ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับสถานที่

ใน Google Maps คุณจะถามและตอบคำถามเกี่ยวกับสถานที่และธุรกิจที่เห็นได้ ส่วนเจ้าของธุรกิจและผู้อื่นก็ตอบคำถามในส่วนการถามตอบได้โดยตรง โดยคุณจะถามหรือตอบคำถามจากการค้นหาและ Google Maps ในอุปกรณ์ใดก็ได้

ถามคำถาม

ใน Google Maps

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาสถานที่หรือเมือง หรือแตะสถานที่ในแผนที่
 3. แตะชื่อสถานที่ที่ด้านล่าง
 4. หากต้องการดูว่าเคยมีคนถามเรื่องที่คุณสงสัยแล้วหรือยัง ให้แตะดูคำถามทั้งหมด ในส่วน "คำถามและคำตอบ"
 5. หากต้องการถามคำถามใหม่ ให้แตะถามคำถาม ในส่วน "คำถามและคำตอบ"
 6. ไม่บังคับ: หากต้องการแก้ไขหรือลบคำถาม ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แตะแก้ไขคำถามหรือลบคำถาม

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคนตอบคำถาม หมายเหตุ: เฉพาะ Local Guide ระดับ 2 ขึ้นไปเท่านั้นที่จะถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเมืองได้ คำถามและคำตอบเกี่ยวกับเมืองมีให้บริการเฉพาะในบางภูมิภาค 

ใน Google Search

 1. เปิด Google ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android   
 2. ค้นหาสถานที่หรือเมือง
 3. เลื่อนลงไปที่ส่วน "คำถามและคำตอบ"
 4. แตะถามชุมชนเพื่อถามคำถามใหม่

รายงานคำถามหรือคำตอบ

นโยบายที่ต้องปฏิบัติตามเกี่ยวกับคำถามและคำตอบ

นโยบายเนื้อหาที่ระบุไว้ด้านล่างนี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Google ทุกคน เราจำเป็นต้องระงับการกระทำใดๆ ก็ตามที่จะส่งผลให้เราไม่สามารถนำเสนอบริการเหล่านี้ และเราขอให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายด้านล่างเพื่อช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายนี้ โปรดกลับเข้ามาตรวจสอบเป็นครั้งคราว เนื่องจากนโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหา: เราจะนำเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายเนื้อหาต่อไปนี้ออก

 • การโฆษณา: ห้ามใช้การถามตอบเพื่อการโฆษณา ห้ามเพิ่มลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่อื่น คำถามและคำตอบควรมาจากประสบการณ์ที่คุณได้รับจากสถานที่ตามความเป็นจริง 
 • สแปม: ห้ามใช้สแปม ห้ามใส่เนื้อหาเชิงโปรโมตหรือโฆษณา ห้ามโพสต์เนื้อหาเดียวกันหลายครั้ง และห้ามเขียนคำถามและคำตอบของสถานที่เดียวกันจากหลายบัญชี
 • หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล: เพื่อป้องกันการโฆษณาและการถามตอบที่เป็นสแปม เราจึงไม่อนุญาตให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล หากคุณต้องการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลที่อัปเดต ให้ใช้ลิงก์รายงานปัญหาเพื่อรายงานข้อมูลนั้นแทน หมายเหตุ: หากคุณเป็นเจ้าของชื่อพร้อมรายละเอียดธุรกิจที่ลงทะเบียนใน Google My Business แล้ว จะโพสต์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในคำตอบได้
 • การถามตอบผิดประเด็น: ห้ามโพสต์คำตอบที่อ้างอิงประสบการณ์ของบุคคลอื่น หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่คุณตอบคำถามอยู่ การถามตอบไม่ใช่ฟอรัมสำหรับแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังคม หรือสำหรับระบายความรู้สึกส่วนตัว หากคุณต้องการรายงานตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง หรือรายงานว่าสถานที่แห่งหนึ่งปิดไปแล้ว โปรดใช้ลิงก์รายงานปัญหาเพื่อรายงานข้อมูลดังกล่าวแทนการโพสต์ลงในการถามตอบ หมายเหตุ: ใช้เฉพาะช่อง" ถามคำถาม "เพื่อโพสต์คำถามเท่านั้น หากโพสต์รีวิวและความคิดเห็นต่างๆ ลงในช่องนี้ เราจะนำออก
 • รักษาบรรยากาศที่ดี: ห้ามใช้ภาษาลามก หยาบคาย หรือไม่เหมาะสม เราจะลบการถามตอบที่ให้ร้ายบุคคลอื่นเป็นการส่วนตัวด้วย
 • ผลประโยชน์ทับซ้อน: คำถามและคำตอบจะมีประโยชน์ที่สุดเมื่อถ่ายทอดอย่างจริงใจและไม่ลำเอียงหรือมีอคติ ห้ามเสนอหรือยอมรับเงิน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการเพื่อแลกกับการเขียนคำถามหรือคำตอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจหนึ่ง หรือเขียนคำถามหรือคำตอบในแง่ลบเกี่ยวกับคู่แข่ง หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ ห้ามจัดเตรียมพื้นที่หรือโต๊ะเพื่อขอให้มีการเขียนคำถามและคำตอบเกี่ยวกับสถานที่ดำเนินธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ ให้โหวตแสดงความเห็นด้วยกับการถามตอบในลักษณะที่ไม่ลำเอียงหรือมีอคติ ไม่ใช่โหวตเพื่อการโปรโมต 
 • เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย: ห้ามโพสต์การถามตอบที่มีหรือลิงก์ไปยังเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เช่น ลิงก์ที่นำไปยังแหล่งขายยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์โดยไม่มีใบสั่งแพทย์
 • เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์: ห้ามโพสต์การถามตอบที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการยื่นคำขอ DMCA โปรดดูกระบวนการด้านลิขสิทธิ์ของเรา
 • เนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง: เราไม่อนุญาตการถามตอบที่มีเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง ห้ามค้นหาหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่ล่วงละเมิดหรือหาประโยชน์จากเด็กในทางมิชอบ Google จะลบคำถามและคำตอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ออก และดำเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการปิดบัญชีและการรายงานไปยัง National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
 • การแอบอ้างบุคคลอื่น: ห้ามโพสต์การถามตอบในชื่อของบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับตัวตนของคุณ หรือความสัมพันธ์ที่คุณมีต่อสถานที่ที่รีวิว
 • ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับ: ห้ามโพสต์การถามตอบที่มีข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่เป็นความลับของบุคคลอื่น รวมทั้งข้อมูลบัตรเครดิต หมายเลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลใบขับขี่ และอื่นๆ
 • คำพูดแสดงความเกลียดชัง: เราไม่อนุญาตการถามตอบที่ต่อต้านกลุ่มบุคคลเนื่องมาจากเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ศาสนา ความทุพพลภาพ เพศ อายุ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ หรือเพศภาวะ
 • สินค้าและบริการที่มีการควบคุม: ห้ามใช้บริการนี้เพื่อขายหรือส่งเสริมการขายสินค้าและบริการที่มีการควบคุม เช่น แอลกอฮอล์ การพนัน ยา อาหารเสริมที่ไม่ผ่านการอนุมัติ ยาสูบ พลุหรือดอกไม้ไฟ อาวุธ เครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือดูแลสุขภาพ

บอกเราเกี่ยวกับคำถามหรือคำตอบที่ไม่เหมาะสม

 1. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ข้างคำถามหรือคำตอบ
 2. แตะรายงานคำถาม หรือรายงานคำตอบ

ตอบคำถามของผู้อื่น

หากคุณรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้อื่นถาม คุณตอบคำถามนั้นใน Google Maps หรือ Search ได้

ใน Google Maps

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาสถานที่หรือแตะสถานที่ในแผนที่
 3. แตะชื่อสถานที่ที่ด้านล่าง
 4. แตะดูคำถามทั้งหมด ในส่วน "คำถามและคำตอบ"
 5. แตะตอบข้างคำถาม
 6. ไม่บังคับ: หากต้องการแก้ไขหรือลบคำตอบ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แตะแก้ไขคำตอบหรือลบคำตอบ

ใน Google Search    

 1. เปิด Google ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาสถานที่
 3. เลื่อนลงไปที่ส่วน "คำถามและคำตอบ"
 4. แตะดูคำถาม ในส่วน "คำถามและคำตอบ"
 5. แตะตอบข้างคำถาม
 6. ไม่บังคับ: หากต้องการแก้ไขหรือลบคำตอบ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แตะแก้ไขหรือลบ

หมายเหตุ:    

 • ผู้ที่ถามจะได้รับการแจ้งเตือนหลังจากที่คุณตอบ
 • หากคุณเป็นเจ้าของสถานที่ ก็ต้องอ้างสิทธิ์สถานที่นั้นใน Google My Business จึงจะเห็นการแจ้งเตือน  

ดูคำถามและคำตอบของคุณ

หลังจากถามคำถามหรือตอบคำถาม คุณจะพบข้อมูลนั้นได้ในการมีส่วนร่วมใน Google Maps

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ มีส่วนร่วม มีส่วนร่วม
 3. หากจำเป็น ให้แตะแล้วลากแถบเมนูจนกว่าจะเห็นการถามตอบที่ด้านบน
 4. แตะถาม & ตอบ
 5. เลื่อนดูรายการคำถามและคำตอบของคุณ

ปิดการแจ้งเตือน

คุณจะเห็นข้อความเมื่อมีคนถามเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ เมื่อมีคำถามที่คุณตอบได้ และเมื่อมีคนตอบคำถามของคุณ หากต้องการหยุดรับข้อความเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี  จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. แตะการแจ้งเตือน
 4. หากต้องการหยุดรับข้อความเกี่ยวกับคำถามที่คุณตอบได้ ให้แตะการมีส่วนร่วมของคุณ จากนั้น ปิดคำถามและคำตอบจากชุมชน
 5. หากต้องการหยุดรับข้อความเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ ให้แตะ ผู้คนและสถานที่ จากนั้น ปิดชื่อพร้อมรายละเอียดธุรกิจ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android คอมพิวเตอร์