แชร์ตำแหน่งแบบเรียลไทม์กับผู้อื่น

การแชร์ตำแหน่งของ Google ให้คุณเลือกผู้ที่สามารถค้นหาตําแหน่งของคุณและระยะเวลาที่คุณต้องการแชร์ตําแหน่งได้

เคล็ดลับ: ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google อาจอนุญาตให้คุณแชร์ตำแหน่งแบบครั้งเดียวกับผู้อื่นด้วย 

ผู้ที่คุณแชร์ตำแหน่งด้วยจะเห็นสิ่งต่อไปนี้เสมอ

 • ชื่อและรูปภาพของคุณ
 • ตําแหน่งล่าสุดของอุปกรณ์ แม้ว่าคุณจะไม่ได้กำลังใช้แอป Google อยู่ก็ตาม
 • พลังแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ และสถานะการชาร์จ
 • เวลาถึงและเวลาออกเดินทาง ในกรณีที่ได้เพิ่มการแจ้งเตือนการแชร์ตําแหน่งไว้

บุคคลเหล่านี้อาจเห็นข้อมูลอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณแชร์

ความพร้อมในการแชร์ตำแหน่ง

การแชร์ตําแหน่งจะยังคงทํางานอยู่แม้ปิดประวัติตำแหน่งแล้ว

คุณอาจได้รับคําเตือนเมื่อเปิดการแชร์ตําแหน่ง โดยสาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่

หากคุณใช้การแชร์ตำแหน่งไม่ได้ โปรดส่งความคิดเห็นถึงเรา

หมายเหตุ: คุณแชร์ตำแหน่งใน Maps Go ไม่ได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ของ Maps Go

แชร์ตำแหน่งของคุณ

แชร์กับผู้ที่มีบัญชี Google

 1. เพิ่มอีเมล Gmail ของบุคคลดังกล่าวลงใน Google Contacts หากยังไม่ได้ทำ
 2. ​เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android แล้วลงชื่อเข้าใช้
 3. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การแชร์ตําแหน่ง จากนั้น การแชร์ใหม่ Add people
 4. เลือกระยะเวลาที่ต้องการแชร์ตำแหน่ง
 5. แตะโปรไฟล์ของคนที่คุณต้องการแชร์ตําแหน่งด้วย
  • หาก Google Maps ขอสิทธิ์เข้าถึงรายชื่อติดต่อ โปรดให้สิทธิ์
 6. แตะแชร์

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการแชร์ตําแหน่งนานเกิน 24 ชั่วโมง โปรดทําดังนี้

 1. ยืนยันอายุของคุณ 
 2. หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการยืนยันอายุ โปรดทําดังนี้
  1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การแชร์ตําแหน่ง จากนั้น การแชร์ใหม่ Add people
  3. ในส่วน "แชร์ตําแหน่งแบบเรียลไทม์" ให้สลับตัวเลือกเวลาเป็นจนกว่าคุณจะปิดฟีเจอร์นี้ 
  4. ในแถวผู้คนที่แนะนำ ให้เลื่อนไปทางขวาแล้วแตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม 
  5. ในแถบค้นหา ให้ป้อนชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล 
   ข้อมูลสําคัญ: ผู้รับข้อมูลการแชร์ตําแหน่งต้องมีบัญชี Gmail
  6. ที่ด้านบน ให้แตะแชร์

แชร์กับบุคคลที่ไม่มีบัญชี Google

หากต้องการส่งตำแหน่งให้ผู้ที่ไม่มีบัญชี Google คุณแชร์ตำแหน่งโดยใช้ลิงก์ได้
 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android แล้วลงชื่อเข้าใช้ ดูวิธีลงชื่อเข้าใช้
 2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การแชร์ตําแหน่ง จากนั้น การแชร์ใหม่ Add people
 3. หากต้องการคัดลอกลิงก์การแชร์ตำแหน่ง ให้แตะคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
 4. หากต้องการแชร์ลิงก์กับผู้อื่น ให้วางลิงก์ในอีเมล ข้อความ หรือแอปรับส่งข้อความอื่นๆ
ผู้ที่มีลิงก์นี้จะค้นหาตำแหน่งของคุณแบบเรียลไทม์ได้ตามระยะเวลาที่คุณเลือกไว้ สูงสุดไม่เกิน 24 ชั่วโมง

หยุดแชร์

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อของคุณ วงกลมบัญชี จากนั้น การแชร์ตำแหน่ง
 3. แตะโปรไฟล์ของคนที่คุณไม่ต้องการแชร์ตําแหน่งด้วยอีกต่อไป
 4. แตะหยุด

แชร์เวลาถึงโดยประมาณ

คุณจะแชร์จุดหมาย เวลาถึงโดยประมาณ และตําแหน่งปัจจุบันได้หลังจากเริ่มออกเดินทางโดยรถยนต์ จักรยาน หรือเดิน คนที่คุณแชร์ข้อมูลนี้ด้วยจะติดตามตำแหน่งของคุณได้จนกระทั่งคุณเดินทางไปถึง

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. กำหนดจุดหมาย
 3. หลังจากเริ่มการนำทางแล้ว ให้แตะเพิ่มเติม More จากนั้น แชร์ความคืบหน้าการเดินทาง
 4. แตะโปรไฟล์ของคนที่คุณต้องการแชร์ข้อมูลด้วย จากนั้น แชร์
 5. การแชร์ตําแหน่งจะหยุดเมื่อคุณถึงจุดหมายหรือหยุดการนําทาง
  • หากต้องการหยุดแชร์ก่อนที่จะถึงจุดหมาย ให้แตะเพิ่มเติม More จากนั้น หยุดแชร์

ดูตำแหน่งของผู้อื่น

ค้นหาตําแหน่งของผู้อื่น

เมื่อผู้อื่นแชร์ตําแหน่งของตนกับคุณ คุณจะหาบุคคลดังกล่าวในแผนที่ได้

 1. เปิดแอป Google Maps​ Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การแชร์ตำแหน่ง
 3. แตะโปรไฟล์ของคนที่คุณต้องการค้นหา
  • หากต้องการอัปเดตตำแหน่งของบุคคลนั้น ให้แตะไอคอนของเพื่อน จากนั้น เพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น รีเฟรช

เคล็ดลับ: หากคุณมีโทรศัพท์ Pixel ให้ดูวิธีค้นหาผู้อื่นด้วย Live View

ขอตำแหน่งของผู้อื่น

หากคุณเคยแชร์ตําแหน่งกับผู้อื่นหรือผู้อื่นเคยแชร์ตําแหน่งกับคุณแล้ว คุณจะขอตําแหน่งของบุคคลดังกล่าวใน Maps ได้

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การแชร์ตำแหน่ง
 3. แตะผู้ติดต่อที่เคยแชร์ตำแหน่งกับคุณ
 4. แตะขอตำแหน่ง จากนั้น ขอตำแหน่ง 

หลังจากขอตําแหน่งของผู้ติดต่อแล้ว บุคคลดังกล่าวจะได้รับอีเมลของคุณและการแจ้งเตือน รวมถึงทําสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ดูโปรไฟล์ของคุณเพื่อให้ทราบว่าคุณเป็นใคร
 • แชร์ตำแหน่งของตนกับคุณ
 • ไม่สนใจคำขอ
 • บล็อกคุณ คุณจะขอตำแหน่งของผู้ติดต่อคนนี้ไม่ได้อีก
เคล็ดลับ: ดูวิธีเพิ่มการแจ้งเตือนการแชร์ตําแหน่งเมื่อมีผู้แชร์ตําแหน่งกับคุณ

ซ่อนหรือแสดงตําแหน่งของผู้อื่น

ซ่อนตำแหน่งของผู้อื่น

หากไม่ต้องการให้ตำแหน่งแบบเรียลไทม์ของผู้อื่นแสดงในแผนที่ คุณจะซ่อนตำแหน่งดังกล่าวได้ และจะเปิดตําแหน่งดังกล่าวให้แสดงอีกครั้งได้ทุกเมื่อ

 1. เปิดแอป Google Maps​ Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะไอคอนของบุคคลนั้นในแผนที่
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านล่าง
 4. แตะซ่อนจากแผนที่

เคล็ดลับ: คุณบล็อกตำแหน่งของผู้อื่นไม่ให้แสดงในแผนที่อย่างถาวรได้ ดูวิธีบล็อกบัญชีของผู้อื่น

เปิดตําแหน่งของผู้อื่นที่คุณซ่อนไว้

 1. เปิดแอป Google Maps​ Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การแชร์ตำแหน่ง จากนั้น เพิ่มเติม เพิ่มเติม
 3. แตะซ่อนจากแผนที่ จากนั้น เพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แสดงบนแผนที่

ปฏิเสธหรือบล็อกคำขอตำแหน่ง

หากไม่ต้องการแชร์ตำแหน่งของคุณกับผู้อื่นใน Google Maps คุณมีตัวเลือกดังนี้
 • ปฏิเสธคำขอ: แตะไม่ ระบบจะไม่แชร์ตำแหน่งของคุณ
 • บล็อกผู้ขอ: แตะบล็อก ระบบจะไม่แชร์ตําแหน่งของคุณ และผู้ขอจะขอตําแหน่งไม่ได้อีก การบล็อกผู้อื่นจะส่งผลต่อวิธีที่บุคคลนั้นติดต่อคุณในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบล็อกผู้ใช้

เลิกบล็อกผู้อื่น

 1.  เปิดแอป Google Maps​ Google Maps ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อของคุณ วงกลมบัญชี จากนั้น การแชร์ตำแหน่ง
 3. ที่ด้านบน แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ผู้ใช้ที่ถูกบล็อก
 4. แตะนำออก Remove ข้างบุคคลที่ต้องการเลิกบล็อก

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
76697