Thêm và khám phá các món ăn

Bạn có thể khám phá các món có thể chọn trên thực đơn và thêm các món ăn mới vào hồ sơ doanh nghiệp của nhà hàng. Nếu là Local Guide, bạn có thể thêm các món ăn để tích điểm.

Lưu ý: Không phải mọi món ăn sẽ được thêm vào Google Maps.

Khám phá những món ăn phổ biến

 1. Mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Tìm kiếm địa điểm hoặc nhấn vào địa điểm trên bản đồ.
 3. Ở phía dưới cùng, hãy nhấn vào tab thông tin của địa điểm.
 4. Nhấn vào Menu.
 5. Để duyệt ảnh và bài đánh giá về một món ăn, hãy nhấn vào món ăn đó.

Thêm món ăn

 1. Mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Tìm kiếm địa điểm hoặc nhấn vào địa điểm trên bản đồ.
 3. Ở phía dưới cùng, hãy nhấn vào tab thông tin của địa điểm.
 4. Nhấn vào Menu sau đó Thêm món ăn Thêm món ăn

Báo cáo món ăn

Bạn có thể cho chúng tôi biết về món ăn không phù hợp hay không chính xác hoặc cho chúng tôi biết là món ăn đó không có.

 1. Mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Tìm kiếm địa điểm hoặc nhấn vào địa điểm trên bản đồ.
 3. Nhấn vào Menu sau đó món ăn bạn muốn báo cáo.
 4. Nhấn vào Đề xuất chỉnh sửa
 5. Chọn: 
  • Tên món ăn không đúng
  • Tên món ăn không phù hợp
  • Ở đây không có món ăn này

Thêm ảnh cho món ăn 

 1. Mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Tìm kiếm địa điểm hoặc nhấn vào địa điểm trên bản đồ.
 3. Ở phía dưới cùng, hãy nhấn vào tab thông tin của địa điểm. 
 4. Nhấn vào Menu sau đó món ăn bạn muốn thêm ảnh.  
 5. Nhấn vào biểu tượng Khác Thêm sau đó Thêm ảnh.
 6. Chọn một bức ảnh và nhấn vào Xong.

Thêm tên cho món ăn

Bạn có thể thêm tên cho món ăn chưa có tên.

 1. Mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Tìm kiếm địa điểm hoặc nhấn vào địa điểm trên bản đồ.
 3. Ở phía dưới cùng, hãy nhấn vào tab thông tin của địa điểm.
 4. Nhấn vào Menu sau đó một món ăn có tab "Thêm tên món ăn" sau đó Thêm tên món ăn.
 5. Nhập tên của món ăn.
 6. Nhấn vào Xong.

Thêm tên món ăn cho ảnh

 1. Thêm ảnh vào Google Maps từ trang của địa điểm.
 2. Khi yêu cầu thêm tên món ăn xuất hiện, hãy đặt tên và giới thiệu về món ăn.

Tôi có thể đánh giá một món ăn không?

Bạn hiện không thể đánh giá trực tiếp món ăn. Thay vào đó, hãy đề cập đến một món ăn trong bài đánh giá về địa điểm của bạn và bài đánh giá sẽ hiển thị trong trang món ăn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?