Chọn biểu tượng chiếc xe trong ứng dụng Google Maps

Bạn có thể thay đổi các biểu tượng trong Google Maps và chọn tuyến đường khi xem đường đi. Khi xem đường đi, bạn có thể thay đổi mũi tên màu xanh dương thành biểu tượng chiếc ô tô hoặc loại xe khác. Bạn có thể chuyển về biểu tượng mũi tên bất cứ lúc nào.

Chọn biểu tượng chiếc xe

  1. Trên thiết bị, hãy mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
  2. Bắt đầu đi theo chỉ dẫn. Tìm hiểu cách đi theo chỉ dẫn đến một địa điểm.
  3. Nhấn vào mũi tên màu xanh dương (hoặc biểu tượng chiếc xe nếu bạn đã thay đổi).
  4. Nhấn vào biểu tượng mà bạn muốn sử dụng.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
197655404206731355
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
76697