Kladenie otázok o mieste a odpovedanie na ne

V Mapách Google môžete klásť otázky a odpovedať na otázky o miestach a firmách, ktoré poznáte. Vlastníci firiem a ďalšie osoby môžu na tieto otázky a odpovede priamo reagovať. Otázky môžete klásť alebo na ne odpovedať z Vyhľadávania v ľubovoľnom zariadení, prípadne z Máp Google v zariadeniach s Androidom.

Položenie otázky

V Mapách Google

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Vyhľadajte miesto alebo mesto, prípadne naň klepnite na mape.
 3. V dolnej časti obrazovky klepnite na názov miesta.
 4. Ak chcete zistiť, či vašu otázku nepoložil už niekto iný, klepnite v časti Otázky a odpovede na položku Zobraziť všetky otázky.
 5. Ak sa chcete opýtať novú otázku, v sekcii Otázky a odpovede klepnite na pole Opýtajte sa komunity.
 6. Voliteľné: Ak chcete svoju otázku upraviť alebo odstrániť, klepnite na ikonu ďalších možností Viac a potom Upraviť otázku alebo Odstrániť otázku.

Po zodpovedaní vašej otázky dostanete upozornenie. Poznámka: Klásť otázky o meste a odpovedať na takéto otázky môžu iba miestni sprievodcovia druhej alebo vyššej úrovne. Otázky o meste a odpovede na ne nie sú k dispozícii vo všetkých regiónoch. 

Vo Vyhľadávaní Google

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte Google.   
 2. Vyhľadajte miesto alebo mesto.
 3. Posuňte stránku nadol na sekciu Otázky a odpovede.
 4. Ak sa chcete opýtať novú otázku, klepnite na na pole Opýtať sa komunity.

Nahlásenie otázok alebo odpovedí

Pravidlá otázok a odpovedí

Pravidlá pre obsah uvedené nižšie zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní pozitívneho dojmu pre všetkých používateľov služieb Google. Musíme zamedziť zneužitiam, ktoré ohrozujú našu schopnosť poskytovať tieto služby, a všetkých žiadame, aby dodržiavali pravidlá uvedené nižšie. Pomôže nám to dosiahnuť spomínaný cieľ. Pravidlá môžeme príležitostne aktualizovať, preto vás žiadame, aby ste ich priebežne kontrolovali. 

Obsah: Odstránime obsah, ktorý porušuje ktorékoľvek z pravidiel pre obsah uvedených nižšie.

 • Inzercia: Otázky a odpovede nepoužívajte na inzerciu. Nepridávajte odkazy na iné weby ani telefónne čísla iných miest. Otázky a odpovede by mali byť pravdivo odrážať vašu skúsenosť s daným miestom. 
 • Spam: Nešírte spam. Nepoužívajte propagačný ani komerčný obsah, neuverejňujte rovnaký obsah viackrát a nepíšte otázky a odpovede na to isté miesto z viacerých účtov.
 • Telefónne čísla alebo e‑mailové adresy: V záujme zabrániť otázkam a odpovediam obsahujúcim inzerciu a spam nepovoľujeme telefónne čísla ani e‑mailové adresy. Ak chcete pridať aktualizované telefónne číslo alebo e‑mailovú adresu, nahláste tieto informácie radšej pomocou odkazu Nahlásiť problém. Poznámka: Ak ste registrovaným vlastníkom záznamu v službe Moja firma na Googli, v odpovediach môžete uverejňovať telefónne čísla.
 • Otázky a odpovede mimo témy: Neuverejňujte otázky a odpovede vychádzajúce zo skúsenosti niekoho iného ani otázky a odpovede, v ktorých hodnotíte niečo iné než konkrétne miesto, na ktoré sa má príspevok vzťahovať. Otázky a odpovede nie sú určené na vyjadrovanie názorov na politické alebo spoločenské dianie ani na prezentovanie osobných úspechov. Ak chcete nahlásiť nesprávne alebo zatvorené miesto, namiesto uverejnenia otázky a odpovede použite odkaz Nahlásiť problém. Poznámka: Otázky uverejňujte iba pomocou poľa Položiť otázku. Recenzie a komentáre budú odstránené.
 • Obsah musí byť slušný: Nepoužívajte obscénne, neúctivé ani urážlivé slová. Odstraňujeme tiež otázky a odpovede, ktoré obsahujú osobné útoky na iné osoby.
 • Konflikt záujmov: Otázky a odpovede sú najhodnotnejšie, keď sú úprimné a nezaujaté. Neponúkajte ani neprijímajte peniaze, produkty ani služby za písanie otázok a odpovedí o firme, ani za písanie negatívnych otázok a odpovedí o konkurencii. Ak ste vlastníkom firmy, vo svojej prevádzke nevyhradzujte žiadne miesto ani kiosk slúžiace iba na to, aby ste zákazníkov žiadali o písanie otázok a odpovedí. Za otázky a odpovede hlasujte nestranne, nie s účelom propagovať konkrétne miesto. 
 • Nelegálny obsah: Neuverejňujte otázky a odpovede, ktoré obsahujú nezákonný obsah alebo odkazy na nezákonný obsah (napríklad odkazy na stránky predávajúce bez receptu lieky, ktoré sú iba na predpis).
 • Obsah chránený autorskými právami: Neuverejňujte otázky a odpovede, ktoré porušujú práva iných vrátane autorských práv. Ak máte záujem o ďalšie informácie alebo ak chcete podať žiadosť na základe zákona DMCA, prečítajte si o našich postupoch pri dodržiavaní autorských práv.
 • Sexuálne explicitný materiál: Nepovoľujeme otázky a odpovede so sexuálne explicitným materiálom. Nehľadajte informácie o obsahu, ktorý znázorňuje týranie alebo sexuálne zneužívanie detí, ani o ňom neposkytujte informácie. Otázky a odpovede týkajúce sa tejto témy budú odstránené. Google podnikne príslušné kroky, ktoré môžu zahŕňať zrušenie účtov a nahlásenie Národnému centru pre nezvestné a zneužívané deti (National Center for Missing and Exploited Children – NCMEC) a orgánom činným v trestnom konaní.
 • Odcudzenie identity: Neuverejňujte otázky a odpovede v mene iných ľudí ani v nich neuvádzajte zavádzajúce informácie, pokiaľ ide o vašu identitu alebo spojitosť s daným miestom.
 • Osobné a dôverné informácie: Neuverejňujte otázky a odpovede, ktoré obsahujú osobné a dôverné informácie iných ľudí vrátane informácií o kreditných kartách, daňových identifikačných čísel, informácií o vodičských preukazoch atď.
 • Nenávistný prejav: Nepovoľujeme otázky a odpovede, ktoré obhajujú násilie voči skupinám ľudí na základe ich rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva, postihnutia, pohlavia, veku, statusu veterána, sexuálnej orientácie či rodovej identity.
 • Regulované tovary a služby: Službu nepoužívajte na predaj regulovaných tovarov a služieb vrátane alkoholu, hazardu, farmaceutík a neschválených doplnkov výživy, tabakových výrobkov, ohňostrojov, zbraní, prípadne zdravotných či lekárskych prístrojov, ani na sprostredkovanie ich predaja.

Poskytnutie informácií o nevhodných otázkach alebo odpovediach

 1. Vedľa otázky alebo odpovede klepnite na ikonu ďalších možností Viac.
 2. Klepnite na položku Nahlásiť otázku alebo Nahlásiť odpoveď.

Odpovedanie na otázku inej osoby

Ak poznáte odpoveď na otázku inej osoby, môžete jej odpovedať v Mapách alebo Vyhľadávaní Google.

V Mapách Google

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Vyhľadajte miesto alebo naň klepnite na mape.
 3. V dolnej časti obrazovky klepnite na názov miesta.
 4. V sekcii Otázky a odpovede klepnite na možnosť Zobraziť všetky otázky.
 5. Vedľa príslušnej otázky klepnite na možnosť Odpovedať.
 6. Voliteľné: Ak chcete svoju odpoveď upraviť alebo odstrániť, klepnite na ikonu ďalších možností Viac a potom Upraviť odpoveď alebo Odstrániť odpoveď.

Vo Vyhľadávaní Google    

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte Google.
 2. Vyhľadajte miesto.
 3. Posuňte stránku nadol na sekciu Otázky a odpovede.
 4. V sekcii Otázky a odpovede klepnite na možnosť Zobraziť všetky otázky.
 5. Vedľa príslušnej otázky klepnite na možnosť Odpovedať.
 6. Voliteľné: Ak chcete svoju otázku upraviť alebo odstrániť, klepnite na ikonu ďalších možností Viac a potom Upraviť alebo Odstrániť.

Poznámky:    

 • Osoba potom dostane upozornenie, že ste odpovedali na jej otázku.
 • Ak ste vlastník a chcete zobraziť upozornenia, musíte si svoje miesto nárokovať v službe Moja firma na Googli.  

Zobrazenie otázok a odpovedí

Keď sa opýtate otázku alebo poskytnete odpoveď, príslušné informácie nájdete vo svojich príspevkoch v Mapách Google.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na ikonu ponuky Ponuka a potom Vaše príspevky.
 3. Ak je to potrebné, v hornej časti obrazovky klepnite na panel s ponukami a presúvajte ho, kým nenájdete možnosť Otázky a odpovede.
 4. Klepnite na možnosť Časté otázky.
 5. Pozrite si otázky a odpovede posúvaním zobrazenia v zozname.

Vypnutie upozornení

Ak sa niekto opýta na vašu firmu alebo sa vyskytne otázka, na ktorú viete odpovedať, zobrazí sa vám správa. Správa sa zobrazí aj v prípade, že niekto odpovedal na vašu otázku. Ak chcete zastaviť zobrazovanie týchto správ, postupujte takto:

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Klepnite na ikonu ponuky Ponuka a potom Nastavenia.
 3. Klepnite na možnosť Upozornenia.
 4. Zobrazovanie správ o otázkach, na ktoré môžete odpovedať, zastavíte klepnutím na možnosť Vaše príspevky a potom vypnutím možnosti Otázky a odpovede komunity.
 5. Zobrazovanie správ o firme zastavíte klepnutím na možnosť Ľudia a miesta a potom vypnutím možnosti Firemné záznamy.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?