Chia sẻ vị trí trong thời gian thực với những người khác

Khi sử dụng tính năng Chia sẻ vị trí của Google, bạn có thể chọn những người được phép liên tục nhìn thấy vị trí của bạn và thấy trong bao lâu. 

Lưu ý: Các sản phẩm khác của Google cũng có thể cho phép bạn chia sẻ vị trí một lần với những người khác.  

Nếu họ có Tài khoản Google

 1. Nếu chưa thêm, hãy thêm địa chỉ Gmail của họ vào Danh bạ Google của bạn.
 2. Trên iPhone hoặc iPad, mở ứng dụng Google Maps Maps, rồi đăng nhập. Tìm hiểu cách đăng nhập.
 3. Nhấn vào Vòng kết nối trong tài khoản Vòng kết nối trong tài khoản sau đó  Chia sẻ vị trí sau đó Thêm ngườiAdd people.
 4. Chọn thời gian mà bạn muốn chia sẻ vị trí của mình.
 5. Nhấn vào Chọn người.
 6. Nếu bạn được hỏi về danh bạ của mình, hãy cung cấp quyền truy cập cho Google Maps.
 7. Chọn một người.
 8. Nhấn vào Chia sẻ. Người mà bạn chọn sẽ nhận được thông báo rằng bạn đã chia sẻ vị trí của mình với họ.

Lưu ý: Trong lần chia sẻ vị trí đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu bật Lịch sử vị trí. Tìm hiểu về Lịch sử vị trí.

Nếu họ không có Tài khoản Google

Để gửi vị trí của bạn cho người không có Tài khoản Google, hãy chia sẻ vị trí bằng liên kết.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, mở ứng dụng Google Maps Maps, rồi đăng nhập. Tìm hiểu cách đăng nhập.
 2. Nhấn vào Vòng kết nối trong tài khoản Vòng kết nối trong tài khoản sau đó  Chia sẻ vị trí sau đó Thêm ngườiAdd people.
 3. Nhấn vào Tin nhắn để gửi qua iMessage hoặc nhấn vào biểu tượng Thêm More sau đó chọn một ứng dụng khác. Những người có đường dẫn liên kết này sẽ nhìn thấy vị trí cập nhật của bạn, bao lâu tùy bạn chọn, tối đa 72 giờ.

Chia sẻ thời gian đến ước tính (E.T.A)

Sau khi bắt đầu dò đường lái xe, đi bộ hoặc đạp xe, bạn có thể chia sẻ điểm đến, thời gian đến ước tính và vị trí hiện tại của mình trên tuyến đường. Người được bạn chia sẻ thông tin này có thể thấy vị trí của bạn cho tới khi bạn đến nơi.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Đặt vị trí mà bạn sẽ lái xe đến. Tìm hiểu cách dò đường đến một địa điểm.
 3. Khi bạn đã tìm thấy thông tin chỉ đường, hãy nhấn vào Thêm More sau đó Chia sẻ tiến trình chuyến đi.
 4. Chọn một người từ danh sách.
 5. Bạn sẽ ngừng chia sẻ vị trí của mình khi bạn đến nơi hoặc ngừng dò đường.
 • Để ngừng chia sẻ trước khi bạn đến nơi, hãy nhấn vào Thêm More sau đó Ngừng chia sẻ.

Ngừng chia sẻ

 1. Trên iPhone hoặc iPad, mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào Vòng kết nối trong tài khoản Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Chia sẻ vị trí.
 3. Chuyển nút chuyển bên cạnh người mà bạn muốn ngừng chia sẻ sang vị trí tắt.

Xem vị trí của một người nào đó

Yêu cầu xem vị trí của một người nào đó

Nếu bạn đã chia sẻ vị trí của mình với một người nào đó hoặc trước đây họ đã từng chia sẻ vị trí với bạn, bạn có thể yêu cầu xem vị trí mà họ đang sử dụng Maps. 

 1. Trên iPhone hoặc iPad, mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhấn vào Vòng kết nối trong tài khoản Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Chia sẻ vị trí.
 3. Nhấn vào một người liên hệ đã chia sẻ vị trí với bạn trước đây.
 4. Nhấn vào Yêu cầu

Người liên hệ đó sẽ nhận được một thông báo sau khi bạn yêu cầu xem vị trí của họ. Khi nhìn thấy thông báo, họ có thể:

 • Chia sẻ vị trí của họ với bạn.
 • Bỏ qua yêu cầu của bạn.
 • Chặn bạn. Bạn sẽ không thể yêu cầu xem vị trí của họ nữa.

Xem vị trí của người khác

Nếu có người chia sẻ vị trí của họ với bạn, bạn có thể thấy họ trên bản đồ.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, mở ứng dụng Google Maps​ Maps.
 2. Nhấn vào Vòng kết nối trong tài khoản Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Chia sẻ vị trí.
 3. Chọn một người nào đó.
  • Để xem vị trí đã cập nhật, nhấn vào biểu tượng của một người bạn sau đó Thêm More sau đó Làm mới.

Ngừng xem vị trí của một người nào đó

Nếu có người đã chia sẻ vị trí trong thời gian thực của họ với bạn trên Google Maps và bạn không muốn nhìn thấy họ nữa, bạn có thể ẩn vị trí của họ.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, mở ứng dụng Google Maps​ Maps.
 2. Trên bản đồ, nhấn vào biểu tượng của người đó.
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm More ở phía dưới cùng.
 4. Để tạm thời ẩn một người nào đó, nhấn vào Ẩn khỏi bản đồ. Bạn có thể ngừng ẩn họ bất cứ lúc nào.

Lưu ý: Bạn có thể chặn để vị trí của một người nào đó không bao giờ xuất hiện trên bản đồ của bạn. Tìm hiểu cách chặn tài khoản của một người khác.

Ngừng ẩn một người nào đó

 1. Nhấn vào Vòng kết nối trong tài khoản Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Chia sẻ vị trí sau đó Thêm More.
 2. Nhấn vào Đã ẩn khỏi bản đồ sau đó Thêm More sau đó Hiển thị trên bản đồ.

Khả năng sử dụng của tính năng Chia sẻ vị trí

Bạn có thể thấy cảnh báo khi mở tính năng Chia sẻ vị trí. Các nguyên nhân phổ biến bao gồm:

 • Bạn đang ở một quốc gia/khu vực mà bạn không thể chia sẻ vị trí.
 • Bạn chưa đủ tuổi để chia sẻ vị trí.
  Lưu ý: Cha mẹ bạn có thể quản lý tính năng Chia sẻ vị trí bằng ứng dụng Family Link.
 • Tính năng Chia sẻ vị trí không tương thích với miền G Suite của bạn. Bạn có thể yêu cầu quản trị viên của mình bật tính năng này.
Gửi ý kiến phản hồi cho chúng tôi nếu tính năng Chia sẻ vị trí không hoạt động.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?