Kladenie otázok o mieste a odpovedanie na ne

V Mapách Google môžete klásť otázky a odpovedať na otázky o miestach a firmách, ktoré poznáte. Vlastníci firiem a ďalšie osoby môžu na tieto otázky a odpovede priamo reagovať. Otázky môžete klásť alebo na ne odpovedať z Vyhľadávania v ľubovoľnom zariadení, prípadne z Máp Google v zariadeniach s Androidom.

Položenie otázky

 1. V počítači otvorte Google.
 2. Vyhľadajte miesto.
 3. Na informačnej karte miesta na pravej strane kliknite vedľa sekcie Otázky a odpovede na možnosť Položiť otázku.
 4. Voliteľné: Ak chcete otázku upraviť alebo odstrániť, kliknite na ikonu Viac Viac a potom kliknite na možnosť Upraviť alebo Odstrániť.

Ak máte zariadenie s Androidom, po zodpovedaní vašej otázky dostanete upozornenie.

Nahlásenie otázok alebo odpovedí

Pravidlá otázok a odpovedí

Pravidlá pre obsah uvedené nižšie zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní pozitívneho dojmu pre všetkých používateľov služieb Google. Musíme zamedziť zneužitiam, ktoré ohrozujú našu schopnosť poskytovať tieto služby, a všetkých žiadame, aby dodržiavali pravidlá uvedené nižšie. Pomôže nám to dosiahnuť spomínaný cieľ. Pravidlá môžeme príležitostne aktualizovať, preto vás žiadame, aby ste ich priebežne kontrolovali. 

Obsah: Odstránime obsah, ktorý porušuje ktorékoľvek z pravidiel pre obsah uvedených nižšie.

 • Inzercia: Otázky a odpovede nepoužívajte na inzerciu. Nepridávajte odkazy na iné weby ani telefónne čísla iných miest. Otázky a odpovede by mali byť pravdivo odrážať vašu skúsenosť s daným miestom. 
 • Spam: Nešírte spam. Nepoužívajte propagačný ani komerčný obsah, neuverejňujte rovnaký obsah viackrát a nepíšte otázky a odpovede o tom istom mieste z viacerých účtov.
 • Telefónne čísla, e-mailové adresy a webové adresy: Z dôvodu obmedzovania šírenia nevyžiadanej reklamy v otázkach a odpovediach nepovoľujeme uvádzanie telefónnych čísel, e-mailových adries ani odkazov, ktoré nepatria spomínanej firme. Ak chcete pridať aktualizované telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo webovú adresu firmy, o ktorej píšete, použite na nahlásenie týchto informácií radšej odkaz Nahlásiť problém. Poznámka: Ak ste registrovaným vlastníkom záznamu v službe Moja firma na Googli, v odpovediach môžete uverejňovať telefónne čísla.
 • Otázky a odpovede mimo témy: Neuverejňujte otázky a odpovede vychádzajúce zo skúsenosti niekoho iného ani otázky a odpovede, v ktorých hodnotíte niečo iné než konkrétne miesto, na ktoré sa má príspevok vzťahovať. Otázky a odpovede nie sú určené na vyjadrovanie názorov na politické alebo spoločenské dianie ani na prezentovanie osobných úspechov. Ak chcete nahlásiť nesprávne alebo zatvorené miesto, namiesto uverejnenia otázky a odpovede použite odkaz Nahlásiť problém. Poznámka: Otázky uverejňujte iba pomocou poľa Položiť otázku. Recenzie a komentáre budú odstránené.
 • Obsah musí byť slušný: Nepoužívajte obscénne, neúctivé ani urážlivé slová. Odstraňujeme tiež otázky a odpovede, ktoré obsahujú osobné útoky na iné osoby.
 • Konflikt záujmov: Otázky a odpovede sú najhodnotnejšie, keď sú úprimné a nezaujaté. Neponúkajte ani neprijímajte peniaze, produkty ani služby za písanie otázok a odpovedí o firme, ani za písanie negatívnych otázok a odpovedí o konkurencii. Ak ste vlastníkom firmy, vo svojej prevádzke nevyhradzujte žiadne miesto ani kiosk slúžiace iba na to, aby ste zákazníkov žiadali o písanie otázok a odpovedí. Za otázky a odpovede hlasujte nestranne, nie s účelom propagovať konkrétne miesto. 
 • Nelegálny obsah: Neuverejňujte otázky a odpovede, ktoré obsahujú nezákonný obsah alebo odkazy na nezákonný obsah (napríklad odkazy na stránky predávajúce bez receptu lieky, ktoré sú iba na predpis).
 • Obsah chránený autorskými právami: Neuverejňujte otázky a odpovede, ktoré porušujú práva iných vrátane autorských práv. Ak máte záujem o ďalšie informácie alebo ak chcete podať žiadosť na základe zákona DMCA, prečítajte si o našich postupoch pri dodržiavaní autorských práv.
 • Sexuálne explicitný materiál: Nepovoľujeme otázky a odpovede so sexuálne explicitným materiálom. Nehľadajte informácie o obsahu, ktorý znázorňuje týranie alebo sexuálne zneužívanie detí, ani o ňom neposkytujte informácie. Otázky a odpovede týkajúce sa tejto témy budú odstránené. Google podnikne príslušné kroky, ktoré môžu zahŕňať zrušenie účtov a nahlásenie Národnému centru pre nezvestné a zneužívané deti (National Center for Missing and Exploited Children – NCMEC) a orgánom činným v trestnom konaní.
 • Odcudzenie identity: Neuverejňujte otázky a odpovede v mene iných ľudí ani v nich neuvádzajte zavádzajúce informácie, pokiaľ ide o vašu identitu alebo spojitosť s daným miestom.
 • Osobné a dôverné informácie: Neuverejňujte otázky a odpovede, ktoré obsahujú osobné a dôverné informácie iných ľudí vrátane informácií o kreditných kartách, daňových identifikačných čísel, informácií o vodičských preukazoch atď.
 • Nenávistný prejav: Nepovoľujeme otázky a odpovede, ktoré obhajujú násilie voči skupinám ľudí na základe ich rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva, postihnutia, pohlavia, veku, statusu veterána, sexuálnej orientácie či rodovej identity.
 • Regulované tovary a služby: Službu nepoužívajte na predaj regulovaných tovarov a služieb vrátane alkoholu, hazardu, farmaceutík a neschválených doplnkov výživy, tabakových výrobkov, ohňostrojov, zbraní, prípadne zdravotných či lekárskych prístrojov, ani na sprostredkovanie ich predaja.

Poskytnutie informácií o nevhodných otázkach alebo odpovediach

 1. Vedľa otázky alebo odpovede kliknite na ikonu Viac Viac.
 2. Kliknite na položku Nahlásiť.

Odpovedanie na otázku inej osoby

Ak poznáte odpoveď na otázku inej osoby, môžete jej odpovedať na Googli.

 1. V počítači otvorte Google.
 2. Vyhľadajte miesto.
 3. Na informačnej karte miesta na pravej strane kliknite v sekcii Otázky a odpovede na možnosť Zobraziť všetky otázky.
 4. Vedľa otázky kliknite na ikonu Odpovedať.
 5. Voliteľné: Ak chcete odpoveď upraviť alebo odstrániť, kliknite na ikonu Viac Viac a potom kliknite na možnosť Upraviť alebo Odstrániť.

Poznámky:

 • Keď odpoviete, osoba, ktorá položila otázku, dostane upozornenie.
 • Ak ste vlastníkom a chcete, aby sa vám zobrazovali upozornenia, musíte si svoje miesto nárokovať v službe Moja firma na Googli.  
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?