Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true

Zdieľanie aktuálnej polohy s ostatnými

Môžete si vybrať, komu sa bude zobrazovať vaša poloha a ako dlho. 

Používatelia s účtom Google

 1. Pridajte adresu Gmail používateľa do svojich Kontaktov Google (ak ste tak ešte neurobili).
 2. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy Google a prihláste sa. Zistite, ako sa prihlásiť.
 3. Klepnite na ikonu ponuky Ponuka a potom Zdieľať polohu a potom Pridať ľudí Pridať ľudí.
 4. Vyberte, ako dlho chcete zdieľať polohu.
 5. Klepnite na možnosť Vybrať ľudí.
  • Ak sa zobrazí výzva na prístup ku kontaktom, udeľte Mapám Google tento prístup.
 6. Vyberte osoby, s ktorými chcete polohu zdieľať.
 7. Klepnite na tlačidlo Zdieľať.

Používatelia bez účtu Google

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy Google a prihláste sa. Zistite, ako sa prihlásiť.
 2. Klepnite na ikonu ponuky Ponuka a potom Zdieľať polohu a potom Pridať ľudí Pridať ľudí.
 3. Klepnite na ikonu ďalších možností Viac a potom Kopírovať do schránky. Ľudia s týmto odkazom budú vidieť vašu polohu tak dlho, ako si určíte (až 72 hodín).

Zdieľanie pomocou inej aplikácie

Polohu môžete zdieľať aj cez aplikácie na odosielanie správ. Klepnite na ikonu ďalších možností Viac a potom a vyberte aplikáciu.

Zastavenie zdieľania

 1. Otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy Google.
 2. Klepnite na ikonu ponuky Ponuka a potom Zdieľať polohu.
 3. Vedľa osoby, s ktorou chcete prestať zdieľať polohu, klepnite na symbol odstránenia Odstrániť.

Zdieľanie odhadovaného času príchodu

Keď vyrazíte na cestu, môžete zdieľať svoj cieľ, odhadovaný čas príchodu a polohu na trase.

 1. Otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy Google.
 2. Nastavte cieľ cesty. Prečítajte si, ako spustiť navigáciu k určitému miestu.
 3. Po spustení navigácie klepnite na ikonu ďalších možností Šípka hore a potom Zdieľať priebeh cesty.
 4. Vyberte osobu zo zoznamu.
 5. Klepnite na tlačidlo Zdieľať.
 6. Zdieľanie polohy sa zastaví, keď dosiahnete svoj cieľ cesty alebo ukončíte navigáciu.
 • Ak chcete zastaviť zdieľanie pred príchodom do cieľa, klepnite na ikonu ďalších možností  Šípka hore a potom Zastaviť zdieľanie.

Zobrazenie polohy iného používateľa

Ak iný používateľ s vami zdieľa polohu, môžete ho vidieť na mape.

 1. Otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy Google.
 2. Klepnite na ikonu ponuky Ponuka a potom Zdieľať polohu.
 3. Vyberte používateľa.
 • Ak si chcete pozrieť jeho aktuálnu polohu, klepnite na ikonu priateľa a potom ikona ďalších možností Viac a potom Obnoviť.

Zastavenie zobrazovania polohy iného používateľa

 1. Otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy Google.
 2. Na mape klepnite na ikonu používateľa.
 3. V dolnej časti obrazovky klepnite na ikonu ďalších možností Šípka hore.
 4. Ak chcete používateľa dočasne skryť, klepnite na možnosť Skryť na mape. Používateľa môžete kedykoľvek znova zobraziť.

Poznámka: Zobrazovanie polohy používateľa na mape môžete ukončiť aj natrvalo. Prečítajte si, ako zablokovať účet inej osoby.

Opätovné zobrazovanie polohy iného používateľa

 1. Klepnite na ikonu ponuky Ponuka a potomZdieľať polohu a potom ikona ďalších možností Viac.
 2. Klepnite na možnosť Skrytí na mape a potom ikona ďalších možností Viac a potom Zobraziť na mape.
Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?
false