แชร์ตำแหน่งแบบเรียลไทม์กับผู้อื่น

คุณเลือกได้ว่าจะให้ใครเห็นตำแหน่งที่คุณอยู่บ้าง ซึ่งจะเลือกให้เห็นตำแหน่งแบบต่อเนื่องหรือตามกำหนดเวลาก็ได้ผ่านการแชร์ตำแหน่งของ Google 

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google อาจยังอนุญาตให้คุณแชร์ตำแหน่งแบบครั้งเดียวกับผู้อื่นอีกด้วย  

หากผู้ที่จะแชร์ตำแหน่งด้วยมีบัญชี Google

 1. เพิ่มที่อยู่ Gmail ของคนเหล่านี้ลงใน Google Contacts ของคุณ ถ้ายังไม่ได้เพิ่ม
 2. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad แล้วลงชื่อเข้าใช้ ดูวิธีลงชื่อเข้าใช้
 3. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น  การแชร์ตำแหน่ง จากนั้น เพิ่มบุคคล Add people
 4. เลือกว่าต้องการแชร์ตำแหน่งนานเท่าใด
 5. แตะเลือกผู้คน
 6. ถ้าระบบถามเกี่ยวกับรายชื่อติดต่อของคุณ โปรดให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ Google Maps
 7. เลือกรายชื่อติดต่อ
 8. แตะแชร์ ผู้ที่คุณเลือกจะเห็นว่าคุณแชร์ตำแหน่งกับตน

ถ้าบุคคลนั้นไม่มีบัญชี Google

ถ้าคุณต้องการส่งตำแหน่งให้ผู้ที่ไม่มีบัญชี Google คุณสามารถแชร์ตำแหน่งโดยใช้ลิงก์ได้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad แล้วลงชื่อเข้าใช้ ดูวิธีลงชื่อเข้าใช้
 2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น  การแชร์ตำแหน่ง จากนั้น เพิ่มบุคคล Add people
 3. แตะข้อความเพื่อส่งทาง iMessage หรือแตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เลือกแอปอื่น ผู้ที่มีลิงก์นี้จะเห็นตำแหน่งของคุณแบบเรียลไทม์ตามระยะเวลาที่คุณเลือกไว้ สูงสุดไม่เกิน 72 ชั่วโมง

แชร์เวลาถึงโดยประมาณ

คุณจะแชร์จุดหมาย เวลาถึงโดยประมาณ และเส้นทางที่ใช้อยู่ได้หลังจากเริ่มออกเดินทางโดย รถยนต์ จักรยาน หรือการเดิน คนที่คุณแชร์ข้อมูลนี้ด้วยจะเห็นตำแหน่งของคุณจนกว่าจะเดินทางไปถึง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. ตั้งค่าเส้นทางการขับรถ ดูวิธีนำทางไปยังสถานที่
 3. เมื่อได้เส้นทางแล้ว ให้แตะเพิ่มเติม More จากนั้น แชร์ความคืบหน้าของการเดินทาง
 4. เลือกคนจากรายชื่อ
 5. คุณจะหยุดแชร์ตำแหน่งเมื่อถึงจุดหมายหรือหยุดการนำทาง
 • หากต้องการหยุดแชร์ก่อนที่จะถึงจุดหมาย ให้แตะเพิ่มเติม More จากนั้น หยุดแชร์

หยุดแชร์

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การแชร์ตำแหน่ง
 3. ปิดสวิตช์ถัดจากผู้ที่คุณต้องการหยุดแชร์

ดูตำแหน่งของผู้อื่น

ขอตำแหน่งของผู้อื่น

หากคุณเคยแชร์ตำแหน่งกับผู้อื่นหรือผู้อื่นเคยแชร์ตำแหน่งกับคุณแล้ว คุณขอดูตำแหน่งของบุคคลนั้นได้โดยใช้ Maps 

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การแชร์ตำแหน่ง
 3. แตะรายชื่อติดต่อที่เคยแชร์ตำแหน่งกับคุณ
 4. แตะขอตำแหน่ง 

รายชื่อติดต่อนั้นจะเห็นการแจ้งเตือนหลังจากที่คุณขอตำแหน่ง และสามารถดำเนินการต่อไปนี้เมื่อเห็นการแจ้งเตือน

 • แชร์ตำแหน่งของตนกับคุณ
 • ไม่สนใจคำขอ
 • บล็อกคุณ คุณจะไม่สามารถขอตำแหน่งที่ของรายชื่อติดต่อนี้ได้อีก

ดูตำแหน่งของผู้อื่น

หากผู้อื่นแชร์ตำแหน่งของตนกับคุณ คุณจะเห็นตำแหน่งของบุคคลนั้นในแผนที่

 1. เปิดแอป Google Maps ​ Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การแชร์ตำแหน่ง
 3. เลือกคนที่ต้องการดู
  • หากต้องการดูตำแหน่งที่อัปเดต ให้แตะที่ไอคอนของเพื่อน จากนั้น เพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น รีเฟรช

หยุดดูตำแหน่งของผู้อื่น

หากคุณไม่ต้องการเห็นคนที่แชร์ตำแหน่งแบบเรียลไทม์มาให้ผ่าน Google Maps อีกต่อไปก็ซ่อนตำแหน่งของคนนั้นได้

 1. เปิดแอป Google Maps ​ Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะไอคอนของบุคคลนั้นในแผนที่
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านล่าง
 4. หากต้องการซ่อนบางคนเป็นการชั่วคราว แตะซ่อนจากแผนที่ ทั้งนี้คุณจะเลิกซ่อนเมื่อไรก็ได้

หมายเหตุ: คุณหยุดการแสดงตำแหน่งของผู้อื่นบนแผนที่ได้ ดูวิธีบล็อกบัญชีของผู้อื่น

เลิกซ่อนตำแหน่งของผู้อื่น

 1. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การแชร์ตำแหน่ง จากนั้น เพิ่มเติม เพิ่มเติม
 2. แตะซ่อนจากแผนที่ จากนั้น เพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แสดงบนแผนที่

ความพร้อมในการแชร์ตำแหน่ง

คุณอาจเห็นคำเตือนเมื่อเปิดการแชร์ตำแหน่ง โดยสาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่

 • คุณอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคที่แชร์ตำแหน่งไม่ได้
 • คุณอายุน้อยเกินไปที่จะแชร์ตำแหน่ง
  โปรดทราบว่าผู้ปกครองของคุณจะจัดการการแชร์ตำแหน่งได้ด้วยแอป Family Link
 • การแชร์ตำแหน่งใช้ไม่ได้กับโดเมน G Suite โดยคุณจะขอให้ผู้ดูแลระบบเปิดฟีเจอร์นี้ได้
ส่งความคิดเห็นถึงเราหากคุณใช้การแชร์ตำแหน่งไม่ได้

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร