפליקציה מפות Google‏ מפות Google.
 2. מחפשים מקום מסוים או מקישים עליו במפה.
 3. בחלק התחתון של המסך, מקישים על השם או על הכתובת של המקום.
 4. מקישים על שמירה.
 5. בוחרים רשימה. כדי ליצור רשימה חדשה, מקישים על רשימה חדשה הוספה.

הוספת הערה למקום ברשימה

 1. פותחים את האפליקציה מפות Google‏ מפות Google.
 2. מקישים על סמל התפריט תפריט ואז המקומות שלך ואז שמורים.
 3. מקישים על רשימה.
 4. מאתרים מקום ואז מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עוד.
 5. מקישים על הוספת הערה.
 6. מוסיפים הערה ואז שמירה. הערות יכולות לכלול עד 400 תווים.

איתור הרשימות שלכם

כל הרשימות שלכם, כמו רשימות משותפות ורשימות שאחריהן אתם עוקבים, מרוכזות באזור אחד.

הרשימות מחולקות ל-3 קטעים:
 • הרשימות שלך: כל הרשימות שלך, ממוינות לפי תאריך העריכה האחרון. הרשימות "מועדפים", "רוצה להגיע לשם" או "מסומנים בכוכב" מוצמדות לחלק העליון.
 • רשימות משותפות: כל הרשימות שעבדתם עליהן יחד עם אחרים, ממוינות לפי תאריך העריכה האחרון.
 • רשימות שבחרת לעקוב אחריהן: כל הרשימות שאחריהן אתם עוקבים ב'מפות'.
כדי לאתר את הרשימות שלכם:
 1. ב-iPhone או ב-iPad, פותחים את האפליקציה מפות Google‏ מפות Google
 2. מקישים על סמל התפריט תפריטואז המקומות שלך ואז רשימות.

טיפ: אם קטע מכיל יותר מ-20 רשימות, בתחתית הקטע יופיע הכיתוב "הצגת רשימות נוספות". כדי לראות את כל הרשימות בקטע יש ללחוץ על הצגת רשימות נוספות.

עריכה או מחיקה של רשימה

 1. פותחים את האפליקציה מפות Google‏ מפות Google.
 2. מקישים על סמל התפריט תפריט ואז המקומות שלך ואז שמורים.
 3. ליד הרשימה שרוצים לערוך או למחוק, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז בוחרים אפשרות:
  • עריכת רשימה: שינוי השם או התיאור של רשימה או של המקומות שנשמרו בה.
  • מחיקת רשימה: הסרת הרשימה. 
 4. כדי לשנות רשימה, בחלק העליון מקישים על סמל העריכה עריכה. מכאן אפשר:
  • לערוך את הרשימה: בחלק העליון מקישים על השם או התיאור שרוצים לשנות.
  • להוסיף הערות: מקישים על התיבה מתחת למקום שרוצים לתאר. אפשר לכתוב עד 400 תווים.
  • למחוק מקום שמור: מקישים על סמל ההסרה הסרה.
 5. בסיום מקישים על שמירה בפינה השמאלית העליונה.

השלמת הרשימה

רשימות עם המאפיינים שבהמשך יוכלו להופיע (הרשימות מופיעות בכרטיסייה 'גילוי' במפות Google ובמקומות אחרים ב'מפות' ובחיפוש). כדי להשלים את הרשימה:

 1. יוצרים רשימה חדשה עם שם משלכם.
 2. מוסיפים תיאור לגבי הרשימה.
 3. מוסיפים 4 מקומות לפחות.
 4. מוסיפים תיאורים לגבי כל מקום ברשימה.
 5. מקישים על פרסום.

הערה: אפשר גם להשאיר את האפשרות "פרטית" כדי שהרשימה תוצג רק לכם. על מנת להגדיר רשימה כפרטית, לצד הרשימה מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עודואז אפשרויות שיתוף ואז פרטית.

הסתרה או שיתוף של רשימות

​​הערה: לא ניתן לשתף מקומות שמסומנים בכוכב.

 1. פותחים את האפליקציה מפות Google‏ מפות Google.
 2. מקישים על סמל התפריט תפריט ואז המקומות שלך ואז שמורים.
 3. ליד הרשימה שרוצים לשתף, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עוד ואז בוחרים אפשרות:
  • הסתרה/הצגה במפה: הצגה או הסתרה של המקומות השמורים במפה כשאתם צופים בה.
  • שיתוף רשימה: משתמשים אחרים יוכלו לראות את הרשימה שנשמרה.
  • אפשרויות שיתוף: ניתן להגדיר את הרשימה כציבורית, כפרטית או כמשותפת. כדי לאפשר לכל מי שקיבל קישור לראות את הרשימה, מקישים על משותפת. כדי לאפשר לכל אחד למצוא את הרשימה ולעקוב אחריה, מקישים על ציבורית

מעקב אחר רשימה

אם אתם עוקבים אחר רשימה שמישהו אחר יצר, המקומות השמורים שלו יופיעו בקטע 'המקומות שלך'. המקומות יופיעו גם כמיקומים מוצעים במפות Google.

מעקב אחר רשימה באמצעות קישור

 1. מקישים על הקישור שקיבלתם כדי לפתוח אותו.
 2. מקישים על לעקוב. הרשימה תתווסף לקבוצת הרשימות שאחריהן אתם עוקבים.
 3. אופציונלי: כדי לבטל את המעקב אחרי רשימה שמישהו שיתף איתכם, בוחרים את הרשימה ואז במעקב.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?