Tùy chỉnh màn hình điều hướng của bạn

Bạn có thể thay đổi các phần của Google Maps và chọn những gì bạn thấy khi tìm chỉ đường.

Tính năng này không có trong Google Maps dành cho Android.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?