Μοιραστείτε την τοποθεσία σας σε πραγματικό χρόνο με άλλους

Μπορείτε να επιλέξετε ποιοι μπορούν να βλέπουν πού βρίσκεστε και για πόσο διάστημα. 

Σημείωση: Δεν μπορείτε να μοιραστείτε την τοποθεσία σας στο Maps Go. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λειτουργίες της εφαρμογής Maps Go.

Αν έχουν Λογαριασμό Google

 1. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, προσθέστε τη διεύθυνση τους στο Gmail στις Επαφές Google.
 2. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή "Χάρτες Google" Χάρτες Google και συνδεθείτε. Μάθετε πώς να συνδέεστε.
 3. Πατήστε το μενού Μενού και έπειτα Κοινοποίηση τοποθεσίας και έπειτα Προσθήκη ατόμων Προσθήκη ατόμων.
 4. Επιλέξτε για πόσο διάστημα θέλετε να κοινοποιήσετε την τοποθεσία σας.
 5. Πατήστε Επιλογή ατόμων.
  • Αν ερωτηθείτε για τις επαφές σας, εκχωρήστε πρόσβαση στους Χάρτες Google.
 6. Επιλέξτε το άτομο με το οποίο θέλετε να την μοιραστείτε.
 7. Πατήστε Κοινοποίηση.

Αν δεν έχουν Λογαριασμό Google

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή "Χάρτες Google" Χάρτες Google και συνδεθείτε. Μάθετε πώς να συνδέεστε.
 2. Πατήστε το μενού Μενού και έπειτα Κοινοποίηση τοποθεσίας και έπειτα Προσθήκη ατόμων Προσθήκη ατόμων.
 3. Πατήστε "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα Αντιγραφή στο πρόχειρο. Τα άτομα που έχουν αυτόν τον σύνδεσμο μπορούν να βλέπουν την τοποθεσία σας για όσο διάστημα επιλέξετε, έως 72 ώρες.

Κοινοποίηση με χρήση άλλης εφαρμογής

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κοινοποίηση μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων. Πατήστε "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα και επιλέξτε μια εφαρμογή.

Διακοπή κοινοποίησης

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Χάρτες Google" Χάρτες Google.
 2. Πατήστε το μενού Μενού και έπειτα Κοινοποίηση τοποθεσίας.
 3. Δίπλα στο άτομο για το οποίο θέλετε να διακόψετε την κοινοποίηση, πατήστε "Κατάργηση" Κατάργηση.

Κοινοποίηση της εκτιμώμενης ώρας άφιξης

Αφού ξεκινήσετε τη διαδρομή σας με το αυτοκίνητο, τα πόδια ή το ποδήλατο, μπορείτε να μοιραστείτε τον προορισμό σας, την εκτιμώμενη ώρα άφιξης και σε ποιο σημείο της διαδρομής βρίσκεστε.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Χάρτες Google" Χάρτες Google.
 2. Ορίστε έναν προορισμό οδήγησης. Μάθετε πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε σε ένα μέρος.
 3. Αφού ξεκινήσετε την πλοήγηση, πατήστε "Περισσότερα" Επάνω βέλος και έπειτα Κοινοποίηση προόδου δρομολογίου.
 4. Επιλέξτε ένα άτομο από τη λίστα.
 5. Πατήστε Κοινοποίηση.
 6. Η κοινοποίηση τοποθεσίας θα διακοπεί όταν φτάσετε στον προορισμό σας ή όταν διακόψετε την πλοήγηση.
  • Για να διακόψετε την κοινοποίηση πριν φτάσετε στον προορισμό σας, πατήστε Περισσότερα Επάνω βέλος και έπειτα Διακοπή κοινοποίησης.

Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη δημόσια συγκοινωνία

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή "Χάρτες Google" Χάρτες Google.
 2. Επιλέξτε τη διαδρομή δημόσιας συγκοινωνίας που θέλετε να ακολουθήσετε.
 3. Αφού ξεκινήσετε την πλοήγηση, πατήστε Κοινοποίηση δρομολογίου.
 4. Επιλέξτε το άτομο με το οποίο θέλετε να κάνετε κοινοποίηση.
 5. Πατήστε Κοινοποίηση.

Σημείωση: Η κοινοποίηση της τοποθεσίας σας θα διακοπεί όταν φτάσετε στον προορισμό σας.

Προβολή της θέσης χρήστη

Υποβολή αιτήματος για την τοποθεσία χρήστη

Αν έχετε μοιραστεί την τοποθεσία σας με κάποιον χρήστη ή έχει μοιραστεί αυτός την τοποθεσία του με εσάς στο παρελθόν, μπορείτε να ζητήσετε να δείτε πού βρίσκεται, χρησιμοποιώντας τους Χάρτες.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet, ανοίξτε την εφαρμογή "Χάρτες Google" Χάρτες Google.
 2. Πατήστε το μενού και έπειτα Κοινοποίηση τοποθεσίας.
 3. Πατήστε μια επαφή που έχει μοιραστεί την τοποθεσία της μαζί σας στο παρελθόν.
 4. Πατήστε Αίτημα και έπειτα Αίτημα.

Αφού ζητήσετε την τοποθεσία της επαφής, αυτή θα δει τη διεύθυνσή σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια ειδοποίηση. Όταν δει την ειδοποίηση, μπορεί να κάνει τα εξής:

 • Να δει το προφίλ σας και να επιβεβαιώσει ποιοι είστε.
 • Να μοιραστεί την τοποθεσία της μαζί σας.
 • Να αγνοήσει το αίτημά σας.
 • Να σας αποκλείσει. Δεν θα μπορείτε πλέον να ζητάτε την τοποθεσία της.

Προβολή της τοποθεσίας χρήστη

Όταν κάποιος χρήστης μοιραστεί την τοποθεσία του μαζί σας, μπορείτε να δείτε τη θέση του στον χάρτη.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Χάρτες Google" Χάρτες Google.
 2. Πατήστε το μενού  και έπειτα Κοινοποίηση τοποθεσίας.
 3. Επιλέξτε κάποιον.
  • Για να δείτε μια ενημερωμένη τοποθεσία, πατήστε στο εικονίδιο κάποιου φίλου και έπειτα Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Ανανέωση.

Απόκρυψη της τοποθεσίας χρήστη

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Χάρτες Google" Χάρτες Google.
 2. Στον χάρτη, πατήστε το εικονίδιό του
 3. Στο κάτω μέρος, πατήστε το στοιχείο "Περισσότερα" Περισσότερα.
 4. Για προσωρινή απόκρυψη κάποιου, πατήστε Απόκρυψη από τον χάρτη. Μπορείτε να αναιρέσετε την απόκρυψη ανά πάσα στιγμή.

Σημείωση: Μπορείτε να διακόψετε οριστικά την εμφάνιση της τοποθεσίας κάποιου ατόμου στον χάρτη σας. Μάθετε πώς μπορείτε να αποκλείσετε τον λογαριασμό άλλου ατόμου.

Διακοπή απόκρυψης χρήστη

 1. Πατήστε το μενού  και έπειτα Κοινοποίηση τοποθεσίας και έπειτα Περισσότερα Περισσότερα.
 2. Πατήστε Απόκρυψη από τον χάρτη και έπειτα Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Εμφάνιση στον χάρτη.

Απόρριψη ή αποκλεισμός αιτήματος τοποθεσίας

Αν δεν θέλετε να μοιραστείτε την τοποθεσία σας με κάποιον στους Χάρτες Google, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Να απορρίψετε το αίτημα: Πατήστε Όχι. Δεν θα μοιραστείτε την τοποθεσία σας.
 • Να αποκλείσετε τον αιτούντα: Πατήστε Αποκλεισμός. Δεν θα κοινοποιήσετε πού βρίσκεστε και ο φίλος σας δεν θα μπορεί πλέον να ζητάει την τοποθεσία σας. Ο αποκλεισμός κάποιου επηρεάζει τον τρόπο που μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας στα προϊόντα Google. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον αποκλεισμό χρηστών.

Διακοπή αποκλεισμού χρήστη

 1. Πατήστε το μενού  και έπειτα Κοινοποίηση τοποθεσίας.
 2. Στο επάνω μέρος, πατήστε "Περισσότερα" Περισσότερα  και έπειτα Αποκλεισμένοι χρήστες.
 3. Δίπλα στο άτομο για το οποίο θέλετε να καταργηθεί ο αποκλεισμός, πατήστε "Κατάργηση" Κατάργηση.
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;