Vragen over een plaats stellen en beantwoorden

In Google Maps kunt u vragen stellen en beantwoorden over de plaatsen en bedrijven die u ziet. Bedrijfseigenaren en anderen kunnen rechtstreeks reageren op deze vragen en antwoorden. U kunt vragen stellen of beantwoorden via Google Zoeken op elk apparaat en via Google Maps.

Een vraag stellen

 1. Open Google op uw computer.
 2. Zoek naar een plaats.
 3. Klik onder de informatiekaart voor de plaats aan de rechterkant op Stel een vraag naast 'Vragen en antwoorden'.
 4. Optioneel: Als u uw vraag wilt bewerken of verwijderen, klikt u op Meer Meer en dan Bewerken of Verwijderen.

Als u een Android-apparaat heeft, ontvangt u een melding wanneer uw vraag wordt beantwoord.

Vragen of antwoorden melden

Beleid voor vragen en antwoorden

Het hieronder beschreven contentbeleid speelt een belangrijke rol bij het garanderen van een positieve gebruikerservaring voor iedereen die producten van Google gebruikt. Vormen van misbruik die ons vermogen om deze services te leveren, in gevaar brengen, moeten worden tegengegaan. We vragen iedereen zich aan het onderstaande beleid te houden, zodat we dit doel kunnen bereiken. Dit beleid wordt regelmatig geüpdatet. Lees het daarom regelmatig door. 

Content: We verwijderen content die in strijd is met een van de onderstaande regels van het contentbeleid:

 • Advertenties: Gebruik vragen en antwoorden niet om te adverteren. Voeg geen links toe naar andere websites of telefoonnummers van een andere plaats. Vragen en antwoorden moeten een echte afspiegeling zijn van uw ervaring met een plaats. 
 • Spam: Post geen spam. Voeg geen promotie- of commerciële content toe, post dezelfde content niet meerdere keren en schrijf geen vragen en antwoorden voor dezelfde plaats vanuit meerdere accounts.
 • Telefoonnummers, e-mailadressen en URL's: Telefoonnummers, e-mailadressen en links die niet bij het bedrijf in kwestie horen, zijn niet toegestaan. Zo willen we reclame voorkomen, evenals vragen en antwoorden die spam bevatten. Gewijzigde telefoonnummers, e-mailadressen of URL's kunt u doorgeven via de link 'Een probleem melden'. Opmerking: Als u een geregistreerde Google Mijn Bedrijf-eigenaar van een vermelding bent, kunt u telefoonnummers in uw antwoorden posten.
 • Niet-relevante vragen en antwoorden: Post geen antwoorden op basis van ervaringen van anderen en ook geen antwoorden die niets te maken hebben met de specifieke plaats waarvoor u een antwoord geeft. Vragen en antwoorden zijn niet bedoeld als forum voor algemeen politiek of sociaal commentaar of persoonlijke tirades. Als u wilt melden dat een locatie verkeerd is of dat een plaats gesloten is, gebruikt u de link 'Een probleem melden' om die informatie te melden in plaats van een vraag of antwoord te posten. Opmerking: Gebruik het vak 'Vraag stellen' alleen om vragen te posten. Reviews en reacties worden verwijderd.
 • Houd het netjes: Gebruik geen obscene, lasterlijke of aanstootgevende taal. Vragen en antwoorden met persoonlijke aanvallen op anderen worden ook verwijderd.
 • Belangenverstrengeling: Vragen en antwoorden zijn het waardevolst als ze eerlijk en onpartijdig zijn. Bied of accepteer geen geld, producten of services om vragen of antwoorden te schrijven voor een bedrijf of om vragen of antwoorden met een negatieve strekking te schrijven over een concurrent. Als u de eigenaar van een bedrijf bent, moet u geen balies of stalletjes neerzetten op uw bedrijfslocatie die speciaal zijn bedoeld om bezoekers vragen en antwoorden te laten schrijven over uw bedrijfslocatie. Probeer daarnaast uw enthousiasme over vragen en antwoorden op een onpartijdige manier te laten blijken in plaats van op een promotionele manier. 
 • Illegale content: Post geen vragen en antwoorden met onwettige content (of met links naar dergelijke content), zoals links naar sites waar geneesmiddelen waarvoor een recept vereist is, zonder recept kunnen worden gekocht.
 • Auteursrechtelijk beschermde content: Post geen vragen en antwoorden die rechten van anderen schenden, zoals auteursrecht. Raadpleeg onze auteursrechtprocedures voor meer informatie of om een DMCA-verzoek in te dienen.
 • Seksueel expliciet materiaal: Vragen en antwoorden die seksueel expliciet materiaal bevatten, zijn niet toegestaan. Zoek of lever geen informatie over content waarvoor kinderen worden uitgebuit of misbruikt. Aan dit onderwerp gerelateerde vragen en antwoorden worden verwijderd. Google zal passende maatregelen treffen. We kunnen bijvoorbeeld accounts uitschakelen of aangifte doen bij het National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) en de politie.
 • Nabootsing van identiteit: Post geen vragen en antwoorden namens anderen en geef geen verkeerde voorstelling van uw identiteit in verband met de plaats waarvoor u een review plaatst.
 • Persoonlijke en vertrouwelijke informatie: Post geen vragen en antwoorden die persoonlijke en vertrouwelijke informatie van iemand anders bevatten, waaronder creditcardgegevens, burgerservicenummers, rijbewijsgegevens, enzovoort.
 • Aanzetten tot haat: We staan geen vragen en antwoorden toe waarin iemand zich uitspreekt tegen groepen mensen op basis van hun ras of etnische afkomst, religie, beperking, geslacht, leeftijd, veteranenstatus, seksuele geaardheid of genderidentiteit.
 • Gereguleerde goederen en services: Gebruik de service niet om gereguleerde goederen en services, zoals alcohol, kansspelen, farmaceutica en niet-goedgekeurde supplementen, tabak, vuurwerk, wapens of medische apparatuur te verkopen of om dergelijke verkopen mogelijk te maken.

Ongepaste vragen of antwoorden aan ons doorgeven

 1. Klik naast de vraag of het antwoord op Meer Meer.
 2. Klik op Melden.

Iemands vraag beantwoorden

Als u het antwoord weet op wat anderen hebben gevraagd, kunt u de vraag in Google beantwoorden.

 1. Open Google op uw computer.
 2. Zoek naar een plaats.
 3. Klik in de informatiekaart voor de plaats aan de rechterkant op Alle vragen bekijken onder 'Vragen en antwoorden'.
 4. Klik naast de vraag op Antwoord.
 5. Optioneel: Als u uw antwoord wilt bewerken of verwijderen, klikt u op Meer Meer en dan Bewerken of Verwijderen.

Opmerkingen:

 • De persoon die de vraag heeft gesteld, ontvangt een melding nadat u de vraag heeft beantwoord.
 • Als u de eigenaar bent, moet u uw plaats claimen in Google Mijn Bedrijf om de meldingen te bekijken.  
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?