Nhận chỉ đường mà không cần mở khóa điện thoại

Trên iPhone hoặc iPad, bạn có thể nhanh chóng xem chỉ đường bằng cách thêm lối tắt Google Maps.

Lưu ý: Hướng dẫn dưới đây dành cho iOS 10.

  1. Trên màn hình khóa của iPhone hoặc iPad, vuốt từ trái sang phải cho đến khi bạn thấy danh sách tiện ích con.Vuốt sang phải
  2. Cuộn xuống dưới cùng và nhấn vào Sửa.
  3. Nhấn vào Thêm Thêm "Google Chỉ đường" Google Maps.
    Thêm tiện ích con
  4. Nhấn vào Xong.
  5. Sau khi thêm lối tắt, bạn sẽ thấy chỉ đường và ước tính thời gian cho những địa điểm bạn đã tìm kiếm trong ứng dụng Google Maps.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?