Tùy chỉnh màn hình đi theo chỉ dẫn

Bạn có thể thay đổi các phần của Google Maps và chọn tuyến đường mà bạn tìm thấy khi tìm đường.

Chọn biểu tượng xe

Khi tìm đường, bạn có thể thay đổi mũi tên màu xanh dương thành một chiếc ô tô hoặc phương tiện khác. Bạn có thể chuyển về biểu tượng mũi tên đó bất cứ lúc nào.

  1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
  2. Bắt đầu đi theo chỉ dẫn. Tìm hiểu cách đi theo chỉ dẫn đến một địa điểm.
  3. Nhấn vào mũi tên màu xanh dương (hoặc biểu tượng chiếc xe nếu bạn đã thay đổi).
  4. Nhấn vào biểu tượng mà bạn muốn sử dụng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?