Dijeljenje lokacije u stvarnom vremenu s drugim korisnicima

Pomoću Google dijeljenja lokacije možete odabrati tko može pronaći vašu lokaciju i koliko dugo.

Savjet: ostali Googleovi proizvodi također vam omogućuju dijeljenje trenutačne lokacije s drugima.  

Dostupnost dijeljenja lokacije

Kada otvorite dijeljenje lokacije, može vam se prikazati upozorenje. Uobičajeni uzroci uključuju sljedeće:

Ako dijeljenje lokacije ne funkcionira, pošaljite nam povratne informacije.

Važno: lokaciju ne možete dijeliti u aplikaciji Maps Go. Saznajte više o značajkama aplikacije Maps Go.

Dijeljenje lokacije s drugom osobom

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte i prijavite se.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijali Krug računa a zatim Dijeljenje lokacije a zatim Dodaj korisnike Add people.
 3. Da biste svoju lokaciju dijelili s drugim korisnikom:
  • Ako druga osoba ima Google račun:
   1. Provjerite je li Gmail adresa te osobe jedan od vaših Google kontakata.
   2. Odaberite trajanje dijeljenja lokacije.
   3. Dodirnite profil osobe s kojom želite dijeliti lokaciju. 
    • Ako vam se postavi pitanje o kontaktima, dodijelite dopuštenje Google kartama.
   4. Dodirnite Dijeli.
  • Ako druga osoba nema Google račun:
   1. Dodirnite Kopiraj u međuspremnik. Veza na vašu lokaciju kopirana je.
   2. Zalijepite vezu u poruku u aplikaciji za slanje tekstnih poruka, e-poruka ili drugoj aplikaciji za slanje poruka te je pošaljite osobi s kojom želite dijeliti lokaciju.
    • Osobe koje imaju tu vezu mogu pronaći vašu lokaciju u razdoblju koje odaberete, do 72 sata.

Prestanak dijeljenja lokacije s drugom osobom

 1. Otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite svoju profilnu sliku ili inicijale Krug računa a zatim Dijeljenje lokacije.
 3. Dodirnite profil osobe s kojom više ne želite dijeliti svoju lokaciju.
 4. Dodirnite Zaustavi.

Dijeljenje procijenjenog vremena dolaska

Nakon početka kretanja rutom automobilom, pješice ili biciklom možete dijeliti svoje odredište, procijenjeno vrijeme dolaska i mjesto na kojem se nalazite na ruti.

 1. Otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Postavite odredište.
 3. Nakon pokretanja navigacije dodirnite Više More a zatim Podijeli tijek putovanja.
 4. Dodirnite profil osobe s kojom želite dijeliti podatke a zatim Dijeli.
 5. Dijeljenje lokacije prekida se kada dođete na odredište ili zaustavite navigaciju.
  • Da biste prestali dijeliti podatke prije dolaska, dodirnite Više More a zatim Prestani dijeliti.

Dijeljenje informacija o javnom prijevozu

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Odaberite rutu javnog prijevoza kojom želite ići.
 3. Nakon pokretanja navigacije dodirnite Podijeli putovanje.
 4. Odaberite osobu s kojom želite dijeliti podatke a zatim Dijeli.

Savjet: Karte prestaju dijeliti vašu lokaciju kada dođete na odredište.

Pronalaženje nečije lokacije

Pronalaženje osobe na karti

Kad netko podijeli svoju lokaciju s vama, tu osobu možete pronaći na karti.

 1. Otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite svoju profilnu sliku ili inicijale Krug računa a zatim Dijeljenje lokacije.
 3. Dodirnite profil osobe koju želite pronaći.
  • Da biste dohvatili ažuriranu lokaciju, dodirnite ikonu prijatelja a zatim  Više Više a zatim Osvježi.

Ako imate Pixel telefon, saznajte kako pronaći nekoga uz Live View.

Traženje nečije lokacije

Ako ste svoju lokaciju podijelili s nekim ili je ta osoba podijelila svoju s vama u prošlosti, možete zatražiti lokaciju te osobe na Kartama.

 1. Otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite svoju profilnu sliku ili inicijale Krug računa a zatim Dijeljenje lokacije.
 3. Dodirnite kontakt koji je prije s vama podijelio lokaciju.
 4. Dodirnite Zatraži a zatim  Zatraži.

Vaš će kontakt primiti vašu e-adresu i obavijest nakon što zatražite lokaciju te osobe. Kada ta osoba primi vašu obavijest, može učiniti sljedeće:

 • pregledati vaš profil da bi potvrdila vaš identitet
 • podijeliti svoju lokaciju s vama
 • zanemariti vaš zahtjev
 • blokirati vas. Više ne možete zatražiti lokaciju te osobe.

Savjet: možete i zatražiti od Google asistenta na telefonu, pametnom zaslonu ili drugom pametnom uređaju da vam pokaže lokaciju određenog korisnika.

Skrivanje ili prikazivanje nečije lokacije

Skrivanje lokacije korisnika

Ako ne želite da se lokacija na karti prikazuje u stvarnom vremenu, možete je sakriti.
 1. Otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Na karti dodirnite ikonu korisnika.
 3. Na dnu dodirnite Više Više.
 4. Da biste privremeno sakrili korisnika, dodirnite Ne prikazuj na karti. Lokaciju možete ponovno uključiti u bilo kojem trenutku.

Savjet: da biste trajno blokirali nečiju lokaciju, saznajte kako blokirati račun druge osobe.

Uključivanje lokacije korisnika koju ste sakrili

Ako ste prethodno sakrili nečiju lokaciju, a sad je želite ponovno prikazati na karti:

 1. Otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite svoju profilnu sliku ili inicijale Krug računa a zatim Dijeljenje lokacije a zatim  Više Više.
 3. Dodirnite Skriveni s karte a zatim  Više Više a zatim Prikaži na karti.

Odbijanje ili blokiranje zahtjeva za lokaciju

Ako ne želite dijeliti svoju lokaciju s nekim na Google kartama, možete učiniti sljedeće:
 • Odbiti zahtjev: dodirnite Ne. Vaša se lokacija ne dijeli.
 • Blokirati podnositelja zahtjeva: dodirnite Blokiraj. Vaša se lokacija ne dijeli i podnositelj zahtjeva više ne može zatražiti vašu lokaciju. Kada nekoga blokirate, to utječe na to kako vas ta osoba može kontaktirati u drugim Googleovim proizvodima. Saznajte više o blokiranju korisnika.

Deblokiranje korisnika

 1.  Dodirnite svoju profilnu sliku ili inicijale Krug računa a zatim  Dijeljenje lokacije.
 2. Na vrhu dodirnite Više Više a zatim Blokirani korisnici.
 3. Pored osobe koju želite deblokirati dodirnite Ukloni Remove.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?