Pokládání dotazů o místě a odpovídání na ně

V Mapách Google můžete pokládat dotazy na zobrazené místa a firmy nebo na tyto dotazy odpovídat. Vlastníci firem i ostatní uživatelé mohou na tyto dotazy a odpovědi přímo reagovat. Otázky v rámci vyhledávání nebo přímo v Mapách Google můžete pokládat (nebo na ně odpovídat) na libovolném zařízení.

Položení dotazu

Mapy Google

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Vyhledejte nějaké město nebo místo, případně na ně klepněte na mapě.
 3. Klepněte dole na název místa.
 4. Pokud se chcete podívat, jestli váš dotaz už někdo nepoložil, klepněte v části Dotazy a odpovědi na Zobrazit všechny otázky.
 5. Chcete-li položit nový dotaz, klepněte na možnost Zeptat se.
 6. Volitelné: Pokud chcete svou otázku upravit nebo smazat, klepněte na Další Více a pak Upravit dotaz nebo Smazat dotaz.

Až na váš dotaz někdo odpoví, zobrazí se vám oznámení. Poznámka: Pokládat a odpovídat na dotazy týkající se měst mohou jen místní průvodci 2. a vyšší úrovně. Dotazy a odpovědi k městům nejsou dostupné ve všech regionech.

Vyhledávání Google

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Google.
 2. Vyhledejte místo nebo město.
 3. Posuňte se dolů do části Dotazy a odpovědi.
 4. Nový dotaz položíte klepnutím na Zeptat se komunity.

Nahlášení otázky nebo odpovědi

Zásady pro dotazy a odpovědi

Níže uvedené obsahové zásady jsou velmi důležité pro to, aby bylo používání služeb Google pro všechny příjemné. Potřebujeme omezit zneužívání, které ohrožuje naši schopnost poskytovat tyto služby. Žádáme proto všechny uživatele, aby dodržovali níže uvedené zásady a pomohli nám tak tohoto cíle dosáhnout. Zásady se mohou měnit, čas od času si je proto projděte znovu.

Obsah: Obsah, který porušuje některé z níže uvedených obsahových zásad, bude odstraněn:

 • Reklama: Nepoužívejte dotazy a odpovědi k inzerci. Nepřidávejte odkazy na jiné weby ani telefonní čísla jiných míst. Dotazy a odpovědi by měly být věrným odrazem vašich zkušeností s určitým místem.
 • Spam: Nespamujte. Nevkládejte propagační ani komerční obsah, nezveřejňujte opakovaně tentýž obsah a nepřidávejte dotazy a odpovědi týkající se stejného místa z různých účtů.
 • Telefonní čísla nebo e‑mailové adresy: Abychom zabránili šíření reklamy a spamu v dotazech a odpovědích, nepovolujeme v nich telefonní čísla ani e‑mailové adresy. Chcete‑li přidat aktualizované číslo nebo e‑mailovou adresu, nahlaste tyto informace pomocí odkazu Nahlásit problém. Poznámka: Pokud jste registrovaným vlastníkem zápisu ve službě Moje firma na Googlu, můžete ve svých odpovědích telefonní čísla uvádět.
 • Dotazy a odpovědi mimo téma: Nezveřejňujte odpovědi, které vycházejí ze zkušeností někoho jiného nebo se netýkají přímo místa, k němuž přidáváte odpověď. Otázky a odpovědi nejsou prostorem pro všeobecné politické či společenské komentáře ani pro osobní výlevy. Chcete-li nahlásit nesprávnou polohu nebo zavřené místo, nezveřejňujte dotaz ani odpověď, ale použijte odkaz Nahlásit problém. Poznámka: K odesílání dotazů využívejte pouze pole Položit dotaz. Recenze a komentáře budou odstraněny.
 • Buďte slušní: Nepoužívejte hrubé, nemravné či urážlivé výrazy. Odstraníme také dotazy a odpovědi, které obsahují osobní útoky na někoho jiného.
 • Konflikt zájmů: Nejužitečnější jsou upřímné a nezaujaté dotazy a odpovědi. Nenabízejte ani nepřijímejte peníze, produkty ani služby za napsání dotazů či odpovědí ohledně firmy nebo negativních dotazů či odpovědí týkajících se konkurence. Jste-li vlastníkem firmy, nezřizujte ve své firmě terminály určené pouze k tomu, abyste své zákazníky požádali o napsání dotazů nebo odpovědí. Vedle toho také pro dotazy a odpovědi hlasujte nezaujatě, nikoli s cílem propagace.
 • Nezákonný obsah: Nezveřejňujte dotazy a odpovědi, které obsahují nezákonný obsah nebo na něj odkazují, například odkazy na weby umožňující nákup léků na předpis bez předpisu.
 • Obsah chráněný autorskými právy: Nezveřejňujte dotazy a odpovědi, které porušují práva někoho jiného – včetně autorských práv. Pokud potřebujete další informace nebo chcete podat žádost v souladu s americkým zákonem o ochraně autorských práv (DMCA), prostudujte si postupy týkající se ochrany autorských práv.
 • Sexuálně explicitní materiál: Dotazy a dopovědi se sexuálně explicitním obsahem jsou zakázány. Nevyhledávejte ani neposkytujte informace o obsahu, který zneužívá či poškozuje děti. Otázky a odpovědi týkající se tohoto tématu budou odstraněny. Společnost Google podnikne příslušná opatření, která mohou zahrnovat deaktivaci účtů a nahlášení případu organizaci NCMEC (Národní centrála pro pohřešované a zneužívané děti) a orgánům činným v trestním řízení.
 • Předstírání jiné identity: Nezveřejňujte dotazy a odpovědi jménem jiných lidí a nevymýšlejte si nepravdivou identitu či vztah k recenzovanému místu.
 • Osobní údaje a důvěrné informace: Nezveřejňujte dotazy a odpovědi, které obsahují osobní údaje nebo důvěrné informace jiné osoby, včetně údajů o platebních kartách, číslech dokladů, řidičských průkazech a podobně.
 • Projevy nenávisti: Nepovolujeme dotazy a odpovědi propagující nebo schvalující napadání určité skupiny lidí kvůli jejich rasovému či etnickému původu, náboženskému přesvědčení, postižení, pohlaví, věku, statusu veterána, sexuální orientaci, genderové identitě atd.
 • Zboží a služby podléhající regulaci: Nepoužívejte službu k prodeji nebo umožnění prodeje zboží a služeb, které podléhají regulaci, jako jsou například alkohol, hazardní hry, léčiva a neschválené doplňky stravy, tabákové výrobky, pyrotechnika, zbraně nebo zdravotnické pomůcky a nástroje.

Nahlaste nevhodné otázky a odpovědi

 1. Vedle dotazu nebo odpovědi klepněte na Další Více.
 2. Klepněte na možnost Nahlásit dotaz nebo Nahlásit odpověď.

Zodpovězení něčího dotazu

Pokud znáte odpověď na dotaz položený jiným uživatelem, můžete mu v Mapách neb Vyhledávání Google odpovědět.

Mapy Google

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Vyhledejte místo nebo na ně klepněte na mapě.
 3. Klepněte dole na název místa.
 4. V části Dotazy a odpovědi klepněte na Zobrazit všechny dotazy.
 5. U vybraného dotazu klepněte na Odpovědět.
 6. Volitelné: Chcete-li svoji odpověď smazat, klepněte na Další Více a pak Upravit odpověď nebo Smazat odpověď.

Vyhledávání Google    

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Google.
 2. Vyhledejte nějaké místo.
 3. Posuňte se dolů do části Dotazy a odpovědi.
 4. V části Dotazy a odpovědi klepněte na Zobrazit dotazy.
 5. U vybraného dotazu klepněte na Odpovědět.
 6. Volitelné: Chcete-li svou odpověď upravit nebo smazat, klepněte na Další Možnosti a pak Upravit nebo Smazat.

Poznámky:    

 • Jakmile na dotaz odpovíte, zobrazí systém jeho autorovi oznámení.
 • Pokud jste vlastníkem firmy a chcete tato oznámení vidět, musíte se o vlastnictví firmy přihlásit ve službě Moje firma na Googlu.

Zobrazení vašich dotazů a odpovědí

Když se na něco zeptáte nebo něčí otázku zodpovíte, můžete své dotazy i odpovědi nalézt mezi svými příspěvky na Mapách Google.

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na Přispět Přispět.
 3. Pokud je to potřeba, přetahujte nahoře lištu s nabídkou, dokud neuvidíte Otázky a odpovědi.
 4. Klepněte na Dotazy.
 5. Projděte si seznam svých dotazů a odpovědí.

Vypnutí oznámení

Když někdo položí dotaz ohledně vaší firmy nebo dotaz, na který můžete odpovědět, zobrazí se vám zpráva. Uvidíte také, když někdo odpoví na váš příspěvek. Pokud chcete zobrazení těchto zpráv vypnout, postupujte takto:

 1. Na telefonu nebo tabletu se systémem Android spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Klepněte na vaše profilová fotka nebo iniciála Kolečko účtu  a pak Nastavení Nastavení.
 3. Klepněte na Oznámení.
 4. Pokud chcete vypnout zobrazování zpráv o dotazech, na které můžete odpovědět, klepněte na Vaše příspěvky a pak vypněte možnost Dotazy a odpovědi v komunitě.
 5. Chcete-li vypnout zobrazování zpráv o vaší firmě, klepněte na Lidé a místa a pak vypněte nastavení Firemní zápisy.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?