Λήψη οδηγιών χωρίς ξεκλείδωμα του τηλεφώνου

Σε iPhone ή iPad, μπορείτε να δείτε γρήγορα οδηγίες μετάβασης προσθέτοντας μια συντόμευση Χαρτών Google.

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν iOS 11 και μεταγενέστερες εκδόσεις.

  1. Στην οθόνη κλειδώματος του iPhone ή του iPad, σύρετε από τα αριστερά προς τα δεξιά, έως ότου δείτε μια λίστα γραφικών στοιχείων.Σύρετε προς τα δεξιά
  2. Μεταβείτε με κύλιση στο κάτω μέρος και πατήστε Επεξεργασία.
  3. Πατήστε Προσθήκη Προσθήκη ερώτησης Οδηγίες Google Χάρτες.
    Προσθήκη γραφικού στοιχείου
  4. Πατήστε Τέλος.
  5. Αφού προσθέσετε τη συντόμευση, θα εμφανίζονται οδηγίες και εκτιμήσεις χρόνου για μέρη που αναζητήσατε στην εφαρμογή Χάρτες Google.

?

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;