Μοιραστείτε την τοποθεσία σας σε πραγματικό χρόνο με άλλους

Μπορείτε να επιλέξετε ποιοι μπορούν να βλέπουν πού βρίσκεστε και για πόσο διάστημα. 

Σημείωση: Δεν μπορείτε να κοινοποιήσετε την τοποθεσία σας στους Χάρτες Go. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λειτουργίες της εφαρμογής "Χάρτες Go".

Αν έχουν Λογαριασμό Google

 1. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, προσθέστε τη διεύθυνση Gmail τους στις Επαφές Google.
 2. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή "Χάρτες Google" Χάρτες Google και συνδεθείτε. Μάθετε πώς μπορείτε να συνδεθείτε.
 3. Πατήστε Μενού Μενού και έπειτα Κοινοποίηση τοποθεσίας και έπειτα Προσθήκη ατόμων Προσθήκη ατόμων.
 4. Επιλέξτε για πόσο διάστημα θέλετε να κοινοποιήσετε την τοποθεσία σας.
 5. Πατήστε Επιλογή ατόμων.
  • Αν ερωτηθείτε για τις επαφές σας, εκχωρήστε πρόσβαση στους Χάρτες Google.
 6. Επιλέξτε το άτομο με το οποίο θέλετε να την μοιραστείτε.
 7. Πατήστε Κοινοποίηση.

Αν δεν έχουν Λογαριασμό Google

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή "Χάρτες Google" Χάρτες Google και συνδεθείτε. Μάθετε πώς μπορείτε να συνδεθείτε.
 2. Πατήστε Μενού Μενού και έπειτα Κοινοποίηση τοποθεσίας και έπειτα Προσθήκη ατόμων Προσθήκη ατόμων.
 3. Πατήστε "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα Αντιγραφή στο πρόχειρο. Τα άτομα που έχουν αυτόν τον σύνδεσμο μπορούν να βλέπουν την τοποθεσία σας για όσο διάστημα επιλέξετε, έως 72 ώρες.

Κοινοποίηση με χρήση άλλης εφαρμογής

Μπορείτε, επίσης, να κάνετε κοινοποίηση μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων. Πατήστε "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα και επιλέξτε μια εφαρμογή.

Διακοπή κοινοποίησης

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Χάρτες Google" Χάρτες Google.
 2. Πατήστε Μενού Μενού και έπειτα Κοινοποίηση τοποθεσίας.
 3. Δίπλα στο άτομο για το οποίο θέλετε να διακοπεί η κοινοποίηση, πατήστε "Κατάργηση" Κατάργηση.

Κοινοποίηση της εκτιμώμενης ώρας άφιξης

Αφού ξεκινήσετε τη διαδρομή σας, μπορείτε να μοιραστείτε τον προορισμό σας, την εκτιμώμενη ώρα άφιξης και σε ποιο σημείο της διαδρομής βρίσκεστε.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Χάρτες Google" Χάρτες Google.
 2. Ορίστε έναν προορισμό οδήγησης. Μάθετε πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε σε ένα μέρος.
 3. Αφού ξεκινήσετε την πλοήγηση, πατήστε "Περισσότερα" Επάνω βέλος και έπειτα Κοινοποίηση προόδου διαδρομής.
 4. Επιλέξτε ένα άτομο από τη λίστα.
 5. Πατήστε Κοινοποίηση.
 6. Η κοινοποίηση τοποθεσίας θα διακοπεί όταν φτάσετε στον προορισμό σας ή όταν διακόψετε την πλοήγηση.
 • Για να διακόψετε την κοινοποίηση πριν φτάσετε στον προορισμό σας, πατήστε "Περισσότερα"   Επάνω βέλος και έπειτα Διακοπή κοινοποίησης.

Δείτε πού βρίσκεται κάποιος

Αν κάποιος μοιραστεί την τοποθεσία του μαζί σας, μπορείτε να τον δείτε στον χάρτη.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Χάρτες Google" Χάρτες Google.
 2. Πατήστε Μενού Μενού και έπειτα Κοινοποίηση τοποθεσίας.
 3. Επιλέξτε κάποιον.
 • Για να δείτε μια ενημερωμένη τοποθεσία, πατήστε στο εικονίδιο ενός φίλου και έπειτα Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Ανανέωση.

Διακοπή προβολής τοποθεσίας χρήστη

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Χάρτες Google" Χάρτες Google.
 2. Στον χάρτη, πατήστε το εικονίδιό του
 3. Στο κάτω μέρος, πατήστε "Περισσότερα" Επάνω βέλος.
 4. Για προσωρινή απόκρυψη κάποιου, πατήστε Απόκρυψη από τον χάρτη. Μπορείτε να αναιρέσετε την απόκρυψη ανά πάσα στιγμή.

Σημείωση: Μπορείτε να διακόψετε οριστικά την εμφάνιση της τοποθεσίας κάποιου ατόμου στον χάρτη σας. Μάθετε πώς μπορείτε να αποκλείσετε τον λογαριασμό άλλου ατόμου.

Διακοπή απόκρυψης χρήστη

 1. Πατήστε Μενού Μενού και έπειτα Κοινοποίηση τοποθεσίας και έπειτα Περισσότερα Περισσότερα.
 2. Πατήστε Απόκρυψη από τον χάρτη και έπειτα Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Εμφάνιση στον χάρτη.
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;