Получавайте упътвания, без да отключвате телефона си

Можете бързо да виждате упътвания за пътуване на своя iPhone или iPad, като добавите пряк път към Google Карти.

Инструкциите по-долу са за iOS 11 или по-нова версия.

  1. Прокарайте пръст наляво или надясно по заключения екран на своя iPhone или iPad, докато видите списък с приспособления.Прекарайте пръст надясно
  2. Превъртете до долу и докоснете Edit.
  3. Докоснете Add Добавяне на въпрос „Google Упътвания“ Карти.
    Добавете приспособление
  4. Докоснете Done.
  5. След като добавите прекия път, ще виждате упътвания и прогнозно време за местата, които сте търсили в приложението Google Карти.

?

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?