Получавайте упътвания, без да отключвате телефона си

Можете бързо да виждате упътвания за пътуване на своя iPhone или iPad, като добавите пряк път към Google Карти.

Забележка: Инструкциите по-долу са за iOS 10.

  1. На заключения екран на вашия iPhone или iPad плъзнете отляво надясно, докато видите списък с приспособления.Прекарайте пръст надясно
  2. Превъртете до долу и докоснете Редактиране.
  3. Докоснете „Добавяне“ Добавяне „Google Упътвания“ Google Карти.
    Добавете приспособление
  4. Докоснете Готово.
  5. След като добавите прекия път, ще видите упътвания и прогнозно време за местата, които сте търсили в приложението на Google Карти.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?