ตั้งค่าตัวช่วยเตือนเมื่อถึงเวลาออกเดินทาง

วางแผนการเดินทางทริปถัดไปโดยใช้ iPhone หรือ iPad เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะถึงจุดหมายได้ตรงเวลา

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. พิมพ์จุดหมายที่ด้านบน
 3. แตะวงกลมสีน้ำเงินที่มุมขวาล่าง รูปรถยนต์ รถประจำทาง จักรยาน หรือคนเดินจะแสดงขึ้น
 4. เลือกวิธีเดินทาง
 5. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ตั้งค่าตัวช่วยเตือนให้ออกเดินทาง
 6. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • เวลาออกเดินทาง: แตะออก
  • เวลาถึงจุดหมาย: แตะถึง
 7. ตั้งเวลา
 8. แตะเสร็จสิ้น
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร